Provtagningsanvisning Urat i plasma

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72137
Fastställandedatum: 2016-04-06
Revisionsnr: 3
Giltigt t.o.m.: 2018-04-06
Upprättare: Emma C Göransson
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Urat i plasma
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs
län eller pappersremiss REMISS 1 Region Gävleborg
Provtagning
5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp
Kan tas kapillärt
Minsta blodmängd 0,5 mL (150µL plasma)
Förvaring/Transport
Centrifugera provet inom 4 timmar från provtagning
Centrifugerat prov hållbart 1 dygn i rumstemperatur
5 dygn i kyl
6 månader i frys
Indikation
Vid misstanke om gikt
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och
Bollnäs
Referensintervall
Båda < 1 mån
Båda 1 mån – 8 år
Båda 8 – 12 år
K
12 – 18 år
M 12 – 18 år
K
18 – 50 år
M > 18 år
K
> 50 år
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
I undantagsfall
140 – 280
160 – 350
130 – 350
110 – 340
170 – 470
155 – 350
230 – 480
155 – 400
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
µmol/L
Nej
Förhöjt S-Bilirubin kan ge falskt låga värden
Urinsyra är slutprodukten i omsättningen av
purinbaserna adenin och guanin.
Dessa utgör bl.a. prekursorer till DNA och RNA samt
ingår i ATP, CAMP och i de dominerande
coenzymerna.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Urat i plasma
Dokument ID: 02-72137
Giltigt t.o.m.: 2018-04-06
Revisionsnr: 3
Medicinsk bakgrund
I plasma förekommer urinsyra nästan helt i uratform.
Uratpoolens storlek är något mindre hos kvinnor än
hos män.
Urat filtreras fritt genom glomeruli, reabsorberas
praktiskt taget helt i proximala tubuli varefter en
aktiv sekretion sker i distala tubuli.
Urater är svårlösliga i sur miljö.
Vid ökad utsöndring i sur urin faller urat ut i tubuli
med konkrementbildning och sekundär njurskada
som följd.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download