Till alla som använder Mini-D IV

advertisement
Till alla som använder Mini-D IV. Nedanstående rubriker kan vara till hjälp när man söker
lämplig deskriptiv diagnos./Sari Granström
DSM-IV-diagnos/symtom
(flera alternativ kan anges, skriv huvudalternativet först)
Mental retardation
Inlärningsstörningar
Motorisk störning
Kommunikationsstörningar (t ex tal- och språkstörningar)
Genomgripande störning i utveckling (t ex autism)
Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning
Uppförandestörning
Trotssyndrom, utagerande stört beteende UNS
Uppfödningssvårigheter och ätstörningar hos späd- och småbarn
Tics, Tourettes syndrom
Encopres
Enures
Ångeststörning (utom tvång och posttraumatisk stressyndrom)
Sid, Mini-D IV
37-38
38-40
40
40-43
43-47
47-49
49-51,
51-52
52-53
53-55, 58-59
55
55-56
56-57, 153-159,
162-167, 213-214
159-160
160-162
57-58
62-64, 77-110
111-121
123-152, 213-214
169-174, 225-226
181-193
195-197
199-208
235
Tvångssyndrom
Posttraumatisk stressyndrom
Reaktiv kontaktstörning hos spädbarn/småbarn
Missbruk
Schizofreni och andra psykotiska sjukdomar
Förstämningssyndrom
Somatoforma syndrom, psyk.fakt. som påverkar sjukdom
Sexuell störning eller könsidentietsstörning
Ätstörningar
Sömnstörning
Identitetsproblem
Självmordsförsök
Övrigt (inkl. lättare symtom än ovan angivna, utvecklingskriser) 177-180
Kontrollera först om någon UNS-diagnos (Mini-D IV) är tillämplig!
Inga symtom hos barn
Adekvat underlag för diagnos saknas
________________________________________________________________
DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, IV. PILGRIM PRESS, 1995.
ERICASTIFTELSEN 051003
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards