Åsa Elmqvist - Teknik som svar på miljöfrågor

advertisement
Teknik som svar på miljöfrågor
• Vindkraft och miljö
• Behov
• Förändringsfaktorer
fredag den 7 april 2017
Vindkraft och miljö
•
•
•
•
Hållbart energisystem
Intressekonflikter
Bevarande och klimat
Lokalt – globalt
Sammanvägd bedömning
fredag den 7 april 2017
Behovsområden
Land
Fåglar
Fladdermöss
Ljudutbredning
Infrastruktur
Service
Hindermarkering
Försvaret
fredag den 7 april 2017
Hav och sjö
Anläggningsarbeten
Marina däggdjur
Forskningen
Fåglar
• Minska störning och kollision
– Detektion och identifiering
– Skrämma bort?
– Anpassa driften?
• Utveckla kunskap
– Teknik för forskningens behov
fredag den 7 april 2017
Fladdermöss
• Undvika ”kollisioner”
– Utveckla driftanpassning?
– Minska insektsförekomst
fredag den 7 april 2017
Ljud
• Minska ljudstörning i känsliga miljöer
– Emission
– Imission
– Upplevelse av störning
– Anpassa driften?
• Beräkna och mäta
– Kommunikation
– Följa upp villkor
fredag den 7 april 2017
Infrastruktur
• Minskade ingrepp i naturen
– Hårdgjorda ytor
– Vägar
– Betonganvändning
– mm
• Minskade konsekvenser av överföring
– Kabel / Luftledning
fredag den 7 april 2017
Havsbaserad vindkraft, -anläggning
• Ljudminskande åtgärder
• Minskad grumling
• Fundament som miljöförbättring?
fredag den 7 april 2017
Marina däggdjur och fiskar
• Minska ljud under vatten
– Vindkraftverk och trafik
• Koll på magnetfält
• Mäta ljud under vatten
fredag den 7 april 2017
Service
• Minskad störning av mänsklig närvaro
• Effektiv omhändertagning av farliga ämnen
• Minskat behov av transporter
fredag den 7 april 2017
Forskning
• Utveckling av metoder att följa djur
– Fåglar
– Fladdermöss
– Renar
– Ålar
fredag den 7 april 2017
Förändringsfaktorer
• Nya vindkraftverk
– Ny teknik, större verk
– Nya material
• Nya platser – nya utmaningar
• Repowering. Anpassad parklayout
• Förutsättningar för service och drift
• Nedmontering, återställande, materialåtervinning
• Utbyggnadstakt och kumulativa effekter
fredag den 7 april 2017
Framtiden
Helhetsgrepp om miljöpåverkan
• Elproduktion
• Energisystemet
• Mänskliga aktiviteter
Fokus på planering
fredag den 7 april 2017
www.naturvardsverket.se/vindval
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards