Etiska dilemman och debattexamination

advertisement
Filosofi 1 (50p)
ETISKA DILEMMAN
SKRIV- OCH DEBATTUPPGIFT
Genomförande: Ett dilemma är när någon, i det här fallet du, ställs inför ett
moraliskt problem där det inte finns något tydligt rätt eller fel. Det finns argument
både för och emot ett visst agerande.
Mål: Målet med denna uppgift är att du ska få försöka se ett ”dilemma” ur olika
perspektiv (speciellt de två normativt etiska huvudperspektiven kantianism och
utilitarism).
Du skall också träna på att förstå andras åsikter på samma gång som du motiverar
din egen åsikt, utförligt.
Examination: Ni kommer i slutet av etikdelen av filosofikursen att delas in i
kantianer och utilitarister. Utifrån de nedanstående frågorna kommer ni sedan att
debattera mot varandra. Så förbered er väl med för- och motargument på varje
dilemma!
Dilemmana:
1. Resonera kring hur frågan om dödsstraff skulle behandlas av de två
huvudperspektiven. Vad anser du själv?
2. Vad skulle du göra i nedanstående situation? Resonera kring det utifrån de två
etiska huvudperspektiven:
”Du och tolv andra människor sitter på en räddningsflotte efter
en färjekatastrof. Det är fruktansvärt kallt och blött. Några
människor börjar yra och snart ser du att två människor börjar
glida ner mot flottens botten. De verkar inte ha långt kvar till
döden. Flotten har börjat ta in vatten och du inser att något
måste göras. Plötsligt kommer fyra människor och försöker ta sig
upp i flotten. Ni blir då för många, det kommer aldrig att
gå…”
Filosofi 1 (50p)
3. Resonera kring hur frågan om abort skulle behandlas av de två
huvudperspektiven. Vad anser du själv?
4. Året är 2008. Inbördeskriget på Sri
Lanka har nått hemska nivåer. FN styrkor
har skickats ditt för att hjälpa till att rädda
människor. Det finns en pilot som flyger en
helikopter, piloten är från Sverige. Han har
spenderat dagen med att rädda massor av
människor. Nu är han ute på sin sista runda i ett krigsdrabbat område, och han har bara en
plats kvar innan han måste åka tillbaka till sjukhuset där helikoptern utgår ifrån. Sjukhuset
har ett problem och det är att det behövs mer personal, då det hela tiden kommer in fler och fler
skadade.
Piloten ser tre individer nere på en bergsslätt, de behöver alla omedelbar vård. Den ena individen
är en svensk FN soldat, den andra är en läkare från Sydafrika och den tredje är en lankesisk
flicka från en by i området. Piloten räddar FN soldaten och tar med sig honom till sjukhuset.
Om du var piloten hade du gjort samma? Motivera ditt svar och lyft också in kort
hur de två huvudperspektiven skulle se på det hela.
5. En man i 30-årsåldern har varit med om en hemsk
bilolycka. Han ligger i ett mycket djupt komatillstånd och är
inte kontaktbar. Läkarna på sjukhuset han ligger på
uppskattar att det bara finns en ungefärlig 20%-ig chans att
han ens vaknar igen och att detta kan ta upp till ett år.
Samtidigt har tre andra personer skadats svårt i samma
trafikolycka. En 11-årig flicka med svåra njurskador, en 15årig tjej med en sprucken lever och en 45-årig kvinna med totalt
kollapsade lungor. Brist på transplanterbara organ råder och det ända som kan rädda de tre
andra skadade är att man tar organ ifrån komapatienten.
Vad bör den ansvariga läkaren göra? Vad skulle du göra? Motivera ditt svar
utförligt och lyft kort in hur de två huvudperspektiven skulle se på det hela.
Download