6. Stationshuset 7. Gustavsplatsen 8

1. Nossebrobadet och Stallaholm
Området vid campingen och Nossebro Scen
kallas Stallaholm. Stallaholm var förr namnet på ett säteri
och en by. Säteriet, som lågt längst ned på nuvarande
Sturegatan, ägdes 1648 av den adliga (nu utdöda) släkten
Papegoja. En stor del av bebyggelsen i Nossebro ligger
på mark, som ägts av utskiftade gårdar i Stallaholm. 2011
invigdes konstgräsplanen.
© Essunga kommun
7. Gustavsplatsen
Gustavsplatsen har fått sitt namn efter Necks Verkstäders
grundare, Gustav Neck.
2. Skolgården Nossebro skola
År 1927 invigde skarabiskopen Hjalmar Danell kyrkan,
eller som man då sade - kapellet. Många av inventarierna
är skänkta av församlingsbor. Kyrkan är ritad av Knut
Nordenskjöld.
Konstnären Algot Galle var bildlärare på Nossebro skola
när han fick uppdraget att försköna området vid den nya
skolbyggnaden. Konstverket fick titeln ”Det är bättre med
stimmet utanför”. Från början fanns tre fiskar i stimmet. När
trästockarna drabbades av almsjuka byttes dessa ut mot
pelare i stål. Samtidigt utökades antalet fiskar till fem och
de målades i starka färger.
3. Essunga folkbibliotek
Essunga folkbibliotek i Nossebro är ett välbesökt
kombinerat skol- och folkbibliotek. Här kan du gratis låna
böcker, ljudböcker, tidningar, musik och film. Du kan också
koppla av en stund, studera eller använda datorerna.
4. Stureplan
Namnet Stureplan kommer troligen från Sten Sture den
yngre (1492-1520), riksföreståndare och hövitsman i
Västergötland.
På Stureplan står världens största
sax, som går att klippa med enligt en
notering i Guinness Rekordbok 1994 .
Den symboliserar alla ”klipp” man har
kunnat göra på Nossebro Marknad.
Den första marknaden hölls 1903. Idag
är Nossebro Marknad en av Sveriges
största månadsmarknader och äger
rum sista onsdagen i varje månad.
Det är inte ovanligt med över 10 000 besökare under
sommarmånaderna.
Biografen Stjärnan är en modern biograf, som drivs av
föreningen Nöjesstjärnan. Här har visats film sedan år 1916.
Då var det stumfilm och självspelande piano, som stod för
underhållningen. Numera kan man bland annat se film i 3D
och livesändningar opera och teater från olika scener.
5. Mördargränd
Sigfridsgatan är i folkmun också känd som Mördargränd.
Numera finns inget av dessa verksamheter kvar, men
flera mindre företag finns etablerade på det forna
fabriksområdet. Som ett minne av Necksepoken finns den
stora Hejaren, som användes till smidesarbeten, monterad
på Gustavsplatsen.
Det namnet kommer av att det förr i tiden låg
ett slakteri här. På 1960-talet fick gatan det
officiella namnet Sigfridsgatan efter slakteriägare
Sigfrid Bergkvist. 1923 tog Johan Erikson över
charkuterirörelsen och än i dag kan man köpa Eriksons
berömda korv i butiken på Storgatan.
Bakom bankbyggnaden
finns Mats Theselius röda
parksoffa. Kulturum Skaraborg
bjöd 1998 in 17 konstnärer
att göra 17 soffor till de 17
kommuner, som tillhörde
det gamla länet Skaraborg.
Uppdraget var att skapa var sin soffa som en kulturell
mötesplats. Enda kravet var att den skulle vara röd,
eftersom den gamla länsbokstaven var R och sofforna
skulle binda samman länet ”som en röd tråd”.
8. Fontäntorget
Mockatårta bakades i Nya Konditoriet som låg på
Storgatan. I examenstider kunde 50 tårtor per dag
fraktas från Nossebro med tåg till bl a Uppsala.
Numera har Elins Bageri övertagit receptet och bakar
tårtorna enligt gammal tradition.
”Vattentrappa” är det första offentliga konstverket i
Essunga kommun och uppfördes 1975 på uppdrag
av Lions Club. Konstnären Roland Andersson föddes i
Nossebro och arbetade i sin fars stenhuggeri innan han
blev konstnär. Konstverket väger tretton ton. Hanssons
Grill eller Kôrvan, som gatuköket också kallas, byggdes år
1994. Byggnaden är i triangelform och av betong.
6. Stationshuset
9. Andra Våningen och Elektriska affären
Järnvägen mellan Göteborg och Skara invigdes den
16 juli 1900 av kung Oscar II. Då fanns ett mindre
stationshus, som 1916 byggdes till för att också
betjäna Trollhättan - Nossebro Järnväg. Persontrafiken
lades ner 1970 och godstrafiken till Vara 1986.
