Härens Fiskevårdsförenings vatten - FK

Härens Fiskevårdsförenings vatten
Fiskevårdsföreningens vatten omfattar sjön Hären,
Svanhalsen (Hyltesjön), Gnosjösjön (Kyrksjön),
Sjöarpsjön, Hagasjön, Hundsjön,Kärven, Gärdesjön,
Sunnerbosjön (Lillesjön), Maggagölen, och Gårö göl.
Tölstorpsån från damfästet vid Gåröströms damm till
Gnosjösjön. Ån mellan Gnosjösjön och Svanhalsen Ån
mellan Svanhalsen och Hären. Ån mellan Kärven och
Hären.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.
Fiskevårdsföreningen ser gärna att fångad Gös oavsett
storlek rapporteras till någon i styrelsen eller till klubbens
registrerare.
Hästhultssjöns Fiskevårdsområdesförening vatten.
Fiskevårdområdsföreningens vatten omfattar sjön
Hästhultssjön, Marsås göl, och Kvistabo göl.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.
Hindsen Fiskevårdsförenings vatten.
Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Hindsen.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske
Flaten Fiskevårdsförenings vatten.
Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Flaten och Mosjön
med kanalen mellan dessa båda sjöar, plus Storåns inlopp
upp till bron. Storån nedströms Flaten Gäller ej. Båt finns
att hyra i Mosjön genom Barbro Rasmussen tel: 93087 även
flytvästar finns.
Ekhultasjöns Fiskevårdsförenings vatten.
Fiskevårdsföreningens vatten omfattar Kramphultasjön,
Ekhultasjön, östersjön och Springs Göl.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.
Det finns 7st båtar att låna i klubben som ligger utplacerade
vid Hären, Hästhultssjön, Ekhultasjön, Mosjön, Hindsen.
Nycklar finns att kvittera ut hos sekreteraren. (Tony.S)
Albosjöns Fiskevårdsområdesförenings vatten.
Fiskevårdsområdets vatten omfattar Albosjön,
Ladugårdssjön, Björsbosjön.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.
Ordf…………P-O Carlström…...0370-92111
Kassör………Roland Ståhl……..0370-92495
Sekreterare….Tony Sjöblom..…..0370-99609
Fisk Reg…….Tony Sjöblom…....0370-99609
Ungd.ansv…...Björn Carlström....0370-92816
Distriktstelefonsvararen...………036-167799
FK-Fenans telefonsvarare……....0370-99998
Medlemsavgifter
Senior……..450:Äldre Junior…200:Yngre Junior..150:Postgiro 919431-7
FK- Fenan ¤ Flädergatan 24 ¤ 33531 ¤ Gnosjö
Nässjöns Fiskevårdsområdesförenings vatten.
Fiskevårdsområdets vatten omfattar Nässjön.
I övriga bäckar, tillopp och utlopp är det ej tillåtet fiske.
Januari
6/1 Söndag DM 1 pimpel Jönköpings SFK Eckern
13/1Söndag DM 2 pimpel FK-Fenan Hindsen
15/1Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
20/1 Söndag DM 3 pimpel Njudungsfiskarna Saljen
26/1 Lördag KM Pimpel 10-13 FK-Fenan
27/1 Söndag Reservdag DM Pimpel
29/1 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
Februari
2/2 Lördag Lakpimpel FK-Fenan Klubbstugan 15.00
5/2 Tisdag Flugfiskeskola Fk-Fenan Klubbstugan18-21
10/2 Söndag Reservdag DM Pimpel
12/2 Tisdag Ungdomspimpel Distriktet
16/2 Lördag Smål.Msk pimpel Kronoberg
17/2 Söndag Reservdag DM Pimpel
26/2 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
Mars
1/3 Lördag 12-t pimpel FK-Fenan Klubbstugan 6-18 P-O
92111/Tony 99609
11/3 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
12/3 Onsdag Distriktets Specimen träff
15-16/3 Lö-sö SM pimpel Västernorland
19/3 Onsdag Årsmöte sportfiskarna Distriktet
25/3 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
April
8/4 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
15/4 Tisdag Klubbmöte FK-Fenan Klubbstugan 19.00
19/4 Lördag Gäddfiske FK-Fenan Svemudden 08.00-11.00
22/4 Tisdag Flugfiskeskola FK-Fenan Klubbstugan 18-21
27/4 Söndag DM 1 Int.Mete FK-Fenan Telefonsvararen
Fiskeregistrering görs till Tony Sjöblom via
tele 0370-99609, tele svarare 0370-99998
E-Post sjoblom.tony@telia,com
SMS 0705299609
http://web.telia.com/~u37023490/
TREVLIGT FISKEÅR ÖNSKAR
STYRELSEN
Maj
1/5 Torsdag Dammöppning FK-Fenan
Dammen 07.00
1/5 Torsdag Kommunmästerskap i Trad. Mete.
4/5 Söndag DM1 Trad. mete
6/5 Tisdag Metskola FK-Fenan Klubbstugan 17.00-20.00
10.00-13.00
10/5 Lördag Små.M. Int. Mete Kronoberg Telefonsvararen
11/5 Söndag DM2 Trad. Mete.
13/5 Tisdag Metskola FK-Fenan Klubbstugan 17.00-20.00
17/5 Lördag KM Kustfiske FK-Fenan
Telefonsvararen
18/5 Söndag DM 3 Trad. Mete
20/5 Tisdag Metskola FK-Fenan Klubbstugan 17.00-20.00
24-25/5 Lö-sö
VM Kval Int. Mete Ind.
24/5 Lördag Braxen fiske FK-Fenan Svemudden 8.00-11.00
Telefonsvararen
25/5 Söndag Ungdomsmete Distriktet
Telefonsvararen
27/5 Tisdag Metskola FK-Fenan Klubbstugan 17.00-20.00
31/5 Lördag DM Havsfiske Bua Telefonsvararen
Juni
1/6 Söndag DM2 Int.Mete
7/6 Lördag Småland Trad. Mete Kalmar Dist.
7-8/6 Lö-Sö SM Int. Mete Individuellt.
11/6 Onsdag KM Trad. Mete FK-Fenan Telesvarare 18-21
24/6 Tisdag Gösfiske FK-Fenan Hären 18.00-22.00
Augusti
9-10/8 Lö-Sö 24-T mete FK-Fenan 12-12 Anmälan till Tony
10/8 Söndag DM 3 Int. Mete. Telefonsvararen
17/8 Söndag
DM 4 Int. Mete
23-24/8 Lö-sö SM lag Int.Mete
P-O26/8
92111/Tony
Tisdag Klubbmöte
99609
FK-Fenan Klubbstugan 19.00
30/8 Lör. Båtfiske Hären 8-12 anmälan till Arnold. J 92363
30-31/8 Lö-sö
SM Trad. Mete
September
6/9 Lörd Båtpimpel 1 FK-Fenan Kramphult 8-12 Arnold. J 92363
7/9 Söndag DM Lag Int. Mete
14/9 Söndag
Telefonsvararen
KM Int.Mete FK-Fenan 10-14 Tony 99609
20/9 Lördag Båtpimpel 2 FK-Fenan Hästhultsjön 8-12
20-21 Lördag Landslagskval Intr. Mete Individuellt
Telefonsvarare
Oktober
1/10 Onsdag Tävlingsmöte Distriktet
Jönköping
4/10 Lördag Båtpimpel 3 FK-Fenan Hindsen 8-12
11/10 Lördag Sillresan FK-Fenan Helsingborg Sture 92197
November
28/11 Fredag Årsmöte FK-Fenan Klubbstugan 19.00
VERKSAMHETSKALENDER
2008
FISKEKLUBBEN FENAN
GNOSJÖ
Regler för alla som fiskar.
Telefonsvararen
Hänsyn skall
tagas vid sommarstugetomter eller vid
boningshus tomter som går ner till vattnet. Gå hellre runt än
att irritera de boende.
Hänsyn skall även iakttas vid fåglarnas häckningstider.
P-O 92111
Lämna gärna
vassar och sådana områden ifredunder denna
tid.
Hänsyn skall iakttas med fordon på vägarna och parkera
aldrig så att ditt fordon står ivägen för andra.
Fisket gäller endast för den medlem som har giltigt
medlemskort.
Telefonsvararen
FK-FENAN 2008
Förteckning över vatten och regler som gäller för FKFenans medlemmar.
Fiske får endast ske med handredskap. Som handredskap
räknas även trollingspö och spö sittande i klyka vid
exempelvis mete efter ål..
Om du gör upp eld, som kan vara mycket trevligt, så tänk på
var och hur du eldar. Släck alltid elden och återställ efter dig.
Åtnjutande av dessa vatten har tillkommit genom att vi
erhållit ett gott förtroende hos fiskevårdsområdena.
Om det finns stängsel eller grindar, stäng alltid efter dig och
trampa aldrig ner ett stängsel när du går över.
FK-Fenans medlemskort gäller som fiskekort och skall
medföras vid dessa vatten.
Låt oss behålla detta förtroende genom att uppföra oss
som sanna sportfiskare.
Ha ett trevligt fiske och lämna naturen som du själv vill att
den skall vara när du kommer ut.