Fiske i Nordanstig - Upplev Nordanstig

advertisement
BERGSJÖ • GNARP • HARMÅNGER
HASSELA • ILSBO • JÄTTENDAL
Gradin Text & Bild AB, 2014
Välkomna till
Nordanstigs Fiskevårdsområden
Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden
som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar
för fritidsfiskare. Möjligheterna för rullstolsburna att fiska är också goda genom de
speciella bryggor som finns i två av våra ”put and take” sjöar.
Nordanstig sträcker sig från havet till vildmarken väster om Hassela. I strömmande vatten,
sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk. Här finns även goda möjligheter att se
bäver. Ett väl utbyggt vägnät gör att du lätt förflyttar dig från en spännande upplevelse till en
annan. Med båt eller kanot kan du nå fantastiska fiskeplatser.
Välkommen till våra fiskevatten och god fiskelycka!
Gemensamma fiskeregler
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
Varje fiskeområde har sina egna specialvatten med lokala bestämmelser som du som fiskare är skyldig att känna till.
Du måste ha fiskekort för att fiska.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fiskekortet ska medföras vid fiske och på begäran av fisketillsyningsman uppvisas.
Fiskevårdsområdena fritar sig allt ansvar för den fiskandes skadegörelse på annans egendom.
Ryckfiske ej tillåtet.
Nätfiske enligt respektive områdes bestämmelser.
Begränsningar eller förbud i ett vatten kan förekomma, detta skyltas.
Endast handredskap får användas i strömmande vatten.
Generellt fiskeförbud: Fiske i strömmande vatten är förbjudet fr o m 1 september t o m 31 december.
Visa hänsyn mot djur, människor och natur.
Skräpa aldrig ner.
Uppträd som du vill att andra ska uppträda i din närhet.
2. Hannåstjärn
X
3. Kittesjön
X
X
4. Älgeredssjön
X
X
X
5. Storsjön
X
X
X
6. Malungen
X
X
7. Annsjön
X
X
8. Kråkbäckssjön
X
X
9. Grännsjön
X
X
10. Hasselasjön
X
X
11. Längsterbodsjön
X
X
12. Flentjärn
X
X
13. Barrtjärn
X
X
14. Gimsjön
X
X
15. Ysjön
X
X
16. Orrsjön
X
X
17. Bodsjön
X
X
18. Sörsjön
X
X
Harr
X
Gös
Öring
X
Regnbåge
Gädda
X
1. Kyrksjön
Röding
Abborre
BERGSJÖ
X
X
Insjöfiske
X
Flera sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd – och abborrfiske men även andra sportfiskearter.
Fiskeområdet ansvarar även för två put and take tjärnar där
fisk sätts ut regelbundet. Hannåstjärn, lättillgänglig med god
tillgång på regnbåge och vintertid även röding. Vindskydd,
grillplatser och kortautomat finns. Skylt finns vid väg 307
mellan Bergsjö och Hassela.
X
Orrantjärn är en skogstjärn med god tillgång på regnbåge.
Vindskydd, grillplats och kortautomat finns. Skylt finns vid efter Bergsjövägen mellan Bergsjö och Hudiksvall vid Ingesarven.
X
Strömmande vatten
X
I de vackra skogsåarna Rexforsån, Älgeredsån och Vadeån finns
öring och harr.
Fiskekortregler i Bergsjö
19. Orrantjärn
X
20. Vadeån
X
X
X
X
21. Älgeredsån
X
X
X
X
22. Slätterneån
X
X
X
23. Ede/Rexforsån
X
X
X
Kontakt:
Nils Engström
072-7403305
[email protected]
Webbplats: fiskeibergsjo.se
Bergsjö Fiskevårdsområde tillfredsställer olika
smakriktningar, flug- och spinnfiske men även
mete och olika former av vinterfiske.
ӹӹ Ungdomar under 15 år fiskar gratis.
ӹӹ Med sportfiske avses krokfiske med spö, trolling och angling.
ӹӹ Minimimått för öring och harr är 35 cm utom i mindre bäckar.
ӹӹ Fiske med agnad krok, avses mask, räka, maggot, betesfisk etc, är förbjudet i Rexforsån, Älgeredsån, Slätterneån och Vadeån uppströms kraftledningen.
