Utflyktsblankett 40,1 kt

advertisement
Skola
Lärare
Klass
Pedagogiska och fostrande mål för
nattskolan, utflykten eller lägerskolan
Nattskolans, utflyktens eller lägerskolans:
- program
- direktiv
- ordningsregler, andra
förhållningsdirektiv
- materialförteckning
(eller skild bilaga)
Tidpunkt
Resmål, plats för lägerskolan
Resesätt
Deltagarantal (elever)
Övervakare
Måltidsarrangemang
Förteckning över elever som inte deltar
Undervisningsarrangemang för elever som
inte deltar
Ekonomiplan
Understöd från skolan
Säkerhetsplan
- kontaktuppgifter till lärare och
övervakare
- kontaktuppgifter till resemålet
- kontaktuppgifter till
hälsovårdstjänster
- information om elevers sjukdomar
och medicinering
- försäkringar
Datum och lärarens underskrift
Planen godkänd och bifogad till
verksamhetsplanen
Datum och rektors underskrift
elevförteckning med
telefonnummer och
kontaktuppgifter till
vårdnadshavarna som bilaga
Borgå __.__.____ ____________________
Borgå __.__.____ _____________________
Download