Klimatdiagramövn. (Gleerups stora skolatlas) Syftet med övningen

advertisement
Klimatdiagramövn. (Gleerups stora skolatlas)
Syftet med övningen är att lära sig tolka geografiska diagram. På sidorna 102-103 finns
18 klimatdiagram.
Att tänka på innan du börjar:





Vädret kan variera från dag till dag. Klimatet beskriver genomsnittsvärden för en
längre period.
Läge beskriver på vilken breddgrad staden ligger.
Hög-, och lågtryck samt vindars betydelse för klimatet.
Havsströmmars påverkan på klimatet.
Topografins betydelse för klimatet, dvs. hur högt en plats ligger i förhållande till
havsytans nivå.
1. I vilket land ligger staden Chennai/Madras och under vilka två månader faller de
största nederbördsmängderna?
2. Vilken likhet finns i klimatdiagrammen för Quito i Ecuador/Sydamerika och
Kisangani i Demokratiska republiken Kongo/Afrika?
3. Aten/Grekland och Santiago/Chile har båda medelhavsklimat. Ändå finns det två
skillnader mellan diagrammen. Vilka?
4. Vilken plats har de största regnmängderna och ge en förklaring till detta.
5. Quito ligger vid ekvatorn. Det gör Paramaribo också. Vilken skillnad finns vad
gäller temperaturen och vilken förklaring finns till skillnaden?
6. Städerna Kiruna i Sverige och Irkutsk i Ryssland har relativt liknande
klimatdiagram, men Irkutsk är på ett sätt mer extremt. På vilket sätt och varför?
7. De svenska städerna Malmö och Stockholm har liknande klimatdiagram, men den
genomsnittliga nederbörden är högre i Malmö. Vilken förklaring kan finnas till
detta?
8. Den kinesiska staden Shanghai har hög årsnederbörd och sällan minusgrader.
Vilka förklaringar finns till detta faktum?
9. Staden Omaha i USA ligger ungefär på samma breddgrad som Aten i Grekland.
Beskriv den avgörande skillnaden mellan dessa två städer vad gäller
temperaturen och förklara denna skillnad.
Vilket klimatdiagram stämmer på denna beskrivning: Staden har större
årsnederbörd än Stockholm. Staden ligger på norra halvklotet och det faller nederbörd
alla årets månader, mest i juni. Stadens klimat påverkas av en varm luftström på
sommaren. En varm havsström påverkar också temperaturen över hela året och jämfört
med Amsterdam faller inte nederbörden lika jämt under alla månader. Amsterdam hör
tydligt till den temperade zonen. För den eftersökta staden är det mer oklart vilken
klimatzon som gäller. Det är ett gränsfall.
1. Indien, oktober/november.
2. Mycket liten skillnad i temperatur, över hela året.
3. I Aten är nederbörden störst oktobet-mars, och temperaturen högst i juniseptember. I Santiago är det tvärt om. Förklaringen är att de ligger på norra
respektive norra halvklotet och därmed har omvända årstider.
4. Cherrapunji. Staden ligger strax söder om en utlöpare från Himalaya. När
den fuktiga NO-monsunen från de varma haven, Indiska oceanen samt
Bengaliska viken, drar in över Bangladesh och östra Indien under
sommarhalvåret tvingas vindarna upp av de berg som ligger vid
Cherrapunji. Vindarna tvingas upp, lyfts av och faller ner i stora
regnmängder.
5. Temperaturen är betydligt lägre i Quito. Skälet är att Quito ligger en bra bit
ovanför havsytans nivå medan Paramaribo ligger nära det varma havet.
Topografin är alltså förklaringen.
6. Vintertemperaturen i Irkutsk är betydligt lägre. En förklaring är att Irkutsk
har inlandsklimat vilket alltid ger större variation än en ort med påverkan
från havet. Kiruna påverkas av de varma sydvästliga vindarna samt
värmensom Golfströmmen transporterar.
7. Stockholm ligger mer i regnskugga för de dominerande sydvästliga och
fuktiga vindarna.
8. Shanghai ligger nära ett relativt varmt hav och relativt nära ekvatorn. Detta
förklarar temperaturen. Den höga nederbörden beror på den varma och
fuktiga SO-monsunen som blåser i sommartid.
9. Omaha har minusgrader under vintern vilket inte Aten har. Skälet är att
Omaha har inlandsklimat och Aten har kustklimat. Inlandsklimat innebär
att temperaturskillnaderna blir större. Dessutom påverkas Omaha av att
det blåser ner kalla polarvindar från norr (blizzards) och att inga
skyddande bergskedjor skyddar staden.
10. Shanghai
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards