Bilaga NN fyller medicinska kriterier för diagnoserna

Bilaga
NN fyller medicinska kriterier för diagnoserna genomgripande störning i utvecklingen, pedofili,
hypersexualitet och sexuell avvikelse utan närmare specifikation. Hans sexuella avvikelser har inslag
av fixering och betydande tvångsmässighet. NN har nedsatt förståelse för de negativa konsekvenser
som hans övergrepp kan innebära för offren och hans sexuella impulser är så pass påträngande att
de till stor del styr hans dagliga liv. Han har ett neuropsykologiskt funktionshinder med nedsatt
förmåga till socialt samspel och bristande insikt i andra människors tänkande och fungerande. De
psykiska och sexuella störningarna i kombination är så pass omfattande att de sammantaget bedöms
utgöra en allvarlig psykisk störning. NN har behov av sexualpedagogisk behandling som kan
kombineras med läkemedel som dämpar hans sexualdrift.
NN bedöms således ha begått åtalade gärningar under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Han
lider alltjämt av en allvarlig psykisk störning och det bedöms finnas medicinska förutsättningar att
överlämna NN till rättspsykiatrisk vård.
Det bedöms även finnas risk för återfall i allvarlig brottslighet varför den rättspsykiatriska vården bör
förenas med särskild utskrivningsprövning.