Omvärldsanalys

advertisement
Omvärldsanalys
– Fånga
möjligheterna i din omvärld
Pär Lager
“Creating future profit potential”
Varje år flyttar 20 miljoner kineser
in till städerna
n
Ge
om
br
ott
H. Igor Ansoff
 Mål & vision
 Affärsidé
Uppbyggnad
•Ledarskap •Först vem,
sedan vad
 Resurser &
möjligheter
•Möte med •Igelkotten
den bistra
verkligheten
•En kultur
av diciplin
Omvärlden
Organisation
•Teknik som
accelerator
Strategi
 Strukturer
& system
Operativ
Information
 Konkurrenter
 Kunder
 Politik
 Myndigheter
 Branschen
 Institutionen
 Intressegrupper
 Media
 Opinion
Omvärlden
Taktisk Strategisk
Kunskap
Påverkan
Jim Collins
1
Strategiskt
Taktiskt
2
Operativt
Copyright Pär Lager
En modell för omvärldsanalys
1.
Identifiera
behov
4.
Intern
spridning
Konkurrenter
Branscher
Ämnen
Din omvärld
Trender
Politik
Kunder
3.
Förädla
och
analysera
1.
Identifiera
behov
Konkurrenter
Branscher
Ämnen
2.
Söka
och
finna
Din omvärld
Trender
Politik
Kunder
Business Blindspots
• Unchallenged assumptions
Vad är viktigt?
INTERNATIONELLT
SAMHÄLLE
• Corporate myths
• Corporate taboos
BRANSCH
FÖRETAG
Copyright Pär Lager
3
Vad är viktigt?
Prioritera rätt
INTERNATIONELLT
Norden
Europa
Världen
Lite
information
SAMHÄLLE
Trender
Debatter
Myndigheter
Politisk
agenda
Beslut
Konkurrenter
Leverantörer
Distributörer
Lagar &
avregleringar
Sammanslagningar
och uppköp
Nya företag &
marknader
Kunder
Opinioner
BRANSCH
Ekonomi
Stor
påverkan
Lite
påverkan
Nyheter & lanseringar
Organisation
Utseende
Image
Teknologier
Ledning
Trender
verksamhet
Mycket
information
Kompetens
Rätt källor
1.
Identifiera
behov
Konkurrenter
Branscher
Ämnen
Din omvärld
Trender
Politik
Kunder
2.
Söka
och
finna
•
Internet
•
Media
•
Press releaser
•
Årsredovisningar
•
Personligt nätverk
•
Marknadsundersökningar
•
Mässor
•
Myndigheter
•
Universitet
•
Databaser
Bloggs – ett ”nytt” sätt att kommunicera
• En dagbok på nätet som alla kan kommentera
Försäkringsbolag…
Och exempel på svar
Copyright Pär Lager
4
1.
Identifiera
behov
Konkurrenter
Branscher
Ämnen
2.
Söka
och
finna
Din omvärld
Trender
Politik
Kunder
3.
Förädla
och
analysera
Nivå
Förädling
• Operativ nivå
• Primärinformation
• Taktisk nivå
• Sammanfattning & rapport
• Strategisk nivå
• Analys
Scenarioanalys
Förädling & analys
“Intelligent” information – i rätt sammanhang
Executive Summary
SWOT
Porter’s 5-forces
PEST
Scenario
Trendanalys
Högkonjunktur
Trendanalys
Signalstyrka
Städar
själv
Lyxdammsugare
Proffsmodell
Anlitar
städfirma
Signal
“Haka på”
“Brus”
Hitta trenderna först
Budgetmodell
Service och underhåll
Lågkonjunktur
Tid
5
1.
Identifiera
behov
4.
Intern
spridning
Konkurrenter
Branscher
Ämnen
Din omvärld
Trender
Politik
Kunder
2.
Söka
och
finna
3.
Förädla
och
analysera
Fikarummet
Portal – allt på ett ställe
Omvärldsanalys - en mognadsprocess
Office 2003
Kvalitet
Kultur
Organisation/Insikt
Struktur/Kunskap
Embryo/Information
Tid
6
Omvärldsanalys - framgångsfaktorer
1. Motiverad ledning och personal
2. Grundläggande behovsanalys
3. Tydlig process & integration i strategiarbetet
4. Rätt källor
5. Löpande bevakning - 90%/10%-regeln
6. Lagra och sprid - KM
7. Analys, slutsatser och presentation – för chefen!
8. Beslut – inte göra något, avvakta, göra något!
“Fortune 10” 2003
• Wal-Mart Stores
• BP
• Exxon Mobile
• Shell
• GM
• Ford
• DaimlerChrysler
• Toyota
• General Electric
• Total
“Fortune 10” 2054
• AmazonBay
• Toyota
• Sinogazzon
• Sinobicorp
• Indosoft
• IBM
• Pattelco
• Nestlé
• Nanbotix
• NewsCorp
Peter Schwartz, Fortune
Tack för er
uppmärksamhet!
Pär Lager
[email protected]
070-58 77 636
7
Download