Produkt - Skellefteå

advertisement
1(3)
Kemikaliekartläggning
- Redovisningsblankett
Miljönämnden
OBS! Fyll i en blankett för varje produkt. Blanketten finns att hämta på Skellefteå kommuns hemsida under Miljö
Administrativa uppgifter
Fastighetsbeteckning
Företag
Telefon, dagtid
Mobiltelefon
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
E-postadress
Organisationsnummer
Företaget använder
Utfasningsämnen
Ja
Nej
Riskminskningsämnen
Ja
Nej
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Ja
Nej
Om du endast svarat NEJ på ovanstående frågor behöver nedanstående inte fyllas i. Skicka ändå in blanketten som redovisning.
Produkt
Produktnamn
Användning
Årsförbrukning (kg)
Totalt antal ingående kemiska ämnen enligt säkerhetsblad
Nedan ska varje kemiskt ämne redovisas enskilt
Innehåll 1
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljöavdelningen
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Trädgårdsgatan 6
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Telefon
0910-73 50 00 vx
Fax
0910-72 60 06
Avfall (%)
Internet:
E-postadress:
[email protected]
Hemsida:
www.skelleftea.se
2(3)
Kemikaliekartläggning
- Redovisningsblankett
Miljönämnden
Innehåll 2
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Avfall (%)
Innehåll 3
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Avfall (%)
Innehåll 4
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljöavdelningen
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Trädgårdsgatan 6
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Telefon
0910-73 50 00 vx
Fax
0910-72 60 06
Avfall (%)
Internet:
E-postadress:
[email protected]
Hemsida:
www.skelleftea.se
3(3)
Kemikaliekartläggning
- Redovisningsblankett
Miljönämnden
Innehåll 5
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Avfall (%)
Innehåll 6
Kemiskt ämne
CAS-nr / EG-nr
Andel av ämnet i produkten (%)
Årsförbrukning av ämnet (kg)
Farokod / Riskfraser
PRIO-ämne / vattendirektivsämne
Utfasningsämne
Riskminskningsämne
Vart tar ämnet vägen? (ange i procent)
Vatten (%)
Luft (%)
Prioriterade ämnen enligt vattendirektivet
Produkt (%)
Avfall (%)
Strategi
Vilken strategi har ni för produkten?
Blanketten ska helst skickas med e-post till adressen nedan.
Postadress
Skellefteå kommun
Bygg- och miljökontoret
Miljöavdelningen
931 85 Skellefteå
Besöksadress
Trädgårdsgatan 6
Telefon
0910-73 50 00 vx
Fax
0910-72 60 06
Internet:
E-postadress:
[email protected]
Hemsida:
www.skelleftea.se
Download