CV
LENA-MARIA TRAST, 47 ÅR
Tegelhagsvägen 21, 176 76 Järfälla
Telefon hem: 08-28 53 47. Telefon arbete: 08-21 92 30. Mobil: 0708-22 92 30
E-post: [email protected]
Profil
Grafisk formgivare/AD och projektledare med gedigen marknadsföringsutbildning efter studier på ekonomlinjen
vid Linköpings Universitet. Har jobbat i drygt 20 år som egen företagare.
I min yrkesroll som projektledare är jag drivande, kreativ, självgående, målfokuserad och har alltid haft lätt att
samarbeta med människor.
I min yrkesroll som grafisk formgivare/AD är jag idérik och kreativ – jag vill alltid att budskapet ska gå fram till
mottagaren.
Mitt mål är att arbeta som projektledare/AD åt medelstora till större företag eller organisationer där mina tidigare
erfarenheter kan spela roll. Jag kan ta på mig enstaka projekt som projektanställd alternativt sitta hos uppdragsgivaren en till några dagar per vecka för att hjälpa dem löpande med olika uppgifter om så önskas. Kan även
arbeta på timbasis om så önskas.
Arbetslivserfarenhet
1993 - pågående www.formfarmen.se
I snart 20 år har jag arbetat i eget företag och haft rollen som AD/formgivare och projektledare. Jag har hela
tiden arbetat i ett större kreativt nätverk där jag tagit in kompletterande kompetenser som copy, fotografer, illustratörer, programmerare och tryckerier. Uppdragens mål och budget har alltid styrt arbetsgruppens
sammansättning och storlek. Som AD har jag t ex skapat namn på nystartade företag, tagit fram logotyper
och grafiska profilprogram, broschyrer, tidningar, annonskampanjer, DR-kampanjer och årsredovisningar. Som
projektledare har jag haft ansvar för hela kommunikationsprojekt samt budget, resultat och återrapportering.
2007 - pågående www.choglad.se
Choglad.se är en egen webbshop där jag erbjuder en presenttjänst med underbart goda italienska praliner i
snygga och praktiska presentförpackningar. Jag startade det 2007 som ett studieprojekt, för att testa mina
kunskaper inom försäljning B2B och B2C, nyhetsbrevshantering, arbete via sociala medier, uppföljning och
mätning av olika aktiviteters effekter på försäljningen. Projektet har lärt mig mycket som nu gynnar mina
kunder. Efter en hel del slit så går choglad.se 2011 med vinst.
Referensuppdrag
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) – 2010
I åtta månader arbetade jag som projektledare för ett kommunikationsprojekt inom LRF. De ville öka kunskapen bland ryttare var man får rida i skog och mark och var man bör fråga först – allt för att undvika konf likter
mellan markägare och ryttare. Det blev en het debatt på Facebooksidan ”Vi som gillar att rida ut i naturen”
som på några månader hade över 11.000 anhängare. I media togs frågan upp på en halvsida i DN, i lantbrukspress diskuterades det f litigt, frågan lyftes fram på ett bra sätt och båda parter kom till tals. Min roll var att
lägga upp en kommunikationsplan för hela projektet, ge förslag på aktiviteter i olika mediekanaler, genomföra aktiviteterna samt bevaka nyhetsspridningen. Jag ansvarade för överenskommen budget, uppföljning och
återrapporteringen. Budgeten i projektet var 450.000 kr. Läs gärna mer om projektet i bifogat dokument.
SID 1(3)
Ridsportförbundet – Pågående från 2013
Ideella organisationer har idag problem att rekrytera och behålla medlemmar, något som jag själv har erfarenhet av som ordförande och styrelsemedlem i två idrottsföreningar. Ridsportförbundet arbetar aktivt med
dessa frågor och jag fick uppdraget att ta fram ett inspirationsmaterial. Materialet, som levereras i en pärm,
ska hjälpa föreningarna att arbeta med föreningsutveckling och medlemsrekrytering lokalt.
Arbetet är klart och på remiss. Det ska testas på ett antal klubbar under våren 2014.
Vivaldi – Pågående från 2009
Mitt första arbete med Vivaldi var att presentera deras tjänster och produkter i en ny struktur och hemsida.
Ritade fyra illustrationer till deras olika varandemiljöer (arbete, fritid, samhälle och bostad) samt tog fram
säljmaterial som lättöverskådligt visade deras tjänster. Nu arbetar jag som projektledare och AD med budgetansvar för deras sälj- och marknadsföringsaktiviteter samt uppdaterar hemsidan regelbundet.
Titta in på www.vivaldi.se
Konsumentverket – 2008
Det händer många olyckor inom ridsporten, det ville konsumentverket uppmärksamma. Som projektledare och
AD tog jag fram en serie trycksaker som gav förslag på hur man kan skydda sig bättre mot olyckor. Allt ifrån
grundläggande hästkunskap till hur säkerhetsvästar och hjälmar rätt ska tillpassas – ”Välkommen till stallet”,
”Guide till din skyddsutrustning i stallet och till häst”, ”En vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet”,
affischen ”Finn f lera fel” samt ett vykort för de minsta med en klippdocka ”Rusta dig rätt”, togs fram.
Materialet blev mycket uppskattat och har tryckts om i f lera omgångar.
På www.formfarmen.se under f liken information hittar du f lera av broschyrerna.
Pfizer (Glaukomförbundet) – 2009
2009 lanserade jag tillsammans med en webbyrå en ny webbplats för personer med ögonsjukdomen Glaukom
(grön starr). Jag g jorde formen och lade upp strukturen på webbplatsen. Det var en utmaning i och med att
målgruppen var just synskadade. Titta in på www.glaukomforbundet.se
BB Stockholm – 2001
När jag väntade mitt första barn fick jag uppgiften att rita en ny logo för BB Stockholm. Jag kände verkligen
för uppgiften och slutresultatet liknade väldigt mycket mig själv i profil just då i åttonde månaden.
På – www.formfarmen.se – under f liken logotyper, visar jag den logon tillsammans med f lera andra.
W.A. Bolin – 1996/2001
Under f lera år arbetade jag med den kända guldsmedjan och hovleverantören W.A. Bolin. Jag jobbade som
formgivare/AD med att ta fram annonser för deras smycken och silver samt att göra deras auktionskatalog
inför smyckesauktionerna två ggr/år. Titta på – www.formfarmen.se – under f liken annonser.
SABO – 1994/2008
Har varit en av mina trognaste kunder under många år. Jag har jobbat som AD/formgivare och bl a tagit fram
en ny grafisk profil samt producerat åtskilligt med informationsmaterial. Arbetade med tre olika informationschefer, tills de till slut satte upp en egen ”in-house”-enhet.
Några av broschyrerna finns att beskåda på – www.formfarmen.se – under f liken information.
Samtliga uppdragsgivare genom åren
Astrate Förlag, Banverket Produktion, BB Stockholm, Bactus, Boetten, Bonnier DataMedia, Cancerfonden,
Citypendeln, Choglad, CJ:son Info & PR, Coromatic Datasäkerhet, Dataföreningen, Datakörkortet, Docendo
Läromedel, DF Certifiering, Engberg Information, E*Trade, FFU, Flowlab, Fri Kommunikation, Fruktfrämjandet,
Grönsaksfrämjandet, Halvarsson & Halvarson, Handelsbanken, Headset specialisten, Heroh Security, HNS, IDG,
Indiska Magasinet, Itella Logistics, Jumbolans, Karlaplanstandläkarna, Konsumentverket, Lexius Arner Media,
Lidköpings Matsilver, LRF, Läkemedelsförmånsnämnden, Lotsen Kommunikation, Läkarhuset Odenplan, Macromedia,
Medihem, MerData, Miljökraft, Naturskyddsföreningen, Netpass, Nortechna, Officersförbundet, Parks & Resorts
Scandinavia, Pizza Hut, Pfizer, Pharmacia, Praktikertjänst, Prat PR, Ridsportförbundet, Riksförsäkringsverket,
Riksrevisionsverket, Rådhuset, SABO, Seng Shui, Shering-Plough, Stille, Stockholms Brandförsvar, Svenska
Bostäder, Svensk Företagshälsovård, Svenska Test, Svenska Äpplen, Svensk Köttinformation, TM Cosmetics,
UltraGyn, Ulfab, W.A. Bolin.
SID 2(3)
Utbildning
2013
Skriva för webben, Poppius
2009
Flash CS4 Grund, Roda Utbildning
2001
Idélaboratorium, Bergs SoC Företagsskola
VT 1999
Webdesign, Icon Medialab, Stockholm
HT 1997
Det interaktiva berättandet, RMI Bergs i Stockholm
HT 1996
Grafisk Kommunikation, steg 2, RMI Berghs i Stockholm
VT 1994
Typografisk Design, Folkuniversitetet i Stockholm
1988-92
Ekonomlinjen vid Linköpings Universitet, inriktning organisation/marknad.
Utöver detta så har jag gått kurser i retorik, kroki, kalligrafi, bokbinderi och pappersframställan.
Språkkunskaper
Svenska – modersmål.
Engelska – goda kunskaper i tal och skrift.
IT-kunskaper
Erfarenhet av arbete i både Mac- och PC-miljö. Behärskar Office-paketet, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, Flash, Fireworks och QuarkXpress. Klarar av enklare HTML-programmering. Behärskar adminverktyg som EpiServer, Wordpress och f lera mindre CMS-verktyg, nyhetsbrevshantering i APSIS och analys av
nyckeltal Google Analytics. Har inga problem med ny teknik och jag är snabb på att lära mig nya saker.
Övriga meriter
2008 - 2012
Arbetade jag ideellt som ordförande i Stäkets IF – innebandyförening i Kallhäll/Stäket.
2001 - 2007
Styrelseledamot och sedemera ordförande i Stäketryttarnas hästsportförening. Var ansvarig för att arrangera
SM i lagdressyr på kort varsel, som blev oerhört lyckat och uppskattat.
1990 – 1992
Vice ordf. i ELIN (civ. ekonomernas förening). 1991 fick jag förtroendeuppdraget att vara ordförande för ekonomernas arbetsmarknadsdagar – TEAM-dagarna – tillsammans med internationella ekonomlinjen och industriella ekonomlinjen. Två dagar fullspäckat och lyckat arrangemang bland företagen och studenterna.
Fritid
Har egen häst som jag rider och tävlar. Sedan sommaren 2011 tränar och tävlar jag även Triathlon – Sprint.
Gift och har två barn i skolåldern.
Övrigt
Innehar BE-körkort och har tillgång till bil.
Referenser
Lämnas på begäran.
SID 3(3)