2
NYHETER
oNsdag dEN 2 maRs 2016
Stort intresse för jobbmässa
Dubbelt så många utställare jämfört med förra året
Värnamo Från att
ha varit ordentligt
ifrågasatt har framtidsmässan JobbGPS
till och med slagit
upphovsmannen med
häpnad.
– Det här har fullständigt spårat ur, på
ett positivt sätt.
För fyra år sedan var det
några arbetskamrater på
Arbetsförmedlingen som
höjde frågande på ögonbrynen när Rob Floris föreslog en jobbmässa, där
företag får möjlighet att
möta sin framtida personal. I dag är det ingen som
ifrågasätter JobbGPS, när
den når nya höjder med
80 utställare, varav drygt
40 är lokala företag.
Tyngd åt regionen
Målet Rob satte upp förra
året var att nå upp till 50
utställare och framför allt
fler regionala. Förra året
var det nämligen bara två.
– Det ger en tyngd åt hela
Gnosjöregionen när våra
företag visar sig för våra
gymnasieelever, säger Nina von Krusenstierna, Business Gnosjöregionen AB.
Styrgruppen är också
enig om att det är viktigt
att företagen visar att det
finns en framtidstro i regionen om ungdomarna ska
återvända efter studier.
Förhoppningen är att
gymnasieelever från hela
Finnveden ska komma till
mässan men man har fått
indikationer att intresset
för mässan är stort även
på andra håll och att det
kommer gymnasieelever
från bland annat Borås och
Halmstad.
Äldre och nyanlända
De första tre åren var
mässan helt och hållet
Robs ansvar men till i år
har han fått hjälp och inte
bara utav Business Gnosjöregionen utan även av Teknikcollege Västra Småland,
Campus och Gummifabriken, där mässan kommer
att gå av stapeln onsdagen den 9 mars. Förutom
regionala företag så kommer även en del utländska
företag, bland annat från
Irland, England och Bulgarien för att ställa ut, samt
olika utbildningar.
– Företaget från Bulgarien ringde så sent som i
morse, berättar Rob.
Men varför väljer ett företag från London att
JobbGPS är i första hand Arbetsförmedlingens mässa men i år har man även fått hjälp av Business Gnosjöregionen
med Nina von Krusenstierna i spetsen. Bredvid henne Johanna Buchalle, chef för Arbetsförmedlingen och Rob Floris som
kläckte idén för fyra år sedan. I bakgrunden Tobias Hörnquist, vd för Gummifabriken, Ulf Annvik, vd för Värnamo Näringsliv AB, Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus samt Johanna Arvidsson, processledare på Teknikcollege Västra
Småland.
Foto: Christer Gallneby
ställa ut på en jobbmässa
i Värnamo?
– För att vi är störst, säger Rob med ett leende.
– För att vår region är
känd för att ha duktiga
ungdomar, säger Nina.
– Sedan har ju mässan
fått lite tyngd i och med
att Roger Mörtvik, statssekreterare på utbildningsdepartementet, kommer
hit, säger Johanna Arvidsson som arbetar med Teknikcollege Västra Småland.
Mässan vänder sig emel-
lertid inte bara till ungdomar, utan lika mycket till
äldre som står utan jobb
eller vill byta jobb och nyanlända som ska få veta
vad som krävs för att de
ska kunna utöva sitt yrke
i Sverige.
– Vi kommer därför att
ha tolkar på plats som kan
hjälpa till, berättar Rob.
Anette Wiik
0370-691675
[email protected]
Unikt samarbete invigs i Vaggeryd
Vaggeryds
kommun Ett unikt
samarbete mellan
kommunen och
kyrkorna ska hjälpa
människor med missbruksproblem till,
förhoppningsvis, ett
nytt liv.
I Vaggeryds kommun
finns ingen öppenvård,
utan personer med missbruksproblem hänvisas
till antingen Jönköping
eller Värnamo. Men istället för att söka sig dit är
det inte sällan människor
sjunker djupare och djupare ner i sitt missbruk.
Det leder i sin tur till
många och långa placeringar som kostar kommunen stora summor varje
år. Ja, och sedan kommer
man tillbaka till kommunen, utan något socialt
Finnveden Nu ges ut av
Lokalmedia Nu i Sverige AB.
Tidningen delas ut gratis till
40 200 hushåll och företag samt
i ställ i Värnamo, Gnosjö, Gislaved
och Vaggeryds kommuner på
onsdagar.
I koncernen ingår också
Jönköping Nu och Höglandet Nu.
nätverk och då är det lätt
att hamna ”i skiten” igen.
Dessutom, får man inte
ordning på sitt missbruk,
så är man inte heller välkommen till arbetsmarknadsenheten, AME.
Det är med andra ord lätt
att hamna i en ond spiral
om man har hamnat i
missbruk. Ungefär samma
sak gäller för de som drabbats av psykisk ohälsa,
men skillnaden mellan
dem och missbrukarna är
att de tillhör en grupp som
man vet väldigt lite om.
Mår bra
– Samtidigt visar all forskning att sysselsättning är
avgörande för att man ska
må bra, säger Alice Åström
som är ansvarig för Mötesplatsen, vilket den nya
verksamheten har döpts
till.
På fredag invigs det förRedaktionen
0370-69 16 40
[email protected]
Postadress: Storgatsbacken 13,
331 30 Värnamo
Besöksadress: Storgatsbacken 13
Stf ansvarig utgivare
Inger Abram Ohlsson
inger.abram.ohlsson@
varnamonyheter.se
sta steget i projektet, lokalen i Vaggeryd där man ska
bedriva kaféverksamhet
och dela ut matkassar till
behövande.
– De hade ju redan börjat när jag kom in i bilden.
Nu måste jag bara hinna i
kapp dem, säger Alice och
skrattar.
Kaféet är emellertid
bara början, Strömsholms
gamla fabrik i Skillingaryd
håller på att byggas om för
att kunna inhysa de olika
verksamheterna. Förutom
Alice, som representerar
AME och därmed har uppdraget att hitta meningsfulla sysselsättningar, och
kyrkorna som ska ta det
sociala ansvaret och till
och med avsätter diakonitid till projektet, så har
individ- och familjeomsorgen anställt en behandlare
som också ska finnas i den
gamla snickerifabriken.
Givetvis ska det även här
finnas ett kafé där man
kan slinka in för fika och
social samvaro.
Journalister
Nyhetsredaktör
Anette Wiik
Lasse Johansson
Nikki Bladh
Matilda Ermeland
Försäljningschef
Ulrika Glad
[email protected]
036-30 41 27
0370-69 16 75
036-30 94 96
036-291 55 02
0381-63 85 15
Familjeavdelningen
[email protected]
Unikt samarbete
Alice är övertygad om att
de tre verksamheterna under ett och samma tak kan
förändra livet för många,
även de som kanske aldrig
kommer att ta sig ur sitt
missbruk.
– Den stora fördelen är
att vi ser hela människan och möter hela människan. För en gammal
missbrukare kan det ändå
kanske innebära en ökad
livskvalitet att få känna
sig välkommen.
Ja, apropå hela människan, man har faktiskt sneglat på organisationen Hela
Människan i Värnamo.
– Ja, jag har varit och
träffat Robert Tedenby ett
antal gånger och han är
Annonssäljare
Rose-Marie Hult
0370-69 16 51
Caroline Svensson 0370-69 16 42
Ludvig Johansson 0370-30 06 46
Anna Petersson
0370-69 16 63
Mikael Hanöl
0370-30 06 45
På fredag invigs mötesplatsen i Vaggeryd som ligger mitt
emot Arbetsförmedlingen. I Vaggeryd har kyrkorna arbetat
för att färdigställa lokalen och de står bakom kaféet som
ska hålla öppet några timmar på måndagar och fredagar
men Alice Åström som är ansvarig för Mötesplatsen, hoppas att man snart kan utöka.
Foto: anette Wiik
även med i vår styrgrupp,
säger Alice.
Lösningen med kommunen och samtliga församlingar i ett samarbete
för missbrukare och män-
niskor med psykisk ohälsa,
det har hon emellertid inte
sett någon annanstans än
i Vaggeryds kommun.
Anette Wiik
Annonsförsäljning
[email protected]
Teknisk information:
Tryckeri: Herenco Press
Distribution: Posten
Eventuell vinstskatt betalas av
vinnaren. Eftertryck förbjudes.
För insänt, ej beställt, material
ansvaras ej.
ISSN 1652-2044
Annonsproduktion
E-post: [email protected]
Hallpressen AB
Vd: Mats Tidstrand
[email protected]
Ansvarig utgivare: Mats Ottosson
[email protected]
[email protected]