Digitaliseringsrådets seminarium om AI och digitaliseringens

advertisement
2017-05-24
Digitaliseringsrådet
AI och digitaliseringens möjligheter
Välkommen till Digitaliseringsrådets seminarium 14 juni 2017
Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda
digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställs frågan vad det
innebär konkret för ett antal av digitaliseringens centrala områden.
Det första området är Artificiell intelligens och ambitionen med
seminariet är att söka svar på frågorna:
 Vilka är AI:s möjligheter på kort och lång sikt
 Hur kan dessa möjligheter förväntas utvecklas som område och
specifikt i Sverige
 Vad innebär det att använda AI:s möjligheter i Sverige
Program:
08:30-09:00 Registrering och fika/frukost
09:00 Digitaliseringsminister Peter Eriksson hälsar välkomna
09:10 Keynote
Fredrik Heintz, Linköpings universitet. Assoc.
Professor. The Artificial Intelligence and Integrated
Computer Systems Division (AIICS)
09:30 Panelsamtal
Staffan Truvé, Chief Technology Officer, Recorded
Future
Åsa Schwartz, författare, marknadschef och
säkerhetsexpert, Knowit
Danica Kragic, Professor, KTH
10:30 Seminariet avslutas
Var: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70, lokal
Aulan, plan 6.
När: 14 juni, 8:30 – 10:30
Anmälan: [email protected] senast den 12 juni
Moderator: Anders Hektor, digitaliseringsrådets kansli
Download