Gymnasiegemensamma ämnenPoäng

advertisement
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap
Uppdaterad:
Borgarskolan
2016 - 2019
Sa16S
151120
Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Åk 2
HT16
VT17
45
45
Åk 3
HT17
VT18
45
45
17
18
50
50
HT18
VT19
Schema
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott och Hälsa 1
Matematik 1b
ENGENG05
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
MATMAT02
NAKNAK01B
100
100
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 eller
Svenska som andra
språk 1
Svenska 2 eller
Svenska som andra
språk 2
Svenska 3 eller
Svenska som andra
språk 3
SAMSAM01B
100
45
45
90
SVESVE01
SVASVA01
100
50
50
100
SVESVE02
SVASVA02
100
ENGENG06
HISHIS01B
IDRIDR01
MATMAT01
SVESVE03
SVASVA03
Summa:
100
100
100
100
100
Åk 1
FIOFIO01
50
MOD
100
MOD
100
50
PSKPSY01
Summa:
Inriktningar
45
28
60
45
45
45
45
40
40
80
157
158
85
40
1075
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
20
20
40
50
50
100
45
20
45
20
50
50
65
65
20
20
270
Poäng
HT16
VT17
HT18
VT19
Schema
45
45
40
90
90
40
VT18
45
HISHIS02B
RELREL02
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
45
45
Samhällskunskap 3
SAMSAM03
Summa:
100
135
HT17
135
VT18
Geografi 2 eller
Psykologi 2a och 2b
Humanistisk och
samhällsvetenskaplig
specialisering
Naturkunskap 2
GEOGEO02
PSKPSY02A,02
B
HUMHUM00S
NAKNAK02
Summa:
Individuellt val
Individuellt val Åk 2
I2
Individuellt val Åk 3
I3
0
HT16
0
VT17
100
100
100
25
25
GYARSA
Summa:
Summa utbildningens poäng:
90
40
40
80
40
HT18
80
VT19
390
Schema
43
42
85
30
40
40
80
80
300
0
0
25
25
113
82
245
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT18
HT18
VT19
Schema
40
40
100
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
450
Poäng
100
Summa:
90
40
300
45
Programfördjupningar
90
318
HT17
GEOGEO01
45
317
100
100
50
Geografi 1
Historia 2
Religionskunskap 2
100
90
45
100
1150
Programgemensamma ämnen Poäng
Filosofi 1
Moderna språk 1
eller 3
Moderna språk 2
eller 4
Psykologi 1
45
27
60
90
90
90
90
120
80
40
40
80
200
0
0
40
40
40
40
160
Poäng
HT16
VT17
HT17
VT17
HT18
VT19
Schema
40
40
0
0
0
0
0
40
40
VT19
Schema
302 #
2 180
100
100
2 500
Summa utbildningens timmar:
2 180
Undervisnings-timmar per termin:
Åk 1
HT16
367 ##
VT17
368 17%
Åk 2
HT17
VT18
422 ## # 19%
Åk 3
HT18
298 #
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Samhällsvetenskap
Antal timmar per läsår:
Borgarskolan
2016 - 2019
Sa16S
735 34%
845 39%
600 28%
2 180
Download