Stabilt Sidoläge

advertisement
• (tidigare framstupa sidoläge)
• Syftet: att personen kan andas trots att den är
medvetslös.
• Liv
• som är medvetslös: då det finns stor risk att personen
slutar andas.
• Innan; kontroll på andningen
• muskler i kroppen av.
• rygg
• Olämpligt med huvudet
• Sitt på knä bredvid det medvetslösa. Tänk alltid på att vända
personen mot dig.
• Lägg ut armen närmast dig på golvet.
• Lägg den andra armen tvärs över bröstet, upp mot axeln. Och
Vinkla upp det bortre knät.
• Lägg din ena hand på knät och den andra handen på bortre
axeln och Tryck ned knät så rullar personen över på sidan mot
dig.
• Böj upp det övre benet och dra det från kroppen så att
personen ligger stabilt. Det hjälper så att förhindrar personen
att lägga på mage.
• Böj huvudet bakåt så att luftvägen hålls öppen. Placera den
översta hand under kinden.
• Kontrollera alltid att personen andas.
• http://www.youtube.com/watch?v=VwaSYO2VN0g
Download