Stationshuset har idag samma exteriör som 1916.
Necks Verkstäder grundades år 1919 och var som
störst i början av 1940-talet med drygt 300 anställda i
Nossebro.
Här utfördes bland annat smides- och galvaniseringsarbeten. Vattenfall och Televerket var stora kunder.
Brandtornet uppfördes 1936 i kvarteret Amiralen. Då
byggdes också municipalhuset (dåtidens kommunalhus)
i anslutning till detta. Här fanns tidigare även brand- och
polisstation samt varmbadhus. Idag finns här Andra
Våningen, en retrolägenhet inredd i 1960-talsstil.
I huset som ligger i korsningen Storgatan - Kyrkobrinken
startades 1914 en elektrisk affär. Affärsverksamheten
pågick här till 1969, då den flyttades till Storgatan 12
(snett över gatan). Affären stängdes och låstes med
mycket av sitt innehåll kvar. Den har varit stängd fram
till Kulturvandringens invigning den 19 april 2009, då den
öppnades igen för besökare. Över fyrtio år gamla lampor,
grammofonskivor och radioapparater finns kvar.
10. Ån Nossan och broarna
Ån Nossan har ett namn som kommer från fornnordiskan,
där hnoss betyder smycke. Inom Essunga kommun finns
14 broar över ån. Härifrån ser man Stenbron som byggdes
1842. Träbron uppfördes 1963 under renoveringen av
Stenbron. Järnvägsbron är från 1900. 2012 byggdes
hyreshuset Åsikten, Nossebro högsta byggnad.
Nossan räknas som ett av Europas artrikaste fiskevatten.
De vanligaste arterna är gädda, abborre, sik och ål. Fiskekort
krävs för fiske.
Nossan är cirka 100 km lång och har sin källa i Borgstena
norr om Borås. Den rinner ut i Dättern, som är en vik av
Vänern. Den är en av få åar i Sverige, som rinner mot norr.
11. Kerstinsås
Det gröna huset mellan Bangränd och rondellen är
Nossebros äldsta hus byggt 1895, uppfört av Johan Petter
Tidén. Huset är byggt av gediget norrlandsvirke. Det mesta
är i originalskick förutom ett par ytterdörrar.
Kerstinsås äldreboende uppfördes 1966 av Essunga
kommun och kompletterades 1984 med en vårdcentral.
Sockengränsen mellan Essunga och Bäreberg sägs gå
genom det så kallade ”Havet” mitt i byggnaden.
12. Kerstinsås kvarn
Kerstinsås kvarn har renoverats av medlemmar ur Nossebro
Hembygdsförening och återinvigdes i september 2007.
Då hade den inte använts sedan 1950-talet. Vattenhjulet
saknades och maskineriet var i obalans. Idag fungerar
återigen kvarnen med hjälp av ett nytillverkat hjul och
det går till och med att mala säd. Konstverket Blommande
Nossan av Tony Abrahamsson invigdes 2009.
Om Kulturvandringen
Kulturvandringen invigdes i april år 2009. Den
är drygt två kilometer lång och tar dig med på
en promenad genom Nossebro med nedslag vid
olika byggnader, konstverk och platser.
I den här broschyren finns en karta
markerad med siffror som representerar en
informationspunkt. Det finns mer information att
läsa på skyltar vid de olika punkterna.
Broschyren kan du hämta på biblioteket,
Nossebrobadet och kommunhusets reception.
Du kan också läsa om Kulturvandringen på
kommunens webbplats, www.essunga.se. Där
kan du också läsa mer om Retro Nossebro.
Kontakt
Rigmor Persson, biblioteks- och kulturchef
0512-570 45
[email protected]
Ångbåten s/s Nossan af
Stallaholm
Kulturvandringen är framtagen av
Essunga kommun och Folkhälsorådet
i samarbete med
Nossebro Hembygdsförening.
Stationshuset i Nossebro
Ångbåten s/s Nossan af Stallaholm har inte alltid funnits på
Nossans vatten. Båten har tidigare gått på Dalälven och är
byggd i Dalarna 1933. Efter många arbetstimmar gick den
för första gången på Nossan 1994. Sedan dess har över
20 000 personer åkt med ångbåten.
Nossebro Scen invigdes sommaren 2007 och är en scen
öppen för många skilda evenemang. Bland annat firas
nationaldagen här. När kommunen firade 25 år den 9
oktober 2008 gästade Sveriges kung och drottning scenen.
www.essunga.se
2015-09-08
13. Ångbåten s/s Nossan och Nossebro Scen