Solist är ursprungligen en tysk sort men har

advertisement
Ett samlat grepp för att lyfta potatisen på Alingsås potatisfestival 12-14 juni!
På årets potatisfestival i Alingsås kommer potatisen att få en ännu mer
framskjuten position! Förutom att alla besökare bjuds på färskpotatis och sill
kommer potatisexperter att finnas på plats från Potatisakademien, Svensk
Potatis och Skaraborgs Potatisodlareförening. Tillsammans tar vi ett
gemensamt tag för att lyfta potatisen!
Potatisakademien tillsammans med Svensk Potatis och Skaraborgs Potatisodlareförening
kommer att informera om potatis när det gäller sorter, näring, tillagning. Det kommer
också att finnas möjlighet att köpa nyskördad färskpotatis av sorten Solist!
Under potatisfestivalens första dag kommer SVT att vara med för att senare göra ett
programinslag i TV-programmet ”Niklas mat”.
Potatisakademien, som nyss firat 1-årsjubileum och har mottot ”för potatisen i tiden”,
verkar för att:
 Främja kunskapen om potatis, Solanum Tuberosum, genom utbildning och
information.
 Öka medvetandet om potatisens gastronomiska och kulinariska egenskaper.
 Positionera potatisen genom att lyfta fram dess hälso-, miljö- och näringsmässiga
betydelse.
 Värna om potatisen i ett historiskt och kulturellt perspektiv.
Svensk Potatis är en konkurrensneutral branschorganisation, vars främsta uppgift är
att marknadsföra potatis genom att:
• Främja efterfrågan på svensk potatis.
• Höja statusen för och kunskapen om potatis.
• Vara delaktiga i den svenska matdebatten.
Merpotatis.nu är ett treårigt projekt för att väcka matlust och intresse för att laga mat
med potatis. Målet är att öka konsumtionen genom att bidra med kunskap och
inspiration. Projektet finansieras med stöd av Europeiska Unionen och Lantbrukarnas
Riksförbund och aktiviteterna genomförs av branschorganisationen Svensk Potatis.
Besök oss i vårt ”Potatisstånd” på Stora Torget i Alingsås under
Potatisfestivalen!
För mer information kontakta:
Fredrik van den Broek, preses, Potatisakademien, tel 0733-640044
Margareta Frost-Johansson, sekreterare, Potatisakademien, tel 0705-407475
Lars Elofsson, ordförande, Svensk Potatis, 0706 - 80 86 494
Vanja Wallmyr, ordförande, Skaraborgs Potatisodlareförening, 070-991 74 50
Hemsidor:
www.svenskpotatis.se
www.merpotatis.nu
Kampanjen är finansierad med stöd från Europeiska Unionen och Lantbrukarnas Riksförbund
Download