Frågor och svar gällande palmolja kampanjen

advertisement
Frågor och svar gällande palmolja kampanjen:
Indonesien: Mat och hushållssektorn gynnas och tjänar pengar på
människorättskränkningar
Vi på Amnesty vet att Unilever, Nestlé och flera andra företag köper från Wilmar (som äger
plantagerna vi har granskat). Vi är också medvetna om att Unilever och de andra producerar
produkter med palmolja. Vi har frågat alla bolag exakt vilka produkter som innehåller
palmoljan från just de plantagerna, men de har vägrat att svara oss. Alltså har vi inte fått det
bekräftat att t.ex. just KitKat eller Dove tvål eller Magnum glass produceras med just den
palmoljan. Eftersom de köper palmolja även från andra källor kan det vara så att just KitKat
inte innehåller något problematiskt över huvud taget men att Magnum glass innehåller allt. Vi
vet inte 100 %. Därför har vi skrivit på hemsidan och i materialet att dessa produkter KAN
innehålla den problematiska palmoljan. Viktigt också så att vi inte bli stämda i framtiden.
Hur är detta en fråga för kvinnors rättigheter?
Vi riktar oss mot Unilever eftersom de är en stor aktör som dessutom har en stark
hållbarhetsprofil. Vi uppmanar dem att använda sitt inflytande mot Wilmar för att få dem att
sluta diskriminera kvinnliga arbetstagare på sina plantager i Indonesien. I över 10 år har
Unilever varit en stor köpare av palmolja från Wilmar och som ett resultat av det har det
bidragit till exploateringen av kvinnliga arbetstagare på plantager i Indonesien.
Kan det finnas palmolja från dessa odlingar i min varukorg?
Våra undersökningar och studier visar att det är mycket troligt. Några av de största
livsmedelsföretagen som Colgate och Nestle, får palmolja från Wilmar vars palmolja har
producerats på plantager där vi har upptäckt hemska arbetsförhållanden.
Det finns hållbarhetscertifierad palmolja men det är ingen garanti på att den palmoljan är fri
från exploatering. Fem av de sju plantager, som Amnesty International har undersökt, är
hållbarhetscertifierade enligt RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil. Trots detta, fann
våra utredare att det fortfarande förekom systematisk diskriminering av kvinnor, barnarbete,
tvångsarbete och andra allvarliga kränkningar av arbetsvillkoren på plantagen.
Med hjälp av exportinformation samt information publicerad av Wilmar, spårade Amnesty
Internationals utredare palmolja till nio globala livsmedelsföretag och företag som producerar
hushållsprodukter. Det finns en mycket tydlig koppling från plantage, till kvarn, till raffinaderi
och till företagen. Den enda informationen som stora företag som Unilever och Nestlé vägrat
att lämna är de exakta produkter som innehåller palmolja från Wilmars indonesiska
verksamhet. Det är därför Amnesty International uppmanar företagen att vara transparenta
om var palmoljan i kända märken som Magnum, KitKat och Pantene kommer ifrån. Detta är
även något konsumenterna bör kräva.
Men är det säkert att det finns palmolja som tagits fram under hemska
arbetsförhållande i en viss produkt?​Det måste du fråga företagen om. De medgav för oss
att de köper palmolja från Wilmars indonesiska verksamhet, men ville inte bekräfta vilka
produkter de använder palmoljan i.
Är det verkligen rättvist att kritisera företag för övergrepp som sker så långt ner i
kedjan?
Dessa människorättskränkningar sker inte långt ner i kedjan, men i en mycket kort och synlig
leveranskedja. Wilmar är en känd nyckelleverantör. De flesta av de välkända
livsmedelsföretagen köper direkt från Wilmar och har gjort så i många år. Dessa övergrepp
sker mitt framför näsan på dem. Amnesty International hittade övergrepp på Wilmars egna
odlingar samt hos dess leverantörer. Palmolja och andra palmderivat är viktiga ingredienser i
de produkter som de här företagen tillverkar och säljer. Undersökningen visar gapet mellan
löften och verkligheten för arbetarna på plantagerna. Företagen måste se till att deras
verksamhet inte är kopplad till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Enligt
internationella standarder bör företagen regelbundet kontrollera var deras palmolja
egentligen kommer från och säkerställa att det inte finns kopplingar till
människorättskränkningar.
Hur reagerade företagen när de konfronteras med era resultat?
I allmänhet har företagen insett behovet av att ta itu med dessa missförhållanden. Ingen
förnekar anklagelserna. Dock har vi inte fått några bevis för de åtgärder som vidtagits för att
ta itu med arbetsvillkoren på Wilmars indonesiska plantager. Amnesty International har bett
olika företag att bekräfta huruvida palmolja finns i vissa av deras konsumentprodukter och
om det kommer från Wilmar indonesiska verksamhet.
Kelloggs ​bekräftade att ​Pringles​ som tillverkas och säljs i Kina innehåller palmolja från
Wilmars indonesiska verksamhet..
Reckitt Benckiser​ bekräftade att den tvål de tillverkar innehöll palmolja från Wilmar
indonesiska verksamhet.
Colgate​ och ​Nestlé ​medgav att de får palmolja från Wilmars raffinaderier i Indonesien.
Amnesty International har kopplat dessa raffinaderier till odlingar undersökta för denna
rapport. Men ​Colgate​ och ​Nestlé s​ ade att inga av produkterna Amnesty International
noterade innehöll palmolja från Wilmars verksamhet i Indonesien, men ville dock inte säga
vilka av deras produkter som gör det.
Unilever ​och ​Procter & Gamble ​har inte kommenterat på listan som Amnesty International
sände dem. De varken bekräftar eller förnekar att dessa produkter innehöll palmolja från de
undersökta plantagerna.
Finns det en direkt koppling mellan dessa odlingar och mitt land?
Amnesty International spårade att det fanns export från raffinaderier i Indonesien till
produktionsanläggningar i nästan 50 länder. Men den verkliga frågan företagen måste
besvara är vad som händer härnäst. Vi vet att dessa nio multinationella företag har fått
palmolja från Wilmars indonesiska verksamhet, men vilka exakta produkter omfattas av
palmolja? Företagen måste komma med ett besked till konsumenterna.
Visst är det fortfarande okej att köpa palmolja märkt med "hållbar" eller “sustainable”,
eller hur?
Tyvärr, att köpa produkter som är märkta med “certifierad”, “hållbart”, eller “hållbart
producerad” är ingen garanti för att produkterna är fria från kränkningar av arbetstagarens
rättigheter. Fem av de sju plantager som Amnesty International har undersökt, har fått
certifikationen "hållbar" palmolja. Trots detta, fann våra utredare att det förekom
diskriminering av kvinnor, barnarbete, tvångsarbete och andra allvarliga kränkningar på
dessa odlingar.
Ska konsumenter och företag undvika palmolja från Wilmar och / eller Indonesien?
Att undvika palmolja är orealistiskt. Hälften av världens livsmedel, dagligvaror och
hushållsprodukter innehåller palmolja. Wilmar är världens största handlare av palmolja och
har en global omsättning på 30 miljarder dollar och skulle enkelt kunna stoppa dessa
kränkningar. Det finns ingen ursäkt för att inte ta tag i dessa frågor och problem, den
sammanlagda omsättningen för Wilmar och alla köpande bolag år 2015 var på 325 miljarder
- större än många länders omsättning.
Vad kan konsumenterna göra åt detta?
Vad konsumenterna behöver göra är att fråga företagen som tillverkar deras favoritprodukter
var palmoljan i produkterna kommer ifrån. De måste be Wilmar att vidta omedelbara och
konkreta åtgärder för att stoppa och förhindra kränkningar mot människorna som jobbar på
dessa plantager i Indonesien och i synnerhet stoppa den systematiska diskriminering av
kvinnor. Berätta för företaget att du vill ha en produkt som inte kränker de mänskliga
rättigheterna och be dem att vara mer öppna och konkreta i sina handlingar. Du kan skicka
ett meddelande till företaget som tillverkar din favoritprodukt på Twitter eller Facebook direkt
och fråga. Företagen kan bara agera om de hör ett tydligt budskap och ställningstagande
från konsumenterna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards