Program Maj - Augusti 2015

advertisement
EFS i Töllsjö
Ordförande Lars-Åke Larsson
Kassör Bengt Benjaminsson
Postgironr 16 94 74-4
Föreningsnummer 5052
Hemsida: www.tollsjo.se/efs
E-post : [email protected]
Program för
EFS i Töllsjö
Präst: Jonas Ljunggren
Tel: 0760-484830
E-post: [email protected]
Serveringsgrupper 2015
1. Solveig Persson Olof Persson Mari & Claes Wallin
2. Viola Axelsson Jan Benjaminsson Susanne Pettersson Olle Töllenius
3. Kerstin & Lars-Åke Larsson Ninni & Magnus Töllenius
4. Lisbeth Pettersson Kent Kjellman Bertil Töllenius
5. Kerstin & Bengt Benjaminsson Elisabeth & Lars Töllenius
6. Marianne Eastman Helena & Ola Gustafson Maria Larsson
7. Anna Gustafsson Christina Hagström Cecilia & Joakim Strandberg
8. Irene & Lars Benjaminsson Irene Olsson Peter Benjaminsson
Maj – Augusti 2015
Maj
Servering
Vaktmästare
Söndag 3/5 Töllsjö kl 18.00
Grupp 3
Marianne Eastman
”Hela kyrkan sjunger”
Kerstin L mfl Per Gustafsson
Med Malin Aspenes och
Anette Svensson mfl
----------------------------------------------------------------------------------Onsdag 6/5 Storeskogen kl 19.00
Bön och lovsång – Peter ansvarar
----------------------------------------------------------------------------------Lördag 9/5 Arbetsdag Storeskogen kl 9.00
----------------------------------------------------------------------------------Söndag 10/5 kl 10.00 i Töllsjö kyrka
Familjefest - Jesus är störst
Gudstjänst - mat - lekar
Guds vittne behöver Gud göra oss till vittnen. Det är inte en utmärkelse som vi själva kan plocka fram ifrån troféskåpet och
fästa på tydligt synbart ställe på jackan. Inte alls så har vara
Guds vittne något att göra med att visa upp något om hur
”gudalik” man är. Oavsett om man tror på Gud eller inte så är
uttryck som att ”han/hon spelar som en gud” eller ”du lagar gudomligt god mat” förknippat med något positivt, ett omdöme
man välkomnar.
”…och ni blir som gudar…” Det är en delmotivering som djävulen använder när han söker locka mänskligheten till att falla
bort ifrån Gud. Ska det vara så svårt att få vara människa?
Många röster även idag liknar ”bli som en gud” i form av självförverkligandet av olika slag. Men när finns tiden över för oss
att vara människor? När ska vi sluta lyssna om och om igen på
rösten ifrån ormarna i vår tid? Gud säger ”det räcker att du är
människa, så är Jag Gud – du ska vara mitt vittne för att jag
gör dig till det”, medan ormen säger ”du ska ha framgång så
att du kan vittna om dig själv”. Jag vill säga till Gud ”gör mig till
ditt vittne, gör mig till den jag skapades till – en människa”.
- Jonas Ljunggren, mars 2015.
Anmälan till mat senast 4/5
Vi bjuder!
[email protected]
Böneämnen
Att budskapet om Jesus får nå ut i Töllsjö
Vishet åt styrelsen
De sjuka i församlingen
Regering och riksdag
Arr: EFS i Töllsjö och Töllsjö församling
Augusti
Servering
Vaktmästare
Maj
Söndag 23/8 Töllsjö kl 18.00
Grupp 3
Irene Benjaminsson
Torsdag 14/5 Storeskogen kl. 8.00
Israelsmöte
Kerstin L mfl
Lars Benjaminsson
Kristi Himmelsfärds Dag - Gökotta
Servering
Vaktmästare
Per-Eive Berndtsson
Arr: Töllsjö församling
Sång Ania Berggren
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Söndag 17/5 Töllsjö kl 18.00
Grupp 4
Bertil Töllenius
Elisabeth Madsen
Lisbeth mfl
Olle Töllenius
Söndag 30/8
Församlingsresa, mer information kommer !
Sång Christina Lindgren mfl
-------------------------------------------------------------------------------------Söndag 24/5 Töllsjö kl 18.00
Bertil Töllenius
Jonas Ljunggren
Olle Töllenius
Jonas har ordet…
Sång Miriam Persson
Jesaja 43:10
Nattvard
Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare,
den som jag har utvalt, för
att ni ska få insikt och tro
mig, förstå att jag är Gud.
Ingen gud har blivit till före
mig, ingen skall komma efter mig.
-------------------------------------------------------------------------------------Lördag 30/5 Arbetsdag Storeskogen kl 9.00
-------------------------------------------------------------------------------------Söndag 31/5 Töllsjö kl 18.00
Grupp 5
Magnus och Terese Axelsson
Kerstin B mfl Claes Wallin
”Att resa upp ett bönealtare”
Mari Wallin
Pernilla Hall
Sång Magnus och Terese Axelsson
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesaja profeterar gentemot ett gudsfolk, nämligen det israelitiska. Men då det är samme Gud som vi har med att
göra idag 700 år senare så förstår vi att vi står inför samma ord in i våra egna liv. Israeliterna stod inför ett val att
acceptera att Gud redan hade utvalt dem. Men till vad?
Jo, att ge dem insikt och tron på Gud. Om vi ska vara
Juni
Servering
Vaktmästare
Onsdag 3/6 Storeskogen kl 19.00
Bön och lovsång – Jonas ansvarar
Några bilder från
församlingshelgen till
Skärhamn förra året
----------------------------------------------------------------------------------------Söndag 7/6 Töllsjö kl 18.00
Grupp 6
Jonas Ljunggren
Marianne mfl Claes Wallin
Sång Malin Aspenes
Mari Wallin
Pernilla Hall
Församlingsmöte
----------------------------------------------------------------------------------------Söndag 14/6 Töllsjö kl 18.00
Grupp 7
Miriam Persson
Olas hemgrupp har hand om
gudstjänsten
Anna mfl
Olof Persson
----------------------------------------------------------------------------------------Söndag 28/6 Töllsjö kl 18.00
Elisabeth Töllenius
Jonas Ljunggren
Lars Töllenius
Sång Peter Benjaminsson
Nattvard
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juli
Augusti
Söndag 12/7 Töllsjö kl 18.00
Jan Benjaminsson
Söndag 9/8 Töllsjö kl 18.00
Grupp 1
Jonas Ljunggren
Irene Olsson
Martina Green och Agnes Wessman
Solveig mfl Lars-Åke Larsson
Kerstin Larsson
Sång Ania Berggren
Predikar och sjunger
Nattvard
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
Söndag 16/8 Töllsjö kl 10.00
Grupp 2
Kerstin Larsson
Söndag 26/7 Töllsjö kl 10.00
Grupp 8
Susanne Pettersson
Hans Lundaahl
Viola mfl
Lars-Åke Larsson
Tomas Ström
Irene B mfl
Peter Benjaminsson
Sång Malin Aspenes
Sång Tomas Ström
Gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan
Download