Fiskevatten
I Lindesbergs kommun
Med reservation för eventuella ändringar
Välkommen att fiska i Lindesbergs kommun!
I denna broschyr har vi sammanställt information om olika fiskevatten i
kommunen, var du kan köpa fiskekort och vad det kostar. Tänk på att många
av försäljarna endast tar kontant betalning för fiskekort.
Fråga gärna oss på turistbyrån om du undrar över något!
Norrsjön & Sörsjön (samt mellanliggande åsträcka, Löa).
Cirka 580 hektar vattenyta invid riksväg 50. Rikligt med gädda, gös, aborre och vitfisk. Tillflödena
Garhytteån och Rälsälven hyser Öring.
Fiskekort
Köps av Roland Lindqvist, tfn: 0580-300 21, 070-156 57 66 och Bengt Gunnarsson, tfn: 0580-30127
Pris
År: 200 kr, Vecka: 100 kr, Dygn: 50 kr. Ungdomar under 16 år fiskar fritt med ett handredskap.
Ramsberg
(Glien, Ölsjön, Gryssjön, Åtjärn, Smesjön, Övre-Resten, Ösaren, Vretsjön, Dammsjön, Getryggsån).
Här finns gädda, abborre, gös och öring.
Fiskekort
Finns att köpa på Eriks Livs i Ramsberg, tfn: 0581-66 00 17 och Ölsjöbadets camping, värdar;
Göte: 070-9712828, Ingemar: 073-0508073, Anna-Carin: 073-0866819.
Pris
År: 200 kr, Vecka: 150 kr
Norrmogen Gammelbo/Hägernäs.
Fint fiskevatten som sträcker sig från Gammelbo till Hägernäs. Aborre, gädda, sik, ål, gös och öring.
Fiskekort
Finns att köpa av Bibi, tfn: 070-2359068, 0581-92093.
www.hagernasrokeri-fiske.se
Pris
Dag: 50 kr, År: 200 kr.
Sörmogen Hägernäs.
Aborre, mört, gädda, gös och ål.
Fiskekort
Finns att köpa av Bibi, tfn: 070-2359068, 0581-92093.
www.hagernasrokeri-fiske.se
Pris
År: 200 kr, 3-Dygn: 150 kr, Dygn: 50 kr. Ungdom under
20år fiskar gratis och 2 vuxna fiskar på samma kort.
Sverkestaån, Lindesberg.
Fiske i Sverkestaån får bedrivas mellan Bergshyttebron samt Hålldammen 100 m ovan Sundbo
bruk. Abborre, gädda, regnbåge och öring. Endast flugfiske. En ädel fisk per kort, övrig fångst släpps
tillbaka.
Fiskekort
Säljs på Harrkungens fiske i Lindesberg, tfn: 073-998 28 48 eller via mail: [email protected]
Pris
Dygn: 200 kr/fiskare. Ungdomar under 16 år fiskar gratis på målsmans kort.
Hammarbacken, Guldsmedhyttan.
Naturvatten som inkluderar Gränssjön, Dammsjön, Andsjön, Acktjärn, Acksjön, Lilla Krampen, St.
Krampen, Hällsjön, Holmsjön, Holmsjötjärn, Kroktjärn, Gäddtjärn, Gräntjärn, Rösjön och Kviddtjärn. Abborre, gädda och vitfisk.
Fiskekort
kan bl.a köpas av Anna-Britta Forslund, tfn: 0581-440 25, 073-617 68 00, Alvar Gussén, tfn: 070-341
19 03 och Göte Grund 073-810 03 20
Pris
År: 200 kr, Vecka: 100 kr, Dygn: 50 kr. Barn och ungdom under 20 år fiskar gratis, men fiskekort ska
registreras. Båt finns att hyra. Läs mer på: www.hammarbacken.eu
Smedsjön, Guldsmedhyttan.
Put-and-takesjö, släpper i minst 50 kg fisk i veckan sommartid. Regnbåge, röding och öring. Egen
liten naturcampingplats 100 m från sjön som man får övernatta på om man köper fiskekort.
Handikappanpassad toa och brygga.
Fiskekort
kan köpas på bl.a Harrkungens i Lindesberg, tfn: 073-998 28 48, Lindesbergs Turistbyrå,
tfn: 0581-81170 och Guldsmedshyttans mack, tfn: 0581-41555.
Pris
Dygn: 150 kr. Barn under 13 år fiskar på målsmans fiskekort. Mer info finns på www.smedsjon.se.
Råsvalen, Guldsmedshyttan, Storå, Gusselby.
Den största sjön i Lindesbergs kommun. Sträcker sig från Storå kvarn till bron vid riksväg 68. Här kan du
fiska gädda, abborre, vitfisk, siklöja, gös och öring.
Fiskekort
Säljs på Lindesbergs Turistbyrå, tfn: 0581-811 70, Team Sportia Lindesberg, tfn: 0581-14169,
Guldsmedshyttans mack, tfn: 0581-41555 och Tempo i Storå, tfn: 0581-40220
Pris
År: 150 kr, Vecka: 50 kr, Dygn: 20 kr, Familj; 200 kr. Ungdomar under 18 år fiskar fritt med handredskap.
Usken, Mårdshyttan/Uskaboda - Öskevik.
Naturvatten som även inkluderar sjöarna Aspen samt S:a Brunnsjön. Abborre, gädda, mörtfiskar,
sparsamt med öring.
Fiskekort
Säljs på Uskavigården, tfn: 0587-330025, Nora Turistbyrå, tfn: 0587-81120, Lindesbergs Turistbyrå
tfn: 0581-81170 och Team Sportia Lindesberg, tfn: 0581-14169.
Pris
Handredskap: År: 200 kr, Vecka: 100 kr, Dygn: 50 kr. Trolling: År: 250 kr, Dygn: 100 kr. Barn under
15år fiskar gratis.
Lindessjön, Lindesberg.
Fritt fiske i Lindessjön, Bottenån och Dalkarlshytteån. Björkhammarshult ingår inte. Abborre och
gädda, öring mer sällsynt. Regnbåge sätts emellanåt ut.
Mer info: www.lindesjöns-fvo.se
Svarttjärn, Lindesberg.
Put-and-take fiske. Fiske endast tillåtet med flugspö och
fluga. Här finns regnbåge och öring.
Fiskekort
Finns att köpa på bl.a Team Sportia Lindesberg, tfn:
0581-14169 och Lindesbergs Turistbyrå, tfn: 0581-81170.
Pris
År Familj: 1400 kr, År person: 1000 kr, Dygn: 140 kr.
Vedevåg, Vedevåg, Munkaboda, Frövifors.
Naturvatten som erbjuder fiske i Arbogaåns flöde genom sjöarna
Vedevågssjön, Vågaren och Högstabodasjön, t.o.m. Frövifors. Abborre, gädda, gös, regnbåge och ål.
Fiskekort
Finns att köpa på Handlar’n i Vedevåg, tfn: 0581-269 50.
Väringen, Frövi.
Kommunens näst största sjö. Abborre och gädda. Gös och öring planteras
emellanåt ut. Fiske i sjön kräver normalt båt. Båtramp vid Väringsbricka,
Opphammar och vid båtklubben i Frövi.
Fiskekort
Finns på bl.a på Ica i Frövi, tfn: 0581-30063.
Pris
År familj: 630 kr, År person: 490 kr, 5-Dygn: 315 kr, Dygn: 160 kr, Trollingtillägg 585 kr.. Ungdom under
15 år fiskar gratis.
Arbogaån, Fellingsbro.
Erbjuder fiske i Arbogaån från Ringaby till Röfors. Abborre, gädda och gös.
Fiskekort
Kan köpas på Björklida Grill, tfn: 0581-620 562. Vid frågor kontakta Fellingsbro
sportfiskeklubb, tfn: 070-5534765.
Pris
År: 200 kr, Vecka: 40 kr
Oppäsen, Spannarboda/Finnåker.
Fiske i naturvattnen Oppäsen, samt Spaden. Här finns abborre, gädda och vitfisk.
Fiskekort
Kan köpas på Finnåkers kursgård, tfn: 0581-62 60 00.
Pris
År: 400 kr, Vecka: 150 kr, Dygn: 50 kr.
Örmalmen, Spannarboda/Finnåker.
Put-and-take vatten norr om Finnåker. Regnbåge, öring, gädda, abborre.
Fiske får endast ske som medlem i Oppboga Fiskeklubb.
Kontakt: Krister Kallionpää, tfn: 070-559 35 58. Mer info finns på www.oppbogafiskeklubb.se
Bergslagsfiske, Kvavsjön, Stora Borrsjön.
Erbjuder fiske för grupp i hyrsjöar. Kvavsjön ligger i Finnåker. Stora Borrsjön ligger i Rockhammar. Regnbåge och/eller öring sätts ut. Ingen fångstbegränsning.
Bokas på tfn: 070-515 42 26.
Pris
Kvavsjön: 7200 kr exkl. moms med 60 kg utsatt fisk, för max 12 fiskande.
Stora Borrsjön: 12 000 kr exkl. moms med 100 kg utsatt fisk, för max 40 fiskande.
Malingsbo-Kloten
Put-and-take- och naturvattenfiske runt Malingsbo-Kloten. Korten ger dig tillgång till ett flertal
sjöar i området. Abborre, gädda, öring och inplanterad regnbåge. Vid fiske i naturvatten gäller
att hela familjen (två vuxna och barn under 20 år) fiskar på samma kort. Du som är under 20 år
fiskar gratis i naturvatten vid samtliga Sveaskogs fem fiskekortsområden.
Fiskekort
Kan köpas på Kloten fritid & konferens, tfn: 0580-88300 eller online via Sveaskogs hemsida: Sveaskog.se.
Pris
Naturvatten - År: 350 kr, 3-dygn: 150 kr, Dygn: 60 kr.
Put-and-take - 3-dygn vuxen: 310 kr, 3-dygn ungdom: 210 kr, vuxen Dygn: 150 kr, ungdom
Dygn: 90 kr, familj Dygn: 300 kr. Serviceavgift på 20 kr/fiskekort tillkommer.
Lindesbergs Turistbyrå
Järnvägsgatan 2a,
711 30 Lindesberg
0581-811 70
[email protected]