Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza maculata ssp. maculata

advertisement
Jungfru Marie nycklar – Dactylorhiza maculata ssp. maculata
Familjen Orkidéer
Jungrfu Marie nycklar är en av våra vanligare orkidéer och växer på frisk till fuktig slåtter- och
naturbetesmark och vid myrkanter. Utmärkande för Jungfru Marie nycklar är de ovan mörkfläckiga och
undertill grågröna bladen och det konformade blomaxet med ljuslila kronor med mörklila mönstring.
Jungfru Marie Nycklar blommar i juni och juli. Rotens testikellika utseende har inom folktron givet
växten ett rykte om sig att verka för kärlek och åtrå.
Likt många andra orkidéer har Jungfru Marie nycklar en mycket intressant strategi för pollinering.
Vid sporrens mynning finns två mycket ömtåliga vätskekapslar, som brister då bin, humlor och andra
flitiga pollinatörer tittar in i sporren efter nektar. Insektens ögon och panna blir då nedklibbade och
växtens pollinier, pollenklumpar, fastnar då lättare. När de pollenbärande insekterna sedan besöker nästa
blomma är huvudet nedsänkt av polliniernas tyngd, vilket gör att insekterna tenderar att stöta pollinierna
rätt ner i pistillens märke så att växten blir befruktad.
Alla orkidéer är fridlysta och får alltså inte plockas!
Lästips
Här hittar du Jungfru Marie nycklar
Den nya nordiska floran - s. 732
Hallands flora - s. 632
Smålands flora - s. 73
Flora Femsionensis - s. 44
Människan och floran - s. 357
Nyttans växter - s. 226
Jungfru Marie nycklar finns i närheten av den
gamla Hökalta källa. Följ vägen till Unnaryd,
passera Bäcks vägskäl, fortsätt förbi vägvisare
Hälghult. Ett hundratal meter längre bort ner i
skogen på vägens högra sida till en myrkant,
6311758 N, 1354696 Ö.
Download