UMEÅ UNIVERSITET Idé och samhällsstudier Historia A, Moment 1

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Idé och samhällsstudier
Historia A, Moment 1
Vt 2011
Jonas Liliequist
090-786 67 73
[email protected]
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT, ANTIKEN
A. En text ska läsas av samtliga:
Lysias ”Försvarstalet för mordet på Eratosthenes” ur Lysias tolv tal översatta och
kommenterade av Bertil Cavallin, Forum 1983 s. 27-37.
Uppgift:
- Leta efter och stryk för ställen i Lysias rättegångstal som ger information om det Atenska
samhället och särskilt om ”tysta grupper” i historien som slavar och kvinnor.
B. Ett av följande tre teman ska läsas och redovisas enligt gjord fördelning. Max 15 minuters
inledning per tema plus en stund för diskussion och frågor. Uppgiften består i att presentera
artikelförfattarnas påståenden och argument för de andra i gruppen och att diskutera vad som
kan läsas ut av källtexten.
Tema 1: Demokrati och slaveri – var det politiska systemet i Aten en demokrati i modern
mening? Hur omfattande var slaveriet och vilken betydelse hade det för det politiska
styrelseskicket och samhällslivet? Hur uppfattades slavarna?
Artiklar:
Robert M MacIver ”Demokrati för privilegierade?”
George Thomson ”Demokrati på slavekonomins grund.”
A H M Jones ”Den atenska demokratins ekonomiska grundvalar – imperiet och slavarna?
stencil
Källtext: Utdrag ur Aristoteles Politiken
Tema 2: Kvinnor i Aten – instängda och förtryckta eller inflytelserika?
Artiklar:
Agneta Strömberg ”Hustrur och hetärer – kvinnor i det klassiska Athen.
Päivi Setälä ”Kvinnan i det klassiska Grekland – med hemmet som kungarike” och ”Aspasia
– en inflytelserik kvinna i Aten”
Källtext: Utdrag ur Platons dialoger Staten och Lagarna
Tema 3: Män, ynglingar och pojkar – vilken samhällelig betydelse hade idealiseringen av
ynglingen och den så kallade ”gossekärleken”? Var den allmänt accepterad eller
kontroversiell? Hur argumenterar författarna?
Artiklar:
Lars Rydbäck ”Före sexualiteten: om kärlek, vänskap och homosexualitet hos grekerna i
förkristen tid” i Åsa Bergenheim & Lena Lennerhed Seklernas sex. Bidrag till sexualitetens
historia Carlssons 1997: s. 71-93
Fredrik Agetoft ”Platon och gossekärleken”
Källtext: Utdrag ur Platons Gästabudet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards