Hur ser framtidens behandling av kastrationsresistent

advertisement
Vad vet vi om praxis idag?
Spridd prostatacancer
Systematisk introduktion
Ordnat införande
För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och
ändamålsenlig användning av nya läkemedel!
Nationellt/Regionalt
Jämlik vård - nej!
Cytostatika 2010
Zytiga/Xtandi användning 2015
Ordnat införande
Lissbrant et al 2013
Lissbrant et al 2017
Varför trög introduktion?
kostnader
1. Tala samma språk!
Nationellt vårdprogram
NPCR - rapporten
Lagstifta?
Behövs inte – vi har ”Koll på läget”
och ”RATTEN”!
www.npcr.se
Download