Kommunikation vid demens
Dagny Vikström
• leg. arbetsterapeut och
demensvårdsutvecklare i Luleå
kommun.
[email protected]
• Medförfattare av
”Demensboken”
www.studentlitteratur.se
• Uppfinnare
www.eesibed.se
Hur man kan förbättra vardagens
möten mellan personer med
demenssjukdom oh deras vårdare,
och därigenom bevara personens
värdighet och självkänsla, samt
minimera det personliga lidandet
Toppmöten
i
demensvården
Ur Demensboken
Toppmöte
Toppmöte– –Dagny
Dagny
Vikström
Vikström
Illustr. Åse Fahlander
Nå
• Kontakt samförstånd aktivitet
• Tid
• Tålamod, intuition
Toppmöte – Dagny Vikström
Toppmöte – Dagny Vikström
Nu
• Skapa goda stunder
• Skapa ett nytt Nu,
om stunden inte längre är god
• Dela upp i små moment
Ja
•
•
•
•
•
•
Var lyhörd
Bejaka känslan
Skapa ett positivt klimat
Gå med en bit
Behåll lugnet
Använd fantasin
Toppmöte – Dagny Vikström
”Jag vill hem till mamma!”
Vad svarar vi Hulda???
Toppmöte – Dagny Vikström
Bilder från Demensboken.
Illustratör Åse Fahlander
Att ligga steget före och gå två steg efter
Le
• Tydligt kroppsspråk
• Värme och respekt
• Humor och glädje smittar
Toppmöte – Dagny Vikström
Se
• Se människan
• Vem är hon, vem var hon,
vad har hon upplevt. Vilka
erfarenheter finns från ett
långt liv?
”Värre än att inte kunna se,
är detta att inte bli sedd ”
Kent Andersson
Toppmöte – Dagny Vikström