ӹӹ Allt fiske efter harr är förbjudet 1-31 maj.
ӹӹ OBS! För put & take-vatten gäller endast speciella dagkort.
X
Fiskekort säljes hos:
Erikssons Järn 0652-100 28
Minimaskin 0652-10808
Bergsjö Kiosk & Spel 0652-106 40
Lars-Daniels Lantgård
www.lars-danielslantgard.se
www.ifiske.se
Vid Hannåstjärn och Orrantjärn finns kortautomat.
6 Malungen
7 Annsjön
8 Kråkbäckssjön
10 Hasselasjön
12 Flentjärn
23 Ede/Rexforsån
9 Grännsjön
2 Hannåstjärn
11 Längsterbodsjön 13 Barrtjärn
21 Älgeredsån
Orrsjön 16
4 Älgeredssjön
22 Slätterneån
14 Gimsjön
15 Ysjön
20 Vadeån
1 Kyrksjön
17 Bodsjön
18 Sörsjön
19 Orrantjärn
3 Kittesjön
5 Storsjön
1. Annån
X
X
3. Armsjön
X
X
X
4. Bölesjön
X
X
X
5. Dyrån
X
X
7. Gryttjetjärn
X
X
8. Gåstjärnarna
X
9. Gammelbotjärn
X
10. Gårdsjön
X
X
11. Grängsjösjön
X
X
12. Gnarpsån*
X
X
Siklöja
Harr
Regnbåge
I dessa vatten planteras fångstfärdig fisk flera gånger
per år.
X
Gnarpsån nedströms Milsbron är ett utmärkt havsöringsvatten på våren och hösten med nystigen havsöring.
Fiskekortregler i Gnarp
X
X
X
X
X
15. Herrgårdstjärn
X
16. Igeltjärn
X
17. Lunnsjön
X
X
18. Mörkåstjärn
X
X
19. Skarhålssjön
X
X
20. Småtjärnarna
X
X
X
X
21. Uppgårdstjärn
Vid Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn och Igeltjärn
finns kastbryggor och vindskydd.
ӹӹ Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år
man fyller 15 år, i alla våra vatten.
13. Haddängsån
X
Specialvatten
Det finns även värmestuga med kamin vid Herrgårdstjärn
och Åstjärn.
X
6. Dösjön
22. Villsjön
Röding
X
2. Annsjön
14. Haddtjärn
Öring
Sik
Gädda
Abborre
GNARP
X
X
X
23. Åstjärn
X
X
25. Orrsjön
X
X
26. Torringen
X
X
X
X
X
X
24. Toppbodtjärn
X
X
X
*Fiskeförbud i Gnarpsån nedströms Milsbron under tiden 1 september - 31
oktober.
Kontakt:
Kent Hammarström, 070-698 11 82
E-post: [email protected]
Webbplats: www.fiskaignarp.n.nu
Fiskekort säljes hos:
Statoil 0652-20550
Gnarpsbadens Golfklubb
OKQ8 0652-20000
Gun Eriksson, Västergrängsjö 0652-14026
22 Villsjön
10 Gårdsjön
23 Åstjärn
25 Orrsjön
11 Grängsjösjön
21 Uppgårdstjärn
1 Annån
18 Mörkåstjärn
2 Annsjön
26 Torringen
17 Lunnsjön
12 Gnarpsån
14 Haddtjärn
9 Gammelbotjärn
5 Dyrån
15 Herrgårdstjärn
20 Småtjärnarna
13 Haddängsån
6 Dösjön
16 Igeltjärn
7 Gryttjetjärn
8 Gåstjärnarna
24 Toppbodtjärn
4 Bölesjön 19 Skarhålssjön
3 Armsjön
Fiskevårdsområden i
HASSELA
Östersund
Sundsvall
Nordanstigs kommun
Gävle
Stockholm
Nordanstigs kommun
GNARP
BERGSJÖ
JÄTTENDAL
HARMÅNGER
ILSBO
X
3. Norrsjön
X
X
X
X
X
4. Sörsjön
X
X
X
X
X
5. Harmångersån
X
X
6. Lillån (Harsjöbäcken)
X
X
7. Långtjärn
X
X
X
X
X
X
Vattnen passar utmärkt för flug- och spinnfiske men
även mete och olika former av vinterfiske.
