Amerikanska revolutionen

advertisement
Amerikanska revolutionen

Amerika delades upp (blev kolonier) mellan många olika europeiska stater
(kolla karta på sid.157 i Hi3). Det mesta av dagens USA tillhörde
England.

Triangelhandeln – visa på kartan. Européer sålde t.ex. vapen till Afrika Slavar från Afrika till Amerika – Tobak och bomull från Amerika till
Europa (man reste som i en triangel, alltså).

Råvaror (t.ex. bomull) från kolonierna användes i industrin i England.

"No taxation without representation". Amerikanerna irriterade sig på
skatten som de tvingades att betala på te, och att de inte fick vara med och
bestämma.

“Boston tea party” 1773. Amerikaner slängde massor av te i havet utanför
Boston (påminn om filmen vi såg för två veckor sedan).

Frihetskriget 1776 – 1783 Amerikanerna gjorde uppror mot
Storbritannien. Amerikanerna fick hjälp av bl.a. Frankrike. Till sist vann
amerikanerna och blev fria (och bildade landet USA).

USA blev världens första republik 1789. George Washington blev den
förste presidenten. Landet blev med tiden det mäktigaste och rikaste landet
i världen.
Detta diskuterade vi sedan på lektionen: Vilka fler presidenter kan ni? Vilket
nummer kommer den kommande presidenten (Clinton eller Trump) att ha?
Download