Artiklar Konferensbidrag Bok

advertisement
I min forskning studerar jag de kretsar i hjärnan som styr klassiska sjukdomssvar som
feber, matleda och obehagskänslor/aversion.
Hos en frisk person råder en finstämd balans i de system i hjärnan som reglerar födointag,
kroppstemperatur och belöning/obehag. Vid många vanliga sjukdomar rubbas emellertid
denna balans, vilket leder till feber, nedsatt matlust och socialt undandragande och i
förlängningen ett stort lidande. Särskilt vanligt är detta vid kroniska infektioner som
tuberkulos (TBC) och HIV/AIDS, liksom vid cancer och sjukdomar med ett uttalat inslag av
inflammation (reumatism). Vi vet sedan tidigare att blodburna signaler från immunförsvaret
kan utlösa förändringar i hjärnans reglersystem, men förhållandevis litet är känt om hur dessa
signaler tar sig in i hjärnan, som skyddas av den s.k. blod-hjärnbarriären. I min forskning
studerar jag därför hur signaler från immunförsvaret skickas över blod-hjärnbarriären och hur
man på olika sätt kan förändra denna signalering och lindra sjukdomssymtomen.
Publikationer under senaste året
Artiklar
FASEB J. 2013 Feb 8.
Inflammation- and tumor-induced anorexia and weight loss require MyD88 in
hematopoietic/myeloid cells but not in brain endothelial or neural cells.
Ruud J, Wilhelms DB, Nilsson A, Eskilsson A, Tang YJ, Ströhle P, Caesar R, Schwaninger
M, Wunderlich T, Bäckhed F, Engblom D, Blomqvist A.
Neuropharmacology. 2013 Mar 29;71C:124-129. doi: 10.1016/j.neuropharm.2013.03.012.
[Epub ahead of print]
Acetaminophen reduces lipopolysaccharide-induced fever by inhibiting cyclooxygenase2.
Engström Ruud L, Wilhelms DB, Eskilsson A, Vasilache AM, Elander L, Engblom D,
Blomqvist A.
Konferensbidrag
Cold Spring Harbour Meeting on Blood Brain Barrier 2012
“Blood Brain Barrier endothelial COX-2 is essential for inflammatory fever”
Wilhelms DB et al.
Society For Neuroscience 2012
“The affective component of systemic inflammation - a new role for prostaglandins”
M. FRITZ , A. M. KLAWONN, DB. WILHELMS, U. ÖRTEGREN, D. A. RIDDER, N.
HAMZIC, C. NILSBERTH, M. SCHWANINGER, A. BLOMQVIST, D. ENGBLOM
Bok
Embryologi – en kortfattad lärobok, Ulfig N. (Översättning fr. tyska, bearbetning),
Studentlitteratur, Lund, 2012 (ISBN: 9789144071152)
Download