Insjöfiske
X
X
X
X
Harmångers Fiskeområde tillfredställer många olika smakriktningar när
det gäller sportfiske. Det riksbekanta
havsöringsfisket på våren är bara en del
av utbudet.
Området innehåller sjöar, tjärnar och strömmande
vatten, alla med god tillgång på fisk, havsöring,
regnbåge, öring, harr, gädda, abborre plus en rad
andra arter.
X
8. Bodtjärn
9. Storsjön
X
Gös
X
Regnbåge
X
Vitfisk
2. Kunnsjön
Lake
X
Braxen
X
Ål
X
Harr
Gädda
1. Åsbölesjön
Öring
Abborre
Havsöring
HARMÅNGER
X
Flera sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar
både utmärkt gädd – och abborrfiske men även
andra sportfiskearter.
Två put and take tjärnar med regnbåge och öring.
Långtjärn är en unik anläggning med god service och
handikappvänligt.
Vindskydd, grillplatser och flytbryggor är lätta att nå
även för rullstolsburna sportfiskare. Stor parkeringsplats välkomnar husvagnar i anslutning till
anläggningens kortautomat. Skylt finns vid E4 cirka
3 km söder om Harmånger.
Havsöringsfiske
Det riksbekanta havsöringsfisket i Harmångersåns
nedre del startar som regel i påskhelgen fram till
midsommar. Harmångersån, som även erbjuder en
mängd andra arter, är lätt framkomlig på båda sidor,
från den fredade zonen nedanför Hammarbron i
Strömsbruk hela vägen ned till havet.
Kontakt:
Olle Englundh, ordförande Daniel Holmström, Strömsbruk Leif Jonsson, Put & Take 070-537 49 97
070-592 81 52
076-766 97 55
Fiskekort säljes hos:
Gröna Huset 0652-300 55
Värdshuset 17 Rum & Kök 0652-301 30
Kustleden Turism www.kustleden.com
0650-74 00 30
Handlarn Kajutan 0650-74 11 91
www.ifiske.se
www.fiskeiharmanger.se
9 Storsjön
7 Långtjärn
8 Bodtjärn
5 Harmångersån
3 Norrsjön
2 Kunnsjön
Sörsjön 4
1 Åsbölesjön
5 Harmångersån
6 Lillån (Harsjöbäcken)
5 Harmångersån
Lake
Öring
X
X
X
X
2. Mörtsjön
X
X
X
X
3. Ässjö
X
X
X
X
X
4. Stensjön
X
X
X
X
X
5. N Bodsjön
X
X
X
6. Bodsjön
X
X
X
7. Klingersjön
X
X
8. Hebberssjön
X
X
9. V Ulvsjön
X
X
X
X
10. Ö Ulvsjön
X
X
X
X
11. S Gissjön
X
12. Ö V Kölsjön
X
13. Norrsjön
X
X
X
14. Lindsjön
X
X
X
15. Älvåssjön
X
X
16. Häggsjön*
X
X
19. Föltjärn
X
20. Viggtjärn*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21. Sänningstjärn
X
X
X
22. Djupflarka
X
X
23. Rånkatjärn
X
X
X
24. Mettalami
X
X
X
25. Vittjärn
X
26. Mösstjärn
X
27. Malungen
X
Kontakt:
Sören Gagner
072-569 24 30
Webbplats: www.hasselafo.se
Det består av många sjöar, tjärnar och strömmande vatten med varierande bestånd av
fisk, området ligger i nordvästra delen av Nordanstigs kommun med Hassela som centralort.
X
X
*Specialvatten
X
Hassela fiskeområde, ett delområde i Nordanstigs fiskevårdsområde
X
17. Flottsjön*
18. Långsjön
Ruda
Sik
X
X
Gös
Mört
X
Regnbåge
Gädda
1. Hasselasjön
Röding
Abborre
HASSELA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Fiskekort säljes hos:
Hasselamacken 0652-400 14
Hans-Ivar Nystedt (även försäljning av
fiskeutrustning för sommar- & vinterfiske)
0652-405 41
Anita Jonsson 0652-410 26
Fiskekortsautomat vid Konsumtorget 070-569 24 30
4 Stensjön
24 Mettalampi
23 Rånkatjärn
25 Vittjärn
7 Klingersjön
Långtjärn 18
6 Bodsjön
3 Ässjö
19 Föltjärn
14 Lindsjön
13 Norrsjön
12 Ö V Kölsjön
17 Flottjärn
5 N Bodsjön
15 Älvåssjön
1 Hasselasjön
20 Viggtjärn
22 Djupflarka
2 Mörtsjön 21 Sänningstjärn
16 Häggsjön
26 Mösstjärn
Malungen 27
Utanför kartan:
8 Hebberssjön
9 V Ulvsjön
10 Ö Ulvsjön
11 S Gissjön
X
3. Igeltjärn
Siklöja
X
Regnbåge
2. Sävsjön
Röding
X
Öring
X
Lake
Gädda
1. Hoglandssjön
Sik
Abborre
ILSBO
X
4. Bjärtsjön
X
X
5. Kyrksjön
X
X
6. Sörbytjärn
X
X
7. Långtjärn
X
X
X
X
X
X
X
Att fiska i Ilsbo är ett enkelt sätt att komma ut i
naturen, våra sjöar ligger nära till!
Bjärtsjön
En fin sjö med ett djup på upp till 25 meter den ligger naturskönt belägen efter vägen mot Järnblästen, ca 5km från
centrum, bra fiske och fina platser för strandhugg, sjösätt
egen båt eller låna områdets. Badplats på östra sidan
Holsjön
Välkänd anglingssjö, gott om gädda och abborre. Rastplats
på östra sidan. Badplats på västra sidan.
Sävsjön
Populär anglingsjö med fin gädda och abborre.
Kyrksjön
Mitt i byn och där finns det gädda, abborre, begränsat
med naturlig öring. Tillrinnande Svartån har en naturlig
öringstam.
Igeltjärn
1 Hoglandssjön
4 Bjärtsjön
Liten mysig tjärn öster om byn, regnbåge. OBS Endast
dagkort i Igeltjärn!
2 Sävsjön
5 Kyrksjön
Kontakt:
Hans-Olov Andersson
070-955 74 02
E-post: [email protected]
Webbplats: http://fiskaiilsbo.brinkster.net
7 Långtjärn
3 Igeltjärn
Fiskekort säljes hos:
Macken 0652-74 24 00
Dagkort till Igeltjärn kan lösas i automaten
på Tallstigen.
2. Bälingsjön
X
X
3. Martjärn
X
X
I Jättendal finns även en del ”ofiskade” vatten som tex
Koltjärn,Opptjärn mm.
4. Orrsjön
X
X
5. Koltjärn
X
X
I Martjärn planteras det årligen ut regnbåge och där finns
fina utflyktsmöjligheter.
6. Håckstatjärn
X
X
7. Opptjärn
X
X
Besök Jättendals FVO på Facebook! Sidan uppdateras med
info om tävlingar, regler och fiskebilder.
8. Storsjön
X
X
X
2 Bälingsjön
4 Orrsjön
7 Opptjärn
8 Storsjön
6 Håckstatjärn
1 Jättendalssjön
3 Martjärn
5 Koltjärn
Kontakt:
Jon Olsson
073-8220758
Facebook: Jättendals Fiskeområde
Siklöja
X
Gös
X
Regnbåge
1. Jättendalssjön
Röding
Gädda
Jättendalssjön och Bälingsjön är populära bland sportfiskare
och många fina fiskar har kommit upp dom senaste åren. För
att vi ska få behålla vårt fina fiske så förespråkar vi catch and
realese med undantag för någon enstaka matfisk.
Öring
Abborre
Sjöarna i Jättendals FVO har ett fint bestånd av
både gädda och abborre.
Sik
JÄTTENDAL
Fiskekort säljes hos:
Nordanstigs turistbyrå 0652 - 161 75
www.upplevnordanstig.se
Vid Martjärn finns kortautomat.
X
Download