Startår 2016 - Värmdö Gymnasium

advertisement
Värmdö gymnasium
Åk 1 lå 2016/17
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning: Beteendevetenskap
SA-BE
HT16 - VT19
2016-01-18
Gymnasiegemensamma ämnen (GGÄ)
Ämne
Kurs
Engelska
Engelska 5
Engelska
Åk 1
Kurskod
Åk 2
Poäng
ht16
vt17
ENGENG05
100
40
40
Engelska 6
ENGENG06
Historia
Historia 1b
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Åk 3
ht17
vt18
100
45
45
90
HISHIS01b
100
42
43
85
IDRIDR01
100
21
21
21
22
85
Matematik 1b
MATMAT01b
100
45
45
Matematik
Matematik 2b
MATMAT02b
100
45
45
Naturkunskap
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
45
45
Religionskunskap
Religionskunskap 1
RELREL01
50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
40
45
Svenska
Svenska 1
SVESVE01
100
50
45
Svenska
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska
Svenska 3
SVESVE03
100
Summa:
1150
Kurs
Filosofi
Filosofi 1
Moderna språk
Poäng
90
ht16
Åk 2
vt17
ht17
Moderna språk
MODXXX02/04
100
45
45
Psykologi
Psykologi 1
PSKPSY01
50
22
23
Summa:
300
45
Psykologi
Psykologi 2a
PSKPSY02a
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
Sociologi
Sociologi
SOISOO0
vt19
Schema
40
45
90
90
45
265
Åk 1
PEDKOU0
ht18
40
Inriktning s kurser (IGÄ)
Kommunikation
90
Åk 3
vt18
Moderna språk
Pedagogik
42
1010
100
LEDLED0
85
48
MODXXX01/03
Ledarskap & organisation Ledarskap & organisation
45
43
Moderna språk
Kurskod
90
95
42
50
Kurs
90
85
FIOFIO01
Ämne
Schema
80
Åk 1
Kurskod
vt19
45
Programgemensamma karaktärsämnen (PGÄ)
Ämne
ht18
Åk 2
Poäng
ht16
vt17
100
100
50
100
100
40
40
40
40
ht17
Åk 3
vt18
ht18
vt19
Schema
80
80
40
23
22
40
40
20
20
40
45
80
80
Programfördjupning (PFS)
Psykologi
Psykologi 2b
Religionskunskap
Religionskunskap 2
RELREL02
Geografi
Geografi 1
GEOGEO01
Naturkunskap
Naturkunskap 2
NAKNAK02
50
50
100
100
Summa:
750
PSKPSY02B
40
45
Kurskod
80
ht16
Åk 2
vt19
Schema
100
40
40
80
Individuellt val
100
40
40
Kurs
ht17
Gymnasiearbete
Poäng
ht16
Åk 2
vt17
ht17
ht18
vt19
40
40
100
Åk 1
Åk 2
TimplanSAB.pdf.xlsx
80
Åk 3
ht16
vt17
ht17
vt18
ht18
vt19
12
8
7
8
7
8
Summa:
Antal timmar / läsår:
Schema
80
Mentorsaktivitet
Antal timmar per termin:
80
Åk 3
vt18
100
Summa:
ht18
160
Åk 1
Kurskod
vt18
200
Gymnasiearbete (GYA)
Ämne
vt17
Åk 3
Individuellt val
Summa:
Poäng
40
575
Åk 1
Kurs
40
90
40
Individuellt val (IND)
Ämne
45
Schema
50
50
2 500
378
374
752
354
359
713
383
332
715
2 140
2 180
Download