Amerikanska revolutionen

advertisement
Amerikanska revolutionen

Amerika delades upp (blev kolonier) mellan många olika europeiska stater
(kolla karta på sid.157 i Hi3). Det mesta av dagens USA tillhörde
England.

Triangelhandeln – visa på kartan. Européer sålde t.ex. vapen till Afrika Slavar från Afrika till Amerika – Tobak och bomull från Amerika till
Europa (man reste som i en triangel, alltså).

Råvaror (t.ex. bomull) från kolonierna användes i industrin i England.

"No taxation without representation". Amerikanerna irriterade sig på
skatten som de tvingades att betala på te, och att de inte fick vara med och
bestämma.

“Boston tea party” 1773. Amerikaner slängde massor av te i havet utanför
Boston (påminn om filmen vi såg för två veckor sedan).

Frihetskriget 1776 – 1783 Amerikanerna gjorde uppror mot
Storbritannien. Amerikanerna fick hjälp av bl.a. Frankrike. Till sist vann
amerikanerna och blev fria (och bildade landet USA).

USA blev världens första republik 1789. George Washington blev den
förste presidenten. Landet blev med tiden det mäktigaste och rikaste landet
i världen.
Detta diskuterade vi sedan på lektionen: Vilka fler presidenter kan ni? Vilket
nummer kommer den kommande presidenten (Clinton eller Trump) att ha?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards