Målningar från 2 500 f Kr Rock-paintings Jaktmagi?

advertisement
älgarNA på korpberget
Målningar från 2 500 f Kr
Jaktmagi?
Rock-paintings
År 1976 upptäcktes hällmålningar på den här
bergväggen, som då var täckt av grå färg.
När färgen tvättades bort 1995 visade sig
fragment av en stor älgfigur och en mindre
tydlig liten älg.
Ytterligare älgfigurer har identifierats efter
det. De är alla målade med pigmentet
rödockra som blandats någon form av
bindemedel, vilket gett en väldigt hållbar färg.
Målningarna är cirka 4 500 år gamla.
Vi vet inte varför människor målade och
ristade på stenblock och bergväggar;
fiskar, ormar, björnar, båtar och människor...
Bilderna kan ha vänt sig till gudomliga
makter och varit magiska medel för att få
bättre jaktlycka. De kan också ha markerat
olika fångstrevir. Eller var målningarna helt
enkelt konstverk – fina och spännande att
göra och titta på?
The rock-paintings in Lycksele, dated 2 500
BC, was discovered in 1976. When the the
rock was cleaned in 1995 a reddish-brown
elk painted in red reappeared. A few years
ago they made an excavation in the ground
beneath the painting and found more than 40
arrowheads of quartz and quartzite. Why they
were there, we don’t know but they can be
sacrificed for hunting success. Rock-paintings
can be found all over the world. Most of the
Swedish ones have been found in the northern
part of the country. One of the most common
subjects is the elk which was an important
quarry. Why have people painted on rocks?
The motives behind these customs may have
been of a magic or religious nature.
Hällmålningar påträffas i hela världen.
Här i Sverige har de flesta hittats i Norrland
– mer än ett fyrtiotal. Bilderna målades på
lodräta ofta otillgängliga bergsytor.
Det vanligaste motivet är älg. Älgen var ett
viktigt djur, som gav både mat och material.
Målningarna ligger ofta nära jaktmarker,
fiskevatten och boplatser. I omgivningarna
av Korpbergets finns flera boplatser.
På marken nedanför målningarna har fyrtiotalet
pilspetsar grävts fram. Ytterst få hällmålningsplatser i världen kan uppvisa en sådan samling
av fynd i sin närhet! Pilspetsarna är tillverkade
av kvartsit och skiffer och dateras till 1 500–
1 800 f Kr. De är alltså 1 000 år yngre än hällmålningarna. Spetsarna tolkas som offergåvor.
Kanske hoppades människorna att tillgången
på älg skulle öka efter att de offrat sina spetsar?
Foto: Skogsmuseet i Lycksele och Petter Engman, Västerbottens museum.
SKOGSMUSEET I LYCKSELE
LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN 2015
Download