Checklista Att samtala med barn om förälders sjukdom

1 (2)
Checklista
Att samtala med barn om förälders sjukdom
Få föräldrarnas samtycke att tala med barnet
Be föräldern berätta något om sitt barn
Är det något speciellt som du tycker jag skall veta om ditt barn
Är det något du inte vill att ditt barn skall få reda på
Barnen bör få veta
•
•
•
•
•
Vad som hänt /ev. sjukdomens namn
Vad görs för att hjälpa
Att det inte är barnets fel
Vad kan de ev. hjälpa till med
Vad kommer att ske närmaste tiden
Att tänka på vid samtalet med barnet
Angående skuldkänslor
•
•
•
•
•
Det är inte ditt fel att mamma/pappa har en psykisk sjukdom
Det är inte heller mammas/pappas fel att hon/han är sjuk
Det är inte ditt ansvar att ta hand om mamma/pappa
Din mamma/pappa kan må bättre med behandling
Du har rätt att må bra, vara ledsen, vara arg
Tänk på
Ha penna och papper framme, ev. rita något tillsammans exempelvis familjen
Välkomna barnet
Bra att du ville vara med på det här samtalet
Presentation
Vem jag är och vad jag gör
Berätta om hur samtalet kommer att läggas upp. Fråga barnet om det är något särskilt det vill
tala om
Information
Kort beskrivning av sjukdomen och vad som hänt (ev. kan föräldern själv vara med och
berätta om sin sjukdom)
Vid inläggning - visa avdelning och berätta vad som händer där
Om föräldern ej är med så berätta att föräldern har sagt att det är okej att prata om sjukdomen.
Berätta vilken hjälp mamma/pappa får
2 (2)
Försök få en dialog med barnet
Olika exempel:
På vilket sätt påverkar sjukdomen dig och familjen?
Vem kan du be om hjälp?
Kan vi hjälpa till med något?
Lämna kort med namn och telefonummer
Kan du tala med någon i familjen (förälder, syskon, mor/farför….) ?
Någon utomstående?
Vem kan du be om hjälp?
Har du svårt att koncentrera dig i skolan?
Kan du träffa kompisar? Tar du hem kompisar?
Vet dina kompisar om att mamma/pappa är sjuk?
Vet någon i skolan om att mamma/pappa är sjuk?
Vill du att någon ska veta?
I så fall vem i skolan tycker du att vi ska informera?
Är det svårt att få igång en dialog, be barnet berätta om neutrala områden som till exempel
intressen, skola, fritid.
Avsluta samtalet med:
Har vi tagit upp det idag som du hade tänkt?
Är det något mer du vill fråga om?
Vill du att vi ska träffas igen?
Arbetsgruppen för psykiskt sjuka föräldrar och deras barn
05 04 13