Ekonomichefsutbildning

advertisement
Ekonomichefsutbildning
Program
Dag 1
9.30-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
15.30 -17.00
Introduktion
Jan Lindvall
Aktuella styrfrågor – Tillväxt, Lönsamhet, Risk
Jan Lindvall
Fokus: Kassaflöde /rörelsekapital
Per Magnus Andersson
Processer & Mätetal, exemplet Lean
Siv Liedholm
Dag 2
9.00–12.00
13.00–14.30
15.00–16.30
16.45–17.00
Affärsmodeller & ekonomisk styrning (Strategi)
Jan Lindvall
Intern styrning och kontroll
Niklas Vangstad
Projektstyrning
Tomas Jansson
Avslutning
Dag 3
9.30–10.00
10.00–12.00
13.00–14.30
15.00–16.30
Introduktion
Jan Lindvall
Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter
Jan Lindvall
Att arbeta med ägare och styrelse
Björn Persson
Finansiell flexibilitet och ekonomisk hållbarhet
Isabelle Jonasson
Dag 4
9.00–12.00
13.00–14.30
15.00–16.30
16.30–16.45
IT utveckling
Jan Lindvall
Förändringsarbete i ekonomifunktionen
Einar Iveroth
Kalkylering –pris/investeringskalyl
Mathias Cöster
Avslutning
Dag 1 och 3 serveras förmiddagskaffe kl. 09.00
Avbrott för förmiddagskaffe ca kl. 10.00 dag 2 och 4
Avbrott för eftermiddagskaffe ca kl. 15.00 dag 1. Dag 2, 3 och 4 ca kl 14.30
© FAR AB 2015/2016
Download