MEDVERKANDE: SOFIA WALLSTRÖM, generaldirektör för TLV och

Den svenska cancersjukvården håller hög kvalitet i internationella jämförelser. Men trots en nationell cancerstrategi, införandet av sex regionala cancercentrum, och många statliga satsningar är vården fortfarande inte
jämlik. Nyligen presenterades den statliga utredningen Kunskapsbaserad och jämlik vård. Utredningen föreslår
en ny modell för hur bästa kunskap ska nå fram till alla patienter. Men vilka utmaningar finns på vägen till en
jämlik och kunskapsstyrd cancervård i alla 21 landsting och vad krävs för att det ska lyckas?
SEMINARIUM
Onsdag 5 juli
Kl. 13.15-14.30
MEDVERKANDE:
PLATS:
Hälsodalen, S:t Hans Café,
lokal ”Skafferiet”, S:t Hansplan 2,
Visby
ROGER HENRIKSSON, chef för Regionalt
Cancercentrum Stockholm/Gotland
MODERATOR: Peter Daneryd
ARRANGÖR: Bristol-Myers Squibb
SOFIA WALLSTRÖM, generaldirektör för
TLV och särskild utredare
LARS NY, överläkare onkologi, Sahlgrenska sjukhuset
ANDERS BLANCK, vd LIF
EMMA HENRIKSSON (KD), ordförande
riksdagens socialutskott
ANDERS ÅKESSON (MP), regionråd, Region Skåne
VUOKKO ELNER, Nätverket mot cancer
@BMSHorizont
#BMSHorizont
KONTAKT:
PONTUS LINDVALL | MAIL: [email protected] | TEL. 0702 12 31 61
NICHOLAS BACKMAN | MAIL: [email protected] | TEL. 0709 68 87