STV Invandrarbro. ORIG2

advertisement
Vi behöver din hjälp
för ett renare vatten
Vi behöver din hjälp
för ett renare vatten
Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att
vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som går fort och
enkelt och som du kan spara pengar på.
När du har använt vatten hemma, till exempel diskat eller
duschat, rinner det smutsiga vattnet genom ledningar till ett
avloppsreningsverk. Där görs vattnet rent innan det släpps ut i
havet.
Det är viktigt att det inte finns onödiga eller skadliga ämnen i
vattnet när det kommer till avloppsreningsverket, för de kan
vara svåra att rena bort. Du kan själv göra mycket. Den här
skriften ger tips på vad du kan göra för att inte skada vårt
vatten och vår natur.
1
Vattnet kommer från
sjön Mälaren och görs
rent till dricksvatten i
ett vattenverk.
2
Vi använder dricksvattnet till att dricka.
Vi använder det också när vi lagar mat,
badar, diskar och tvättar.
3
När vi använt vattnet görs
det rent i ett avloppsreningsverk.
Sedan släpps det ut i havet.
Bara vatten, kiss, bajs och
toapapper i toaletten.
Många människor slänger allt möjligt i toaletten. Till exempel cigaretter,
tamponger, bindor och skräp. Man ska bara spola ner kiss, bajs och
toalettpapper i toaletten. Ingenting annat. Om du slänger skräp i
toaletten kan du få stopp i avloppet.
Duschen tar
emot tvål och
schampo.
Tvättmaskinen tar
emot tvättmedel.
Släng skräpet i papperskorgen
eller soptunnan.
Varje vecka kommer mycket
skräp tillsammans med vattnet
till avloppsreningsverket. Det är
helt onödigt. Om du slänger
skräpet i en papperskorg eller
soptunna kan det eldas upp i ett
värmeverk och bli nyttig el och
värme istället.
Toaletten tar bara
emot kiss, bajs och
toalettpapper.
Släng skräpet i soptunnan
eller papperskorgen.
Diskhon tar emot
diskvatten.
Golvbrunnen tar emot
rengöringsmedel.
Använd bara miljömärkt tvättmedel.
Det är också billigare.
Använd bara miljömärkt tvättmedel när du tvättar. Det står på paketen
om de är miljömärkta. Miljömärkta tvättmedel är bäst för vattnet och
naturen. Miljömärkta tvättmedel räcker till fler tvättar än andra tvättmedel. Andra tvättmedel kan verka billigare men de innehåller ämnen som
bara fyller ut och inte behövs. De kan också innehålla skadliga ämnen.
Jämför hur många tvättar ett miljömärkt tvättmedel räcker till med ett
som inte är miljömärkt, så märker du att det miljömärkta tvättmedlet kostar mindre. Det är viktigt att inte ta för mycket tvättmedel. Tvätten blir
inte renare för det utan det kostar
bara mer. Dessutom smutsar det ned
vattnet och naturen i onödan.
Det står på paketet hur mycket
tvättmedel du ska ta. Välj den
minsta mängden.
20 tvättar
15 tvättar
Köp tvättmedel som har
de här bilderna på paketet.
I Stockholmsområdet har vi mjukt
vatten. Det betyder att du ska ta
den minsta mängden tvättmedel
som står på paketet.
Lämna tillbaka mediciner
till Apoteket
Du får inte spola ner
mediciner i toaletten
eller handfatet.
Har du gamla mediciner, som du inte använder längre? Lämna dem då
till Apoteket. Du får inte spola ner dem i toaletten. Det är svårt för
avloppsreningsverket att ta bort vissa mediciner och då kan de istället
åka ut i havet. Det är skadligt för människor och naturen.
Lägg dina gamla mediciner
i Apotekets gula påse och
lämna dem till Apoteket.
Använd inte starka
rengöringsmedel i onödan
En del starka rengöringsmedel, till exempel Klorin, innehåller hypoklorit.
Det är ett farligt ämne som kan skada hav och sjöar. Det är onödigt att
använda starka rengöringsmedel, när du städar hemma. Det räcker med
såpa, diskmedel och vanliga rengöringsmedel, som är miljömärkta. Starka
rengöringsmedel kan också vara skadliga för dig själv när du använder
dem. Välj gärna miljömärkt, när du köper schampo, tvål och liknande.
Starka rengöringsmedel
kan vara skadliga både för
naturen och för dig själv.
Använd istället rengöringsmedel, som är miljömärkta.
Lämna färg, lacknafta och
liknande till miljöstationen
Häll inte färg, lacknafta och andra kemikalier, i toaletten eller diskhon.
Det skadar naturen. Sådant ska du istället lämna till en miljöstation.
Fråga din kommun var du hittar närmaste miljöstation.
Spola inte ner färg och
kemikalier i toaletten
eller diskhon.
Häll inte ut matolja och fett
Det blir ofta stopp i avloppet för att människor häller ner matolja och fett
i diskhon. Oljan och fettet stelnar i rören och blir tjockare och då blir det
lätt stopp. Torka istället ur stekpannor och kastruller med hushållspapper
och släng det i soporna. Har du matolja som du har använt och vill slänga?
Häll tillbaka den i flaskan och lämna flaskan till miljöstationen.
Torka ur stekpannor och
kastruller med hushållspapper
och släng det i soporna.
Häll tillbaka gammal matolja
i flaskan och lämna den till
miljöstationen.
Häll inte ut matolja i toaletten eller diskhon.
Tack för att du hjälper oss att
göra Stockholms och världens
vatten renare!
Käppalaförbundet
181 03 Lidingö Besöksadress S:a Kungsv. 315 Lidingö
Tel 08 - 766 67 00 Fax 08 - 766 67 01
www.kappala.se [email protected]
Stockholm Vatten AB
106 36 Stockholm Besöksadress Torsgatan 26
Tel 08 - 522 120 00 Fax 08 - 522 120 02
www.stockholmvatten.se [email protected]
Download