SELF-LOCK - Arvid Nilsson

advertisement
STAINLESS
SELF-LOCK
Flänsmuttrar – syrafast stål A4
Självlåsande helmetallisk flänsmutter i syrafast stål A4. Self-Lock är ett unikt gänglåsningssystem. Mutterns gängprofil har ändrats genom att vinkeln har minskats från den vanliga standarden på 60° till 30° vid basen på gängan.
När muttern dras åt tvingas skruvens gängor mot Self-Lock mutterns flankvinkel längs hela gängan. Detta förhindrar rörelser mellan skruvens och mutterns gängor samt att friktionen i förbandet bibehålls. Därmed motverkas att
förbandet tappar klämkraft när det blir utsatt för vibrationer eller dynamiska lastväxlingar.
Gammal standard
Muttern kan flytta sig
under vibrationer p.g.a.
det sidledes gapet
mellan gängorna.
arvidnilsson.com
Ny standard
Muttern låses fast under
vibrationer tack vare att
gängkontakten förhindrar rörelser i sidled.
STAINLESS
Hög risk
Hög säkerhet
Standard
Self-Lock
SELF-LOCK är ett unikt gänglåsningssystem
Låständer
Unikt gänglåsningssystem
Inga kemikalier eller
låsbrickor behövs
•
Motverkar lossning vid dynamisk belastning och vibrationer.
•
Fördelar belastningen jämnare över gängorna.
Se bild till höger.
•
Minskar risken för gängstrippning.
•
Kan återanvändas. Bibehåller låskraften efter flera
användningar.
•
Inga andra låselement behövs (t.ex. kemiska, nylon
eller mekaniska).
•
Stor diameter på flänsen ökar tryckytan och minskar den
negativa effekten på underlaget.
•
Enklare logistik. Bricka och mutter i ett stycke.
•
Hög korrosionsbeständighet.
•
Lätt att montera. Muttern roterar fritt på skruvens gängor.
arvidnilsson.com
Spänningsoptik visar belastningen:
Standard resp. Self-Lock-gängor.
Standardgängor: Hög belastning på den första
gängan och kraftigt reducerad belastning på de
följande gängorna.
Self-Lock invändiga gängor: Belastningen
fördelas mer jämnt över gängorna.
Beställningsinformation:
Artikelnr. Dimension:
01568-06-000 M6
01568-08-000M8
01568-10-000 M10
01568-12-000 M12
Download