1 Lathund för intervjufrågor

advertisement
1 Lathund för intervjufrågor
1.1 Frågor till stakeholders










Vad är din roll i förhållande till produkten?
Vad gjorde du innan detta?
Vad gör denna produkt eller tjänst?
Vem är produkten riktad mot?
När skall det som vi produceras lanseras?
Vad oroar dig inför detta projekt? Vad är det värsta du kan tänka dig händer?
Vad gör detta projekt för din verksamhet?
Hur skulle du personligen definiera detta projekts framgång?
Finns det någon annan person som du anser att vi bör prata med?
Hur vill du vara involverad i projektet och vilket är bästa sättet att nå dig?
1.2 Frågor till stakeholders inom marknadsföring





Vilka är dina kunder och/eller användare idag och hur vill du att detta skall vara
om fem år?
Hur passar just den produkt vi skall arbeta med in i marknadsföringsstrategin inom
företaget?
Vilka är dina största konkurrenter och vad oroar dig angående dessa? Hur vill du
att din produkt skall stå ut gentemot dessa?
Vilka tre eller fyra egenskaper eller kännetecken vill du att människor skall
attribuera till ditt företag och din produkt?
Hur skulle du beskriva ditt företags identitet just nu? Hur marknadsförs företaget
idag? Finns det några marknadsföringsstrategier som vi kan ta del av?
1.3 Frågor till kundtjänst




Vem är inblandad i köpbeslut?
Varför väljer kunder denna produkt istället för konkurrenter?
Varför förlorar ni kunder?
Vad klagar kunder på? Varför?
1.4 Frågor till kunder








Berätta om din bakgrund samt din roll på företaget
Hur fungerar (det som tjänsten gör) på företaget idag?
Vilka grupper eller roller är involverade i (den funktion eller process som produkten
berör) idag? Hur fungerar rollerna tillsammans?
Hur skiljer sig detta från tidigare företag?
Vilket är de största problemen gällande processen eller funktioner idag?
Vad är de största problemen med produkten/systemet idag?
Vad är de bästa sakerna med produkten/systemet idag?
Kan du berätta om andra system som används tillsammans med detta system?



Vilka problem har du löst med egengjorda lösningar?
Vad förväntar du dig att systemet gör för företaget?
Vilka andra faktorer är viktiga för dig när du skall välja produkt?
1.5 Viktiga punkter inför intervjuer med användare
Nedan följer en rad viktiga punkter att tänka på inför intervjuer med potentiella eller
existerande användare
1.5.1 Att tänka på när vi intervjuar användare











Fokusera på konversation och inte förhör
Var förstående och inte dömande
Var villig att lära dig
Var naiv
Be dem att visa
Be dem berätta historier
Ta tillfället i akt om intressanta saker kommer upp
Diskutera kring produkten, men håll dig till produktens domän
Var uppmärksam på kroppsspråk
Tänk i förväg
Lita på dina teammedlemmar
1.5.2 Viktiga områden att täcka












Vad för information behöver användaren?
Vilka relationer finns inom systemet men även mellan användare?
Hur ofta görs aktiviteter? Vad är viktigast
Varför gör man de aktiviteter man gör?
Hur genomför man aktiviteterna?
Vilken roll spelar systemet/produkten för användaren?
Vilka alternativa sätt finns att lösa samma problem eller genomföra samma handling?
Frustrationer
Hur duktig är användaren? Vilken kunskap har hen?
Vilka mål finns med att använda produkten?
Guidade turer är alltid bra
”Show and tell” är alltid bra
Download