Inledning - Cars

advertisement
Bakterier
• Har funnits i 3.5. miljarder år
22
• Överstiger antalet människor med en faktor 10
• Utgör 60 % av jordens biomassa
• Utgör 1.5‐2 kg av kroppsvikten
Bakterier är experter på att anpassa sig
• Kan dela sig många gånger per timme
• Om en bakterie utvecklar resistens (mutation) får den en överlevnadsfördel
• Delar med sig av genetiskt material
• Snabb uppkomst och spridning av resistens
The survival of the fit
Spridning av resistensgener
Till dottercellerna vid varje celldelning
Spridning av resistensgener
mellan olika bakterieslag
Spridning av resistensgener
mellan olika bakterieslag
Spridning av resistens mellan olika
bakterieslag
Bakterier med
genetisk mekanism som
ger antibiotikaresistens
Antibiotika
Selektion
Trängsel
Resande
Dålig hygien
Livsmedeskedjan
Spridning
Ökande resistens på sjukhus
och i samhället
Patienter med
lunginflammation
Penicillinet ökade
chansen att
överleva från 10%
till 90%
% överlevare
Penicillin
Obehandlade
Dagar
“It is not difficult to make microbes resistant to penicillin ….
“The time may come when penicillin can be bought by anyone in
the shops. Then there is the danger that the ignorant man may
easily underdose himself and by exposing his microbes to nonlethal quantities of the drug make them resistant.”
Alexander Fleming's Nobel Lecture, 1945
SMITTFA
RLIGT
Global spridning
U. K
France
USA
Korea
z
Thailand
Mexico
Taiwan
Singapore
Colombia
Argentina
Japan
Brazil
S. Africa
Worldwide spread of the Spanish 23F PRSP clone
Vi importerar resistens!
Ciprofloxacinresistens hos i
Gramnegativa bakterier sekretodlingar
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
E.coli
Klebsiella pneumoniae
Acinetobacter
Tsunamipatienter
Övriga
Örtquist, Läkartidningen nr 48, 2005
MRSA i Europa 2006
Källa: EARSS
Malta
Romania
Portugal
Greece
Ireland
UK
Israel
Italy
Turkey
Croatia
Cyprus
Bulgaria
France
Spain
Hungary
Belgium
Germany
Poland
Luxembourg
Latvia
Czech R
Lithuania
Austria
Slovenia
Finland
Estonia
Denmark
Netherlands
Sweden
Norway
Iceland
0
10
20
30
40
% MRSA
50
60
70
Anmälningspliktig resistens
antal anmälda fall
2500
2000
1500
1000
500
0
MRSA
1998
1999
2007
2008
2000
VRE
2001
2002
PNSP
2003
2004
ESBL
2005
2006
(t.o.m. september)
Barbro Olsson-Liljequist
ESBL i Sverige
% resistance in invasive
isolates
% resistance to 3d generation cephalosporins in invasive isolates
3
2,5
2
% resistance to 3d
generation
cephalosporins"
1,5
1
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
year
Antibiotika- en ändlig
resurs?
Den rådande paradoxen
Antibiotika‐
resistens
Läkemedels‐
utveckling
Sjuklighet
Dödlighet
Kostnader
Varför en Europeisk antibiotikadag?
Den moderna sjukvården kräver effektiva antibiotika
Höftledsprotes
Organtransplantaton
Cancebehandling
För tidigt födda barn
Antal dödsbevis i England som anger MRSA som dödsorsak
Ej MRSA
MRSA
80-årig man från äldreboende
“On the thinnest of ice”
Resistens vid urinvägsinfektion orsakad av E.coli hos sjukhusvårdade patienter
Cotrimoxazole
94%
Ciprofloxacin
91%
1st gen.cephalosporin
97%
Gentamicin
68%
Amikacin
25%
3rd generation ceph.
72%
Anurag Bhargava M.D. et al
Health Centre: District Bilaspur, Chhattisgarh India.
Israel – upprepade utbrott med panresistenta gramnegativa bakterier
Initialt 1000 patienter drabbade, 400 döda
Extrema åtgärder
– Tvättvakter – följsamhet till handhygien
– Påminnelsemail till läkare/ssk varje morgon om vilka patienter som bär och hur hantera resistenta bakterier
Bristande följsamhet = ingen lön
Antibiotika- ekologisk dynamit
Vilka åtgärder behöver vidtas?
• Övervakning: antibiotikaresistens och
antibiotikaförbrukning
• Korrekt antibiotikabehandling
• Minska spridning av resistenta bakterier
• Utveckling av nya antibiotika
• Globalt samarbete
Globala strategier mot antibiotikaresistens
• Reducing the disease burden
and spread of resistance
• Improving access to appropriate
antibiotic therapy
• Improving antibiotic use
• Strengthening health care systems
• Enforcing regulation and legislation
• Encouraging the development of
appropriate new antibiotics and
vaccines
ReAct
Action on Antibiotic Resistance
www.reactgroup.org
ReAct Regional Networks
China
Africa
Latin
America
India
South
East
Asia
Download