60-talet

advertisement
60-talet
Under 1960-talet så utvecklades musiken åt alla håll och kanter, artister experimenterade som aldrig förr och
till skillnad från 50-talet då i princip alla artister följde samma mönster och var styrda av skivbolagen. Men
artisterna ville under 60-talet vara mer fria och göra musik på deras eget sätt. En anledning till detta kan vara
att ungdomskulturen på 60-talet började splittras från att tidigare varit mer enhetlig, de flesta ungdomar på 50talet lyssnade på liknande musik medan 60-talets många musikaliska variationer fick ungdomarna att dela in sig
i grupper; t.ex. den brittiska popen med Beatles i spetsen, den hårdare, punkigare rocken eller den naiva
surfmusiken i USA. Detta var en av anledningarna till att skivförsäljningen ökade enormt samtidigt som
inspelningsteknik och förstärkare m.m. utvecklades. Så när kapaciteten på förstärkare och högtalare
förbättrades så blev också ljudet bättre.
Men 60-talet skulle komma att bjuda på en hel del annat, otaliga genrer växte fram och de medförde förstås
framväxten av olika livsstilar och subkulturer, såsom hippiekulturen och mods. Den första musikvågen som
härjade 60-talet var den numera berömda brittiska popen som sköljde över USA likt gräshoppsvärm. Tidigare
hade all musik konsekvent gått från USA till England och resten av Europa, men här vändes musikflödet och
England, med Beatles i spetsen började skicka singlar på löpande band till USA. Skillnaden mellan de dåvarande
engelska och de amerikanska artisterna var att de engelska verkligen kunde spela medan artisterna från USA
bara var skivbolagsprodukter. Andra exempel på medaktörer i den "brittiska invasionen" var The Rolling Stones,
The Kinks, The Who, Hollies och Yardbirds.
Andra viktiga musikaliska genrer i början av 60-talet var den politiskt medvetna folkrocken som konkurrerade
med surfmusiken, som i viss mån kan jämföras med dagens dansmusik, och kanske till viss del den svarta
soulen, med artister som Ray Charles, James Brown och som i mångt och mycket representerades av det stora
skivbolaget Motown. Där folkrocken med Bob Dylan i spetsen var i grund och botten trubadurer som sjöng
protestsånger, senare kom artister som The Byrds och Simon & Garfunkel vilka också var folkrockare men
spelade folkrock men var lite popigare och därmed i större utsträckning vann allmänhetens gillande.
När 60-talet och dess musik kommer på tal så tänker nog de flesta på flower-power eller hippierörelsen. Den
växte fram när de glada poplåtarna började ersättas med mer musikaliskt experimenterande trots - eller kanske
just tack vare - ett kopiöst droganvändande och en ultraliberal inställning till droger och sprit i allmänhet,
mycket beroende på dålig information om drogernas skadeverkningar. Idag ser vi nog droganvändandet på 60talet som smått absurt men man måste beakta den rådande mentaliteten gällande drogerna, som i princip
hade varit lagliga fram till 1950-60-talen.
En viktig del av flower-power rörelsen var den psykedeliska musiken med djupare texter som ofta handlade om
droger och festande, de hade många i vårt tycke naiva men ändå välmenande slagord såsom "make love, not
war". Vanliga inslag i de psykedeliska låtarna var långa låtar med långa solon - ett välkänt exempel på en dylik
låt är The Doors "Light My Fire" - där lyssnaren ska kunna uppnå en sinnesutvidgning eller en meditativ känsla.
De som spelade försökte ofta genom låtarna efterlikna ruset drogerna ger och var ofta påverkade själva när de
uppträdde.
I slutet av 60-talet formade redan etablerade artister tillsammans s.k. supergrupper. Vilket skulle motverka en
svag länk i bandet eftersom alla redan bevisat at de var kompetenta musiker. Den förstaviktiga supergruppen
var Cream, ett annat exempel är Crosby, Stills and Nash, som Ibland kallades Crosby, Stills, Nash and Young då
de fick hjälp av Neil Young. Sextiotalet fick dock ett sorgligt slut då den drogliberala livsstilen ledde till många
artisters död, exempelvis Janis Joplin, Jimi Hendrix och Jim
Morrison.
The Beatles – She Loves You
#1 Beatles Now – Lucy In The Sky With Diamonds
The Who – My Generation - Original Mono Version
Bob Dylan – Knockin' on Heaven's Door
Aretha Franklin – Respect
The Velvet Underground – Sunday Morning - Album Version (Stereo)
The Jimi Hendrix Experience – Purple Haze
https://www.youtube.com/watch?v=QoF-7VMMihA She loves you
https://www.youtube.com/watch?v=gJecJ5SI5W0 My generation
https://www.youtube.com/watch?v=-jPg2M1UYgU Knockin’ on heavens door
https://www.youtube.com/watch?v=koxpJ7nhz2Y Jimi Hendrix
Download