Vår anläggning är hopplockad av marknadens bästa

advertisement
European Wenture Group
Linköping Sweden
Vilka är då vi ?

Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring .

Anders Gustafsson har ansvar för drift .

Stefan Rosengren är utvecklingsansvarig .

Anna Tullberg är projektledare.
Vi är från början ett marksaneringsföretag
men det fanns ett problem.
Vatten !
Det börjar bli problematiskt nu

Det har alltid sagts att – Rör inte det som ligger på botten för
det blir bara värre . Detta är inte sant.

Honfiskar utvecklar hankön , sjöar dör ut , fisken äter växter
och blir sjuka , Övergödning från lantbruk mm.

Listan kan göras hur lång som helst och en sak är vi helt
säkra på . Det är att om vi inte gör något nu så kommer vi
inte att kunna äta fisk i framtiden.

I Sverige är det främsta miljögiftsproblemet i vatten de höga
kvicksilverhalterna i fisk.

Det är även problem med läckage av miljögifter från
förorenade områden.

Framförallt handlar det om läckage av tungmetaller från gamla
gruvområden, men föroreningar sprids även från platser för
bland annat sågverk, impregneringsanläggningar och gamla
deponier.

Utsläpp av miljögifter sker också från industrier, reningsverk,
enskilda avlopp samt via dagvatten och läckage från jordbruksoch skogsmark.
Konsekvenser
Ingen ovanlig syn
Konsekvenser
Så ska havet bli renare
Havsmiljöarbetet har fortsatt hög prioritet för
regeringen. Till och med 2016 har vi avsatt över
2 miljarder kronor i det särskilda
havsmiljöanslaget, som bekostar åtgärder och
insatser både till land och till sjöss för att möta
utmaningarna.
Detta sa Miljöminister Lena Ek den 1 aug, 2013
Vatten !! Vadå problem ?
Vattenproblematiken

Vatten och jord = Sediment
, Inte kul att behandla .

Deponier kan inte ta emot
detta

Svårt att hantera ute i fält
med transporter mm

Svårt att rena i
kombination
Vad gjorde vi ?

Tog kontakt med ett lokalt
företag i Östergötland som
fick i uppdrag att bygga en
frysanläggning utifrån våra
krav och idéer.

Dom kontaktade i sin tur
andra företag i
Skandinavien för att ta
fram spetskomponenter.

Resultatet: En
frysanläggning av absolut
topprestanda.
Frysanläggning
Vilka är då fördelarna med vår
frysmuddringsteknik ?

Vår anläggning är hopplockad av marknadens bästa beståndsdelar både när
det gäller prestanda och kapacitet . Vi har anlitat ledande företag i Norden
för att utveckla en teknik som redan finns men har sina brister till att bli
en anläggning som är bäst på alla punkter .

Det är en metod som inte sprider föroreningar i vatten vid hantering då vi
lyfter allt material i fryst form .

Vattenhalten på land blir minimal vilket innebär att behandling och
deponering kan utföras på ett mycket smidigt sätt . Ex vid grävmuddring
så plockar man upp ca 70-80% vatten medans vid frysmuddring tar vi upp
ca 30% vatten som vi därefter kan avlägsna ytterligare ca 10 % vatten vid
upptining .

Vår anläggning är mobil och kan flyttas med hjälp av 1 lastbil
medans annan typ av frysteknik kräver betydligt större resurser.

Vi kan frysa ner till minus 34 grader medans annan känd frysteknik
enbart klara ner till minus 16-17 grader . Detta innebär att vi kan
frysa betydligt mer komplicerade material och därigenom driva ur
mer vatten i upptiningsstadiet.

Vi kan plocka upp små hotspotts i vattendrag genom att bara frysa
fast materialet utan att riskera att vätskor eller annat läcker ut .

Vi bygger frysverktyg utifrån vad som skall saneras
Kylslangar
Kylanläggningen
Väldigt mycket teknik på liten plats
Lyft av block
Frysprocessen
Pågående frysning ( 80% vatten )
Torkad sediment ( 20% vatten )
Frysmuddring / torkning
Exempel på projektområden






Båthamnar
Lakvattendammar
Sjöar och hav
Vrakdelar
Dumpad Ammunition och
gifttunnor
Frysning efter grävmuddring

Båtbottenfärger i
båthamnar
En av de farligaste kemiska
substanser som människan
skapat sprids från båtar som har
kvar rester av gammal
förbjuden bottenfärg som
innehåller TBT.
Uppskattningsvis hundra tusen
båtar läcker ut giftet till miljön
och skadar mark och vatten och
människor.
Lagstiftningen förbjuder
men vi åtgärdar
Kalkyl för att grävmuddra en båthamn på ca 2000 kvm
Phontongrävare

Tid
1 vecka

Etablering av grävmaskin
25 000:-

Etablering på plats
25 000:-

Uppgrävning av 400 m3 slam ( 1200 ton )
60 000:-

Lastbil på plats
32 000:-

Transport av 1200 ton sediment,
270 000:-

Avvattning av slam
200 000:-

Behandling eller deponering
( Strukturmedel ? )
Summa
600 000:1,212 000:-
Dyrt ?????
Nää
Kalkyl 2000 kvm småbåtshamn frysa 20 cm = 400 m3

Tidsåtgång

Lastbil med kran samt frysaggregat med verktyg + Elaggregat

Transportkostnad exempelvis 20 mil =
25 000:-

Etablering på plats
25 000:-

Fryskostnad inkl, el
120 000:-

Lyft/ Hantering på plats + personal
225 000:-

Transport/behandling av massor (560 ton ) a 600:-
336 000:-

ca 3 veckor
Summa
623 000:-
Fukushima
Borde bli standard vid Svenska kärnkraftverk
Mer kyleffekt fler aggregat
Framtiden !

Vår ambition är att visa att denna teknik fungerar för
att sedan sälja anläggningar till kunder och
entreprenörer

Vi kommer att bygga ett så kallat labbcenter där vi ska
kunna utveckla produkterna ytterligare .

Potentialen är enorm för denna teknik .
Tack för att vi fick
låna lite av er tid
European Wenture Group
Klostergatan 20
582 23 Linköping
www.ewgroup.nu
Download