2050 förstärker inom miljö, energi och kommunikation

advertisement
Stockholm 140627
2050 förstärker inom miljö, energi och kommunikation
2050 har anställt Frida Källström, som senast kommer från Regeringskansliet. Frida har flerårig
erfarenhet av kommunikationsfrågor och opinionsbildning.
-
Det känns spännande att komma till 2050, ett företag som har en tydlig vision i sitt arbete
och står för sunda värderingar. Jag gillar särskilt tanken på hur hållbarhet och lönsamhet
inte står i ett motsatsförhållande till varandra, utan snarare driver affärsmöjligheter, säger
Frida Källström.
Närmast kommer Frida från en roll som politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningen, där hon
arbetade med bland annat miljö- och klimatpolitiska frågor. Dessförinnan har hon arbetat med
kommunikation, omvärldsbevakning och opinionsbildning på Lantmännen, med fokus på
energifrågor. Frida har en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala Universitet.
- Fridas kompetens inom miljö, energi och de gröna näringarna såväl som förståelse för
politik och kommunikation kommer stärka vår förmåga att skapa nya affärsmöjligheter för
våra kunder som vill integrera hållbarhet i sina affärsmodeller, säger Markus Ekelund.
För ytterligare information, kontakta:
Markus Ekelund, mobil: 070 577 00 97, [email protected]
Frida Källström, mobil: 070 221 82 23, [email protected]
2050 Consulting AB arbetar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv för att vi vill bidra till fler
vinnare i omställningen till ett uthålligt samhälle inom planetens gränser. 2050 hjälper sina uppdragsgivare
att klara målen genom klimatstrategier, kommunikationsstöd, beräkningar och nätverksbyggande.
www.2050.se.
Download