Livets kemi - Benny Jansson MaNO

Livets kemi









Kolhydrater
Fetter
Proteiner
Vitaminer
Mineralämnen
Tvättmedel
Smink
Läkemedel
Gifter
Fotosyntes
 Koldioxid + vatten +solljus socker + syre
6CO2 + 6H2O + solljus  C6H12O6 + 6O2
Kolhydrater
 Sammansatta sockerarter-
disackarider
 Enkla sockerarter
monosackarider
Stärkelse
 Långa kedjor av
druvsockermolekyler
 Svaga bindningar mellan
sockermolekylerna
 Lim
 Såser
Cellulosa
 Växternas skelett
 Trä, papper och bomull
 Bra för tarmaktiviteten
 Starka bindningar
mellan
sockermolekylerna
Fetter
 Energireserv
 Cellmembran
 Råvara för tillverkning
av hormon
 Skydd
 Trivs inte tillsammans
med vatten
Fetter
 Glycerol + fettsyror
(ester)
 Mättade
-djurriket
-fast form
 Omättade och
fleromättade
-från växtriket
-flytande
-olivolja och rapsolja
-fisk
Proteiner
 Sönderdelas till
aminosyror
 20 aminosyror
 10 måste finnas i maten
Essentiellalivsnödvändiga
 Tål inte värme
DNA (deoxiribonukleonsyra)
 Ämne som är bärare av
den ärftliga
informationen
 Genetisk kod som
beskriver hur ett protein
byggs upp av
aminosyror
Proteinarter
 Enzymer - skyndar på processer
 Reglerande proteiner - hormoner
 Förrådsproteiner – syre i muskler
 Transportproteiner - hemoglobin
 Strukturproteiner – hud, naglar
 Försvarsproteiner - antikroppar
 Motorproteiner - muskler
Vitaminer
 Bristsjukdomar
 Fettlösliga vitaminer
Vitamin A ögon, hud, slemhinnor – fisk, lever
Vitamin E blod, antioxidant - nötter
Vitamin K blodets koagulering - spenat
 Vattenlösliga vitaminer
Vitamin C sårläkning - citrusfrukter
Vitamin B blod, nerver,
ämnesomsättning och hud – kött. inälvsmat
Tvättmedel
Tvättmedel
 Fosfater - avhärdare
 Blekmedel
 Optiska vitmedel
 Enzymer
Djurförsök
Läppstift
 Läpparna saknar fett
 Vaxer
 Lanolin
 Parfym
 Färgämnen
 Sköldlöss E 120
Nagellack
 Aceton
 Harts
 Mjukgörare
 Färgämnen
 Pigment
Puder
 Zinkoxid+ krita
 Metalloxider
Fuktkrämer
 Huden måste hållas
fuktig
 Emulsion – fett + vatten
 Mineraloljor
 Lanolin - ullfett
Smink
 Vacker?????
 Ful???????
Medicin
Läkemedel
 Signalämnen är kemiska
budbärare i nervsystemet
Kommunikationen mellan
två celler sker via ett
kontaktområde som kallas
synaps. När en nervimpuls
når synapsen frigörs ett
signalämne. Signalämnen
kan beskrivas som hjärnans
kemiska budbärare. Det
finns ett stort antal olika, som
antingen stimulerar eller
hämmar nervcellerna.
Penicillin
 1928
 Alexander Flemming
 Mögelsvamp -
Penicillium
Antibiotika
 1930-talet
 Mediciner som används
för att bota sjukdomar
som uppkommer av
bakterier
 Hindrar bakterieceller
att bygga upp
cellväggar
 Smalt och brett spektra
 Resistenta
stafylokocker och
pneumokocker
Gifter
 Giftinformationen 112
 Syror
 Baser
 Växt-och djurgifter
- Solanin i potatis
- Koffein i kaffe
- Stenmurkla
- Blåsfisk
- Taipan
 Toxiner-botuliniumtoxin