Reynobond® Architecture och Reynolux® Building

advertisement
Reynobond® Architecture och Reynolux® Building.
Två ekonomiska, ekologiska och varaktiga lösningar.
Reynolux® Building är en coatad aluminiumplåt, tillverkad genom bandlackering. Reynobond® Architecture är en kompositpanel bestående av två
coatad aluminiumplåtar som är fusionsbundna till bägge sidor av en kärna (polyetylen eller brandskyddsmedel).
De två produkterna kommer från samma tillverkningsfabrik, och kan erhållas i identiska färger och kombineras i samma projekt. Möjligheterna till
arkitektoniskt skapande är enorma – och de är dina att använda!
Bearbetning
Böjning, profilering,
tryckning, rullning …
Förmålad aluminiumplåt
Bearbetning
Böjning, rullning ...
Förmålad aluminiumplåt
Kärna (PE eller FR)
Användning
Kassettsystem
Nitade eller skruvade system …
Användning
Panelbräder
Trapetsplåtar
Kassetter
Sandwichpaneler
Tillbehör ….
Förmålad aluminiumplåt
Fördelar
Appliceringsmöjligheter
• Beständigt mot UV-strålning
Förutom den ventilerade fasaden är Reynobond® paneler och Reynolux®
plåtar även lämpade för diverse utvändiga och invändiga appliceringar:
• Ythållbarhet: 20 års garanti
•Väderbeständigt
Beständigt mot
UV-strålning
• Beständigt mot vindtryck
• Minimal utvidgning
•Lättviktsegenskaper
•Kvalitet: 50 års erfarenhet i de mest prestigefyllda projekt (flygplatser, operahus, muséer,
kontor och bostadshus, butiker) inom sektorerna byggnader, fordon och industri.
•Flexibilitet vid bearbetning: Möjliggör frihet i design av ovanliga former. Borra, böj och rulla
våra produkter till en flytande, homogen fasad
utan vinklade fogar, till exempel.
20
years
•Ekonomiskt och kostnadseffektivt: Produkterna kännetecknas av en lätt och snabb installation men också av lång brukstid som kräver
lite underhåll.
Garanterad
ythållbarhet
•Byggnader:
undersidorna på tak, baldakiner, falska tak, pläteringar på balkonger
och pelare, balustrader, takåsar eller ventilerade tak, platta tak och kurvor, parapeter, parapeter, fönsterluckor, fönsterluckor, urbana möbler,
fogbeslag, överhäng, vaxkakepaneler, dörr- och fönsterposter …
•Utformning av skyltar och kommersiella utrymmen:
lådor, butiksfönster, fasader …
•Möbler och möblemang:
kaffebord, utomhusmöbler, hyllor …
•Skyltning, detaljist, stativ: :
displayer, beklädnad på invändiga väggar, banners, diskar …
Stort utbud av färger
Väderbeständigt
WOOD Design:
NATURAL Design:
Mahogny
Terrakotta
Ek
Riyadh
Granit ...
Zebrano ...
STANDARD:
EFFECTS:
Metallic
Glittrande
Vanligt rött
Matt anodiserad
Kameleont ...
Svart, vitt ...
Böjning
Kurvformning
METALS och BRUSHED:
Spegel
Rostfritt stål
Zink
Penslat ...
Våra färgkartor finns tillgängliga på Internet, på
www.alcoaarchitecturalproducts.eu , eller på begäran.
Standard RAL, NCS eller anpassade färger finns tillgängliga på begäran.
Ventilerade fasader med Reynobond® Architecture och
Reynolux® Building. En lösning för extern termisk isolering.
• Termisk tröghet
• Reducering av köldbryggor
• Termisk prestanda
Fördelar
Vägg
Låskonsol
Isolering
Hållbarhet hos produkter och processer
För att säkerställa våra produkters hållbarhet antecknar vi deras fullständiga livscykler. Som en del av den frivilliga miljödeklarationen (environmental product declaration, EPD) beskriver vi den miljöpåverkan som
uppstår från tillverkning till användning. Samtidigt påvisar vi också våra
produkters höga återvinningsbarhet. Med detta ger vi våra kunder
garantin att vi arbetar med fullständigt miljövänliga produkter.
EPD – Europa
UP
•Mindre
energiförbrukning
NER
• Skydd mot regn
och väderlek
• Skydd mot fukt
• Varaktigt investeringsskydd
• Akustisk isolerings förbättring med 8 till 14 dB
Lager av ventilerad luft
Reynobond® Architecture
Reynolux® Building
Underkonstruktion
De EN 15804-kompatibla EPD (Environmental Product Declaration)
för Reynolux® och Reynobond® är baserade på ISO 14040-normen.
Dessa listar produktens miljökvaliteter såväl som dess livscykel (LCA):
produktens ekologiska inverkan, livstid, återvinning … Detta europeiska
dokument är baserat på kraven för tysk DGNB-certifiering.
LEED – USA
LEED-certifieringen är det amerikanska systemet för utvärderingen av
miljöbyggnader. Reynobond® och Reynolux® är bra att stödja projekt
med de högsta två punkterna.
Miljövänliga lösningar
Kontrollerad fransk tillverkning
De ventilerade fasaderna hos Reynobond® Architecture och Reynolux®
Building bidrar i hög grad till att förbättra energiprestandan hos byggnader, och till att uppnå de mål som definieras av HQE (High Quality
Environmental), och specifika benämningar såsom HPE (High Energy
Performance), såväl som för passiva hus och renoveringsprojekt.
• Färger och strukturer kan integreras perfekt i konstruktionen.
Reynobond® Architectures paneler och Reynolux® Building paneler
är alla tillverkade i Frankrike. Alcoa Architectural Products har ISO
14001-certifiering, vilket intygar företagets frivilliga engagemang att
minska påverkan på miljön på alla nivåer: vatten, energi eller avfall. Vårt
företag är också certifierat för OHSAS 18001 (Occupational Health and
Safety Assessment Series, dvs. reglerna för arbetshälsa och säkerhetsutvärdering).
•Den slitstarka panel är lätt att underhålla; den bevara
sin färg i 20 år.
•Panelformaten är optimerade att minimera byggnadsavfall.
TM
TM
TM
•Tack vare ventileringen i fasadens luftlager är den hydrotermiska
komforten betydligt förbättrad.
Moderna och hälsosamma byggnader
ISO 9001
FM 90850
ISO 14001
EMS 90851
OHSAS 18001
OHS 572 475
Made in
France
MERXHEIM | Alsace
Med en ventilerad fasadbeklädnad kan också äldre byggnader restaureras till en hälsosam och robust status. Ett isolerat byggnadshölje
förbättrar inte bara byggnadens bevarande, utan förvandlar också en ful
fasad till en modern och attraktiv fasad till rimlig kostnad.
Metall och miljö
RecycLable
(aluminium, polyethylene
core and protective film)
•Materialekonomi
• Frihet i design
•Hållbarhet
•Återvinningsbart
The Ananti Club | Seoul | South Korea |
Ken Sungjin Min, SKM ARCHITECTS | Eurabic
Riverside Hotel Radisson Blu | Göteborg | Sweden |
Reflex Arkitekter AB | Staticus
Headquarters Coca Cola | Madrid | Spain |
De Lapuerta + Asensio | ROMGOM, S.L.U.
Business Center Emporio | Sevilla | Spain |
Haro de Miguel Arquitectos S.C. | ROMGOM, S.L.U.
Alcoa Architectural Products
VINK essåplast Group AB
Stockholm +46 8 590 79 500
Malmö +46 40 671 97 00
Göteborg +46 31 64 96 00
www.vink.se
1 rue du Ballon
68500 Merxheim, France
Tel. +33 (0) 3 89 74 47 63
Fax +33 (0) 3 89 74 46 90
[email protected]
[email protected]
www.alcoaarchitecturalproducts.eu
Alcoa Architectural Products SAS – Capital 3,000,000 € – Siren 916 220 502 RC Colmar – Alcoa Architectural Products reserves the right to change the specification of its products – Misprints and printing errors reserved – Ref. BR7S – 04/2013
Ventilerade fasader skapar en andra hud runt byggnaden, vilket påverkar
flera kriterier för den energifunktionalitet som togs i beaktande i Kyotoprotokollet. Det är dagens bäst presterande isoleringslösning för att förbättra
byggnadens energibalans.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards