Kunskapskrav Historia – Medeltiden

Kunskapskrav Historia – Medeltiden
Bedömningen sker efter din förmåga att:
 resonera om orsaker och konsekvenser av hur samhället förändrades
under medeltiden, t ex det feodala länssamhället, klasskillnader,
boktryckarkonsten, penninghushållning
 undersöka och beskriva samband om hur samhället förändrades, samt
kunna resonera kring hur händelser under medeltiden påverkade
utvecklingen i världen – finns det spår av medeltiden idag?
 använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors
levnadsvillkor och föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans
 resonera om hur historia kan användas för att förstå hur tidsperioden
påverkade människors villkor och värderingar, t ex den kristna kyrkans
ställning i Europa och klasskillnader i det medeltida samhället
 använda historiska begrepp