Människans historia Den äldsta tiden och flodkulturena

advertisement
Människans historia
Den äldsta tiden och flodkulturena
Från Lucy till
Egyptierna
Människan
Vilka är vi och var kommer vi ifrån?
•
4 miljoner år = Människans utveckling. En
förfader till människan som gick upprätt för
cirka 4 miljoner år sedan - i Afrika.
•
Ca 2 miljoner år fynd visade att våra
förfäders hjärna hade blivit större.
•
För 1,6 miljoner år sedan - På 1980-talet
hittades ett nästan fullständigt skelett av en
12-årig pojke och en komplett skalle av en
vuxen visar på en betydligt större
hjärnvolym..
•
De första spåren av människan utanför
Afrika är lite mer än en miljon år gamla och
dessa fynd hittades på ön Java.
Både fynd från Java och från Kina visar att
människans hjärna växte med tiden.
Finns fynd från Algeriet och Europa från
ungefär samma tid.
Tillverkade stenverktyg, men man vet inte
om de kunde använda sig av elden eller
tala
•
•
•
Ardi
• 1994 hittade forskare benbitar av en
förmänniska (hominid)som levde i Etiopien för
4,4 miljoner år sedan.
• Hon är vår hittills äldsta kända föregångare.
• Hon kallas Ardi, var ca 120 cm lång och vägde
runt 50 kilo.
• Hon var varken människa eller apa.
• Det tog forskarna nästan 15 år att få ihop Ardis
skelett. Hennes ryggrad + lite till saknas.
Lucy
• Lucy hittades på 1970 -talet i Hadar i
Afrika (Etiopien). Hon är 2,9 miljoner år
gammal.
• Drygt 1 m lång och kan ha vägt ca 30 kilo.
Hon var ca tjugo år när hon dog.
• Hennes skelett, som man hittade två
tredjedelar av, liknar vårt från halsen och
neråt men hade långa armar och korta
ben.
• Av huvudet saknas det många delar, men
man vet att pannan var låg och lutade
bakåt. Hon hade bara 1/3 så stor hjärna
som vi och kunde inte prata.
• Hon kunde gå upprätt och hade händerna
fria att bära föda och annat.
• Lucy kunde använda och tillverka
redskap som en vass sten som kniv
osv.
När kom vi då?
•
•
•
•
•
•
•
Slutligen oss = Cro-Magnon människan.
De äldsta fynden hittades på två olika ställen i Israel och är nästan 100 000
år gamla. Deras skelett och skallar är mycket lika dagens moderna
människa.
Uppfinningar/verktyg: Vi uppfann bättre teknik - bättre och vassare
redskap som knivar, nålar, harpuner, fiskredskap och smycken.
Bildskapandet : Vi målade på väggarna i grottorna det visar ett jättestort
steg i människans kulturella utveckling.
Nålarna tror man tyder på att de här människorna sydde ihop sina kläder
och tält av djurhudar.
Skulpturer: De gjorde vackra konstnärliga skulpturer, i ben, elfenben,
mammutbetar, horn eller lera, skulpturer som ofta föreställde kvinnor. De
äldsta fynden är över 30000 år gamla.
Alla sådana uppfinningar uppstod pga. behovet att förstärka, förlänga,
förenkla, förstora och förbättra våra livssituationer.
…Människor som oss…
Neanderthalarna
• De fanns redan för ca.
200 000 år sedan
• De spred sig ut i välden
tidigare än oss.
• De var kraftigare och
starkare än oss.
• De hade större hjärna än
oss.
• De försvann – dog ut för
ca. 30000 år sedan –
Varför?
Denisovamänniskan
…människor som oss…
•
•
•
•
•
•
Denisovamänniskan levde för
omkring 41 000 år sedan.
2010 publicerades upptäckten av
ett fingerben och en tand efter
denna människa.
Fyndet gjordes i Denisovagrottan i
Sibirien / Ryssland.
Fragmenten visar att
Denisovamänniskan tillhörde en
egen, tidigare okänd, art av
människan.
DNA som utvunnits ur dem
matchar varken Neandertalare
eller Cro-Magnon
Vi vet inte än hur de såg ut eller
varför de dog ut.
Vad hade vi som för fördel som gör att vi är kvar idag?
• Förmågan att samarbeta – och bo
tillsammans i större folkgrupper.
• Förmågan att tala och därigenom
kunde vi utbyta idéer och
erfarenheter som gjorde oss
klokare.
• Med språket kunde vi
kommunicera, varna varandra och
ge varandra tips.
• Anpassa hudfärg efter de
omständigheter vi levde i… kallt
klimat = så småningom
generationer med allt blekare hud.
• Vi tålde laktos – mjölksocker
Vi bodde först i grottor
och var jägare
•
Bo i grottor.
•
•
Jaga, fiska.
Människorna uppfann pilbågen, vilket underlättade jakten
betydligt.
Målningarna
•
I Europa finns grottorna i ett sammanhängande
område i södra Frankrike och norra Spanien.
Målningarna år mellan 20000 och 12000 år gamla.
•
Målningarna finns djupt inne i mörka, trånga, fuktiga
kalkstensgrottor. Ibland flera km in i bergens djup
dit man ibland måste krypa, åla eller till och med
simma vissa sträckor över underjordiska sjöar eller
floder för att komma fram till.
•
Man målade alltså inte på väggarna i de grottrum
som man bodde i.
•
Målningarna föreställer oftast djur och olika
jaktbilder av djur. Man tror att man kanske målade
jaktbilder för att få jaktlycka, men man vet inte
säkert.
•
Bilder på människor var sällsynta och då bara som
ett slags sträckgubbar.
•
Handavtryck på väggarna och många av dessa
händer saknar något eller några fingrar.
•
Färg?
Exempel på grottmålningar
• Bilderna kommer från Lascauxgrottan i Frankrike, där
det finns över 800 olika målningar - största fyndet hittills
• Målningarna har C-14 daterats och är ca 15000 år gamla
Slut på istiden….
•
•
•
•
•
•
•
För 15 000 är sedan fanns det ca 500 000
människor på hela jorden.
Klimatförändringar - För 10 000 år sedan var den
senaste istiden över – smältvattnet dränkte land när
havet steg med ca 100 m.
Tundran blev mindre och många djur som levde på
tundran dog ut tex. mammuten.
Människorna hade att välja mellan att följa efter
flyttande djur eller att svälta och gå under.
Klimatförändringarna tvingade jägarfolken att
komplettera sin jakt med en intensiv insamling av
mindre djur och nya växtarter.
Det varmare klimatet i sydvästra Europa gav folket
som bodde där en rikligare tillgång på en varierad
föda.
Ledde till befolkningsökning. Men medellivslängden
var fortfarande låg, en undersökning av 76 skelett
från den här tiden visade att endast 12 % var
över 40 år men ingen kvinna var över 30.
Den bördiga halvmånen
Område i dagens Mellanöstern - Palestina, Iran och Irak
•
•
•
•
•
Det nya klimatet flera områden, rika
på djur och växter, som speciella
vilda sädesslag som var lätta att
samla.
En del jägare började att försöka sig
på jordbruk för att lättare kunna
existera. De slog sig ner i områden
där vildvete växte tätt och fint.
Jordbruket gjorde livet mer stabilt
och säkert.
Tamboskap - Grisen, geten och
oxen.
Av hittills ökända skäl ser det ut som
om människor på helt olika ställen
på jorden har börjat med odlingar
ungefär samtidigt, ca. 7000 f.Kr.
I andra delar av världen: Majs i
Mexico, potatis i Peru, ris i sydöstra
Asien.
Från byar till städer
och till slut riken
•
Först var byarna små men eftersom
skördarna gav mer mat än vad de
kunde äta upp så kunde man ha
större familjer = Befolkningsökning
•
Byarna växte och blev till slut
städer.
•
Folk var friskare och levde längre,
vintermånaderna var inte
svältperioder längre.
•
Överskott av olika produkter som
sedan användes som handels- och
bytesvaror.
•
Och ju mer avancerad
handelsverksamheten blev desto
mer hade man ett behov av ett
bokföringssystem och skriftspråk.
Ett skriftspråk som också användes
för att bevara kunskap och
erfarenheter för sina
efterkommande.
•
Yrken uppstod = Folk blev
specialister.
De stora flodkulturerna
•
I de stora floddalarna kring Eufrat-Tigris, Indus,
Nilen och Gula floden växte
högkulturer fram.
•
Människorna lärde sig dränera sina marker och
bygga kanaler för att bättre utnyttja vattnet och
odla upp större områden.
De här människorna blev upphovsmän till många
uppfinningar som vi tar för givet idag.
Det behov av utveckling som följde med
stadsbildningar och större befolkningar fick
förändringarna att bli revolutionerande.
Utveckling exploderade med uppfinningar som
skäran, plogen, hjulet, hästar och tjurar i
jordbruk och framför vagnar, smeder med
kunskaper om metall, arkitektur, politiska
förändringar och sociala skikt.
•
•
•
•
Denna utveckling av jordbruket var en enormt
viktig vändpunkt för mänsklighetens historia.
Vad är en högkultur?
Ordet högkultur betydde från början odling. Men idag betyder det olika grad av
materiell och andlig utveckling som höjer människans levnadsstandard.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En högkultur kännetecknas av att de har detta:
Städer
Specialister, yrkesmänniskor
En mer utvecklad arkitektur ( byggnader som kräver byggnadskunskaper) hus,
pyramider, tempel m.m.
Utvecklad handel
En stark ledare – kung eller kejsare
En armé
Olika samhällsklasser – klasskillnader
Religion och präster
Transport och kommunikationer
Befolkningsökning
Skriftspråk
Lagar
Byråkrati med tjänstemän
Människans viktigaste uppfinningar
– för länge sedan….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Elden – Man tror att redan Homo erektus hanterade
elden. Friktion – drillning
Vapen – Gav oss mer kött, mer protein gav större
hjärnor
Jordbruket – Skapade de fösta större samhällena och
sedan städerna. Överskottet gjorde att människorna
hade råd med specialister.
Hjulet – Uppfanns ca. 4500 f.Kr
Skriften – Uppfanns ca. 4000 f.Kr
Pengar – Gjorde det mycket lättare att bedriva handel.
Mesopotamien landet mellan
floderna Eufrat och Tigris
• Den första högkulturen
uppstod alltså i
Mesopotamien för ca 5000 år
sedan.
• Befolkningen kallades sumer.
• Mesopotamien låg i det
område som vi idag kallar för
Irak.
• Deras skriftspråk kallas för
kilskrift.
• De uppfann en massa saker,
som hjulet, kalendern,
astrologi, mynt, metallsmide,
lagsystem m.m.
Kilskrift
Egypten
riket vid Nilen
•
•
•
•
•
Den andra högkulturen som uppstod
var i Egypten runt floden Nilen.
Riket grundades redan för ca 5000
år sedan och högkulturen kommer
igång några hundra år efteråt. Ca.
2660 år f. Kr. = Gamla riket / tredje
dynastin.
Dessa båda kulturer kände inte till
varandra.
Egypterna balsamerade sina döda,
byggde pyramider och skapade
otroliga tempel och konstverk.
Deras skriftspråk kallas för
hieroglyfer.
Indusdalen och Kina
Sammanfattning
Vad var viktigast för människans utveckling?
• Jordbruket
• Bättre och mer
näringsrik mat
• Befolkningsökning
• Specialistkunskaper
• Uppfinningar
Vad kommer ni ihåg?
Download