svensk mentalvård

advertisement
SVENSK MENTALVÅRD
En sjuk historia?
Ord att förklara
Psykisk sjukdom Tidigare benämning på det vi idag kallar psykisk störning.
Hospital Ibland använt för sjukhus i allmänhet men i det svenska språket ofta en ålderdomlig
benämning på sjukhus för mentalvård.
Slaktmask En apparat som förr användes vid slakt av djur.
Censurerad Något som är förhandsgranskat och kontrollerat, satt under övervakning.
Frontallob- Främre delen av storhjärnan.
Mani Ett tillstånd av sjuklig upprymdhet.
Psykos Ett samlingsnamn för psykiska störningar som gör att man får en förvrängd
verklighetsuppfattning. Man kan t.ex. bli förvirrad, få hallucinationer eller vanföreställningar.
Faktafrågor till filmen
1.
Nämn några ord som har använts för psykisk störning genom historien?
2.
Varför bestämde man sig för att bygga ut psykiatrin i Sverige vid 1900-talets
början?
3.
När byggdes mentalsjukhuset i Säter?
4.
Varför var det svårt för de intagna att hålla kontakten med sina anhöriga?
5.
Mentalsjukhusen gick runt med små driftsanslag. Hur löste men det problemet?
6.
Vad innebar behandlingsformen ”långbad”?
7.
Vad var syftet med elchocker?
8.
Vad är psykofarmaka?
Ta reda på mer
•
Vad innebär schizofreni?
•
I filmen nämns flera olika vårdanstalter för att bedriva mentalvård. Välj ut minst ett
och ta reda på mer om det.
•
I filmen framgår det att man successivt stängde mentalsjukhusen, men vad hände sen?
Försök ta reda på hur mentalvården är organiserad idag.
Att diskutera
•
Hur tycker du att synen på människor med psykisk störning har förändrats över tid.
Den gamla inställningen var att man skulle isolera de sjuka från resten av samhället,
hur tycker du att det är idag?
•
Finns det sådant som förr ansågs vara psykisk sjukdom men som kanske inte är det
idag och vice versa?
Download