Garantiregler för fast protetik

advertisement
Två års garanti på kronor och broar som har stöd på tänder eller
implantat i Folktandvården i Uppsala län (160112)
Du som är patient hos Folktandvården i Uppsala län har två års garanti på kronor och
broar som vi utfört. Garantitiden är 24 månader räknat från den dag som
konstruktionen sätts fast i munnen. Garantireglerna följer tandvårdsförordningens
regler (www.tlv.se).
Så fungerar garantin





Garantin är avsedd för tekniska komplikationer. Enbart missnöje räcker inte som skäl
till garantiåtgärd.
Om den nya konstruktionen har samma omfattning som den ursprungliga men blir
dyrare på grund av prishöjningar debiteras du inte för mellanskillnaden.
I de fall utökad behandling krävs eller önskas betalar du själv för mellanskillnaden.
Du betalar bara för material som beror på att konstruktionen blir mer omfattande eller
att du själv väljer dyrare material.
Är den nya behandlingen billigare återbetalas inte pengar.
Förutsättningar




Behovet av omgörning eller reparation måste vara objektivt påvisad.
Du följer de återbesöks- och egenvårdsrutiner som Folktandvården rekommenderar.
Konstruktionen ska vara betald.
En lagning eller omgörning av utförd konstruktion förlänger inte garantitiden. Den
gäller från det ursprungliga utlämningsdatumet.
Garantin gäller inte om



du själv orsakat att behandlingen måste göras om.
konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld eller om konstruktionen måste
göras om på grund av ny skada på annan tand än vad den ursprungliga konstruktionen
avser.
konstruktionen enbart är för tillfälligt bruk.
Bra att veta

Garantin gäller i första hand på kliniker i Folktandvården Uppsala län. Om du väljer
att vända dig till en annan vårdgivare måste en överenskommelse göras med
Folktandvården i Uppsala innan behandlingen påbörjas för att garantin ska gälla.
Kontakta oss direkt
Det är viktigt att du snarast kontaktar din tandklinik om du har problem med dina kronor eller
broar. I många fall kan det räcka med att vi justerar konstruktionen.
Vi hoppas att du är nöjd med den behandling du fått och att du ska slippa besvär.
För tips och råd om tandvård, fråga din behandlare eller läs mer på 1177 Vårdguiden.
Download