When people and products connect a workplace comes to life.

www.efg.se
130906 Produktion: Valentin&Byhr. Tryck: Strokirk-Landströms. Papper: Munken Polar.
When people and
products connect
a workplace comes to life.
Om oss.
EFG är en ledande europeisk leverantör
av inredningslösningar för kontor och
offentliga miljöer. Vi arbetar efter den
enkla principen att alla kunder är unika
och att varje uppdrag har individuella
förutsättningar, krav och behov. Och vi
tar oss an vart och ett, stort som smått,
med samma nyfikenhet och engagemang.
Det vi står för
och det som
driver oss framåt.
Flexibilitet – Vi utgår från att alla kunder
är unika genom att alltid anpassa våra
inredningslösningar efter individuella,
verkliga behov.
Inspiration – Vi driver utvecklingen av nya
innovationer och befinner oss i absolut
framkant när det gäller att implementera de
senaste trenderna inom inredningslösningar.
Hållbarhet – Vi tar ansvar för vår roll i
samhället och världen och vi strävar alltid
efter att göra verklig skillnad. Detta gäller
vår gemensamma miljö såväl som hållbarhet
i sociala, kulturella och ekonomiska frågor.
Nyfikenhet – Vi drivs av en sann stolthet
över det vi jobbar med. Därför är vi ständigt
nyfikna på vår omvärld för att bättre kunna
förstå och uppfylla de behov som våra
lösningar ska tillgodose.
”Vi skapar inredningslösningar
som förbättrar våra kunders
image och prestation.”
De tre hörn­
stenarna som
vårt arbetssätt
är uppbyggt av.
Förmågan att kombinera rätt produkter
med rätt behov utgör styrkan i hur vi jobbar.
Med vårt breda sortiment och unika möjligheter att skapa specialdesignade produkter,
har vi allt på plats för att erbjuda kostnadseffektiva och multifunktionella lösningar i
miljöer där människor trivs och kan jobba
så effektivt som möjligt.
people
Att hjälpa människor må bra och arbeta
effektivt är alltid vårt slutgiltiga mål.
Därför börjar vi alla våra uppdrag med
att lyssna noga och nyfiket ställa de
rätta frågorna.
products
Vårt breda utbud av allt det som behövs
för att inreda en arbetsplats är resultatet
av djup kunskap och våra insikter om
mänskliga behov och vad som skapar en
produktiv arbetsmiljö.
settings
Med insikter om både utmaningar och
möjligheter skapar vi meningsfulla inredningslösningar som är både imagestärkande
och höjer prestationen på arbetsplatsen.
Vår uppgift
är att uppfylla
behov och
överträffa
förväntningar.
Vi gör arbetsmiljön så bra som möjligt.
Oavsett om det handlar om ett helt nytt
inredningskoncept där vi hanterar allt
från projektledning till leverans eller
om där redan finns befintliga idéer och
lösningar som vi ska matcha med vårt
stora produktsortiment.
I slutändan handlar det alltid om samma
sak. Att inredningen ska signalera rätt saker
och att ge människor de bästa möjliga
förutsättningarna för att göra sitt jobb.
people
The basis for
everything we do
settings
Bringing a
workplace to life
products
Shaped for
individuals
Stoltheten i att
vilja vara bäst.
Att leda utvecklingen är en stor drivkraft
hos oss. Och fundamentet för att nå dit är
byggt på lång erfarenhet, djup kunskap
och vår absoluta övertygelse att alltid
erbjuda inredningslösningar som är flexibla
och imageskapande, som underlättar
kommunikation, bjuder in till nya arbetssätt och skapar fler vägar att mötas.
Våra inredningslösningar är anpassade för
kontorsmiljöer med flexibla arbetssätt där
ytorna används utifrån de olika aktiviteter
som ingår i jobbet. Vårt sortiment är framtaget för att lätt kunna modifieras och
tillgodose alla sorters behov av skräddarsydda lösningar.
Vi levererar produkter över hela världen.
Samtidigt är vi väldigt stolta över vår starka,
lokala närvaro som håller oss stadigt uppdaterade om våra kunders individuella
förutsättningar och behov.
Ett ansvarsfullt
beteende i allt
vi gör.
Enligt oss handlar ett företagsmässigt
ansvar för miljö, ekonomi, sociala och
kulturella frågor inte om att bocka av rutor
i ett dokument och sedan fortsätta arbeta
som vanligt. För oss innebär det att vi
anammar ett ansvarsfullt beteende i allt
vi gör. Gentemot miljön, i de kontakter vi
knyter och i det ekonomiska perspektiv
som vi alltid arbetar utifrån. Vi tror på
långsiktiga relationer och en hälsosam
företagskultur där vi skapar produkter
med minimal miljöpåverkan och utvecklar
hållbara lösningar som är baserade på
verkliga behov.
Vi är här.
Vårt huvudkontor finns i Sverige och vi har
dotterbolag i de Nordiska länderna och
Storbritannien. Med ett hundratal försäljningsställen och showrooms är vi alltid
nära och vår internationella avdelning kan
hantera leveranser till hela världen.
efg.se
Försäljning
EFG Kontorsmöbler AB, Stockholm
Tel: 08 617 68 30
EFG Dealer Business Support, Tranås
Tel: 0140 675 12
Produktion
EFG European Furniture Group AB, Tranås
Tel: 0140 675 00
Yteffektivitet
Produktivitet
Motivation
Image