Inriktning medier, information och kommunikation

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Medier, information och kommunikation
Uppdaterad:
Gymnasiegemensamma ämnen
151120
Borgarskolan
2016 - 2019
SA16M
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Poäng
HT16
VT17
100
100
100
100
45
45
45
27
45
28
60
60
MATMAT02
100
100
Naturkunskap 1b
NAKNAK01B
100
45
45
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01B
100
45
45
90
Svenska 1 eller
Svenska som andra
språk 1
SVESVE01
SVASVA01
100
50
50
100
SVESVE02
SVASVA02
100
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och Hälsa 1
ENGENG05
Matematik 1b
Matematik 2b
MATMAT01
ENGENG06
HISHIS01B
IDRIDR01
Svenska 2 eller
Svenska som andra
språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra
språk 3
SVESVE03
SVASVA03
Summa:
Programgemensamma ämnen
Filosofi 1
Moderna språk 1 eller
3
Moderna språk 2 eller
4
Psykologi 1
45
17
18
90
90
90
90
50
50
120
100
90
45
45
45
45
90
40
40
80
158
85
40
1075
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
40
40
100
50
50
50
100
45
20
45
20
90
40
300
50
50
65
65
0
40
270
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
42
43
85
Journalistik, reklam och
MEEJOU01
information 1
100
Medieproduktion 1
MPEMEI01
100
Medier, samhälle och
kommunikation 1
Psykologi 2a
MERMEE01
100
50
Programfördjupningar
Schema
157
MOD
Summa:
VT19
318
100
PSKPSY02A
HT18
317
MOD
Inriktningar
45
100
50
Summa:
VT18
1150
FIOFIO01
PSKPSY01
HT17
43
42
85
43
42
40
85
40
350
0
0
43
42
85
125
295
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
Film- och tv-produktion
FILFIL01
1
100
42
43
85
Fotografisk bild 1
FOTFOT01
100
42
43
85
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
Textkommunikation
MEETET0
100
Summa:
Individuellt val
Individuellt val Åk 2
Individuellt val Åk 3
I3
Gymnasiearbete
GYARSA
Summa:
Summa utbildningens poäng:
Summa utbildningens timmar:
45
90
40
40
400
0
0
85
85
84
86
340
Poäng
HT16
VT17
HT16
VT18
HT18
VT19
Schema
40
40
80
80
100
100
I2
Summa:
Gymnasiearbete
45
80
40
40
200
0
0
40
40
40
40
160
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
20
20
40
100
0
0
0
0
20
20
40
2 500
2 180
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
367 ##
368 ##
100
Undervisnings-timmar per termin:
Åk 1
Åk 2
390
Åk 3
390 ##
314 # 351 16%
2 180
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Medier, information och kommunikation
Antal timmar per läsår:
Borgarskolan
2016 - 2019
SA16M
735 34%
780 36%
665 31%
2 180
Download