2011-06-16
Fjärilen
Ingång. Rådhusgatan 104
Buss: 2,6,9.busshållplats Verkmästargränd
Tel. 063 – 12 76 53 (onsd.och torsd.)
mail: [email protected]
INBJUDAN TILL FJÄRILENS VUXENPROGRAM
Under hösten 2011 startar Fjärilen ett vuxenprogram för vuxna som är nära
anhöriga (ex. bror, syster, barn, mamma, pappa, sambo, tidigare
förhållanden m m.) till någon med ett kemiskt beroende av alkohol,
narkotika och/eller läkemedel.
Programstart onsdag den 31 augusti kl. 17.00 – 20.00. Du deltar i sammanlagt 15
sammankomster. Vi kommer att höra av oss till Dig om en tid för inskrivningssamtal
veckan innan.
Vuxenprogrammets syfte:
-
att träffa andra i samma situation
att få kunskaper om alkohol och drogberoende
att få äga sin egen historia
att få hjälp med att sätta gränser
att få må bra fast andra mår dåligt
att förstå att jag är värdefull
Fyll i nedanstående talong och skicka i bifogat svarskuvert.
eller anmäl via mail: [email protected]
Kostnad 500 kr
Välkommen önskar vi på Fjärilen:
Berit Henlich-Wretman, Marita Arnsäter, Kina Hemmingsson, Marie Björs och Maria Persson .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag vill anmäla mig till Fjärilens vuxenprogram hösten 2011.
Namn:………………………………………………………………………………………………
Adress:………………………………………………………………………Tel……………………………..
2011-06-16