Neurokognition (1)

advertisement
2013-11-22
Lite uppföljning från förra gången
• Håller verkligen bara filosofer på med
kognitionsteoretiskt arbete idag?
• Motexempel: Gazzaniga, t.ex. Who’s in charge
(2011)
– http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id
=mind-reviews-whos-in-charge
– http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id
=mind-reviews-whos-in-charge
– http://www.youtube.com/watch?v=3k6P5JiNzrk
Motargument?
• Fri vilja – är det ett kognitivt problem?
• Vad är relationen mellan kognition och andra
mentala processer/fenomen/entiteter
• Viktig fråga – som många inte beaktat
– T.ex. (kanske) Fodors artikel till nästa gång
• Och vad säger Klein om vilka som skall sköta
teoriutveckling inom neuropsykologin?
Översikt av neurodelen av kursen
• Två huvudfrågor:
Neurokognition (1)
Nils Dahlbäck
IDA
www.ida.liu.se/~nilda
Dagens texter
• Fodor Let your brain alone
– Introduktion – ställer de stora generella
principiella frågorna
• Klein Philosophical issues in neuroimaging
– Vilka olika sätt finns det att använda NI i
kognitionsforskning?
– Vad kan man lära av NI-studier?
– Vilka metodproblem finns med NI-studier?
• Två undervisningstillfällen
– Introduktion
– Fördjupning/komplikationer
• Två perspektiv
– Inifrån
– Utifrån (filosofi/teori)
Fodor Let your brain alone
• ”Why, why does everyone go on so about the
brain”
• Två frågor
– Är mentala funktioner lokaliserade i hjärnan?
– Var är mentala funktioner lokaliserade i hjärnan?
• Fodor tycker den första är viktig, men inte den
andra. Varför?
1
2013-11-22
Klein Philosophical issues in …
• Filosofiska? … eller teoretiska? … eller?
• Tre metoder för att studera samband
kognition – hjärnaktivitet
– Forward inference: Dra slutsatser om
hjärnfunktion utifrån kognitiva teorier
– Backward inference: Dra slutsatser om kognitiva
teorier utifrån NI-data
– Probabalistic: Höja eller sänka sannolikheten för
att en teori är sann
Explorativ dataanalys
• Alternativ metod
• Bottom-up istället för top-down
• Användbar när man har dålig kunskap om
systemets grundläggande organisation
• För att bygga en kognitiv ontologi
• Ett jobb för filosofer?
2
Download