Bruka, bevara eller både och?

advertisement
Jan-Olov Weslien
018- 18 8505
Line Djupström
018- 18 85 08
Bruka, bevara eller både och?
Går det att bruka skogen lönsamt
utan att skada befintliga naturvärden?
• 48 ha
• 460 m3sk/ha
• olikåldrigt
Granskogen
i Loskälva
• kalkrik mark
Tallskogen i Effaråsen
Ytor 70x70 m
K=0%
S=25% uttag
H=100%
K
Försöket i Loskälva
S
S
S
K
K
Ytor 70x70 m
K=0%
S=25% uttag
H=100%
K
Försöket i Loskälva
S
S
S
K
K
Försöket i Effaråsen
Försöket i Effaråsen
Levande
orörda träd
Högstubbe
Katade träd
(med delvis
avskalad bark)
Låga
Resultat Loskälva
Orörd Skog
Selektiv avverkning
Hygge
•
•
•
•
Humus och jord analyseras separat
Extrahering av DNA
Sekvensering av svamp-DNA
Identifiering med referensdatabaser
Likheten mellan svampsamhällen efter olika behandlingar
Likheten mellan svampsamhällen efter olika behandlingar
kalavverkad
Resultat Effaråsen
8
7
Min /m3
6
5
4
3
2
1
0
0,00
Låg (3 %)
10,00
20,00
30,00
% Hänsyn
40,00
50,00
Hög (50 %)
Resultat Effaråsen
% Sönderkörd död ved
20
Låg (3 %)
15
10
5
0
0
10
20
30
% Hänsyn
40
50
Hög (50 %)
Bruka bevara eller både och?
Bevara
B&B?
Bruka
Jämfört med konventionell
avverkning
Bevara
Jämfört med avsättning
Bruka
Jämfört med konventionell
avverkning
Bevara
Jämfört med avsättning
Tack!